John Tlumacki - THE BEST FOTO "THING"

john-tlumacki-the-best-foto-thing.jpg

Již dlouho jsem se těšil, až budu mít příležitost představit vám dnešního fotografa, podělit se s vámi o jeho odpověď na mou jednu otázku o fotografování ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” a přivítat jej v THE BEST FOTO "THING” projektu. Minule se s námi o svou radu, jak se stát lepším fotografem, podělil YOSHINO a dnes je mi ctí představit vám dalšího skvělého fotografa, jeho jméno je John Tlumacki:

JOHN TLUMACKI již 33 let pracuje jako fotograf pro noviny Boston Globe, fotil troje zimní olympijské hry, nejvýznamnější zápasy amerického fotbalu Superbowl, světové poháry a například i uprchlíky v Ugandě vracející se z brutální občanské války v roce 1986. John byl finalistou Pulitzerovy ceny v roce 1989 za svou práci v okolí Berlínské zdi a ještě jednou v roce 2014 za bombové útoku na Bostonský maraton. Roku 2011 jej jmenovaly Boston Press Photographer of the Year a tento rok obdržel druhé místo v kategorii Aktualita ve World Press Photo.

John se dostal k fotografování hlavně díky svému otci, kdy jej v průběhu svého dětství na každém kroku viděl s hledáčkovým fotoaparátem v ruce a o víkendech pozoroval promítání jeho diapozitivů. Na střední škole v Peabody, Massachusetts, John pracoval jako ročenkový fotograf a na Boston University studoval reklamu. Netrvalo však dlouho, než si uvědomil, že fotografování je mnohem blíže jeho srdci.

Změny byly provedeny a nyní jako student fotografie na College of Communications na Boston University, se John rozhodl zkusit pozvat skvělého fotožurnalistu a dvojnásobného vítěze Pulitzerovy ceny na jednu ze svých hodin. Stanley Forman souhlasil, jednoho dne se na B.U. objevil a John Tlumackimu poradil, aby se zaměřil na práci na politické kampani. “A tak jsem začal,” říká John.

Po promoci pracoval jako fotograf pro massachusettského senátora jménem Edward Brooke a také jako fotograf na volné noze pro United Press International v Bostonu. A roku 1981 se konečné připojil k týmu v Boston Globe.

Dnes John žije se svou manželkou Debee v Pembroke, Mass., pracuje jako fotograf obecného zpravodajství, sdílí významné životní příběhy prostřednictvím svých fotografií s celým světem a jeho odpověď na naši otázku: ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” zní:

Mojí odpovědí na tvou otázku je, že své emoce a city ZAHRNUJI do mého procesu tvorby fotografií. Nejsem kameraman. Své fotografie pouze nesnímám. Já interpretuji život prostřednictvím svého fotoaparátu. V první řadě jsem lidskou bytostí. Chci cítit, co můj subjekt cítí a o člověku, kterého fotografuji, chci vědět co nejvíce. Dnes jsem fotografoval kamaráda pachatele stojícího za bombovým útokem Bostonského maratonu, jak odchází od soudu, poté co byl shledán vinným ze lhání FBI. Použil jsem ten samý fotoaparát a ten samý objektiv (Canon EOS 1D a 24mm f/1.4), kterými jsem fotil oběti bombového útoku na maraton ležící bez nohou na chodníku nedaleko cílové pásky. Do svého hledáčku jsem se díval se stejnou intenzitou, jako v den útoku. Z častí rozzlobený, ale stále z části emocionální. Mám práci, úkol ke splnění, a mé emoce mě každý den vedou k tomu, aby se ze měl stal lepší fotograf. Ne všechno, co fotíš, je zábava. Máš obrovskou zodpovědnost komunikovat svým fotoaparátem, jak nejlépe jsi schopen. Fotoaparát je však jen nástroj, fotograf “tvoří” fotografie.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: bostonglobe.com/staff/tlumacki.

 

the-best-foto-thing-english.jpg

After the relaunch and redesign of this site I’m pleased to welcome you again at the THE BEST FOTO "THING”, a project featuring the best photographers of our time, and also their answers to the one and only question ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” Last time YOSHINO shared his piece of advice on how to become a better photographer and today I’m honored to introduce John Tlumacki to you.

JOHN TLUMACKI has been a staff photographer for the Boston Globe for 33 years, covered three Winter Olympics, numerous Superbowls, and World Series games, and photographed war refugees in Uganda, returning home from a brutal civil war in 1986. John was a finalist for the Pulitzer Prize in 1989 for his coverage of the Berlin Wall and once more in 2014 for the Bombing of the Boston Marathon. He was named Boston Press Photographer of the Year in 2011, and won 2nd prize in the Spot News category of World Press Photo in 2014.

During his childhood, John was introduced to photography by his father, an avid photographer, who took his rangefinder everywhere and who hosted slide shows on the weekends. At his high school in Peabody, Massachusetts, John Tlumacki was the yearbook photographer, and studied advertising at Boston University. It didn't take him long however before he discovered that photography had been closer to his heart. 

Changes were made and now as a photography student at the College of Communications at Boston University, John decided to invite on a whim a great photojournalist and two times Pulitzer Prize winner, Stanley Forman, to his class. He agreed. Came to the class, recommended John to work on a political campaign, and that's how he got his start. After graduation he worked as a photographer for Massachusetts Senator Edward Brooke and also as a freelancer for United Press International in Boston. And in 1981 he finally joined the Globe.

Nowadays John lives with his wife Debee in Pembroke, Massachusetts, works as a general assignment photographer, shares important life stories through his photographs with the world, and his answer to our one question: ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” is:

My answer to your question is that I DO let my emotions and feelings become part of the process of taking my photographs. I am not a camera operator. I am not a photo-taker. What I do is interpret life through my camera. I am a human being first. I want to feel what the subject feels. I want to know as much as I can about the person I photograph. Today I photographed a friend of the Boston Marathon bomber coming out of court after being found guilty of telling lies to the FBI. I used the same camera and the same lens, (Canon EOS 1D and 24mm f/1.4) to photograph him as I did the victims of the Marathon bombing laying on the sidewalk near the finish line with their legs blown off. I looked through the viewfinder with the same intensity as I did the day of the bombing. Part angry, still, part emotional, I have a job to do and my emotions drive me to become a better photographer every day. Not everything you shoot is fun. You have a huge responsibility to communicate to the best of your ability, with your camera. The camera is just a tool, the photographer “makes” the photo.

To learn more about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit bostonglobe.com/staff/tlumacki.