INTERVIEW: fotograf Mike Mellia - "Nejnáročnější překážkou pro každého fotografa je nalezení svého vlastního stylu..."

 
© Mike Mellia - A SELFIE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY

© Mike Mellia - A SELFIE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY

 

Doufám, že jste si příjemně užili právě uplynulý víkend a že jste alespoň jednou vzali do ruky svůj fotoaparát. Nový týden na odcloněno začínáme jako, až na výjimky, obvykle rozhovorem o fotografování. Dnešní fotograf žije v NYC a fotografování je jeho zaměstnáním i koníčkem.

© Mike Mellia

© Mike Mellia

MIKE MELLIA je americký profesionální fotograf z New York City, jehož rukopis kombinuje starodávné techniky malby s moderním světem konceptuální fotografie. Mike fotografuje pro široké spektrum komerčních klientů a jeho fotografie jsou často k vidění na sólových výstavách v NYC.

Co tě inspirovalo k tomu, abys vzal do ruky fotoaparát a začal tvořit umění?

Když jsem byl hodně mladý, zaujalo mě malování. Fotografování je jeho časově mnohem rychlejší verzí, ale stále zachovává ty samé principy a koncepty. Jsem do focení spadl přes malbu.

Proč fotografuješ nyní?

Tvořím fotografie, abych se podělil o své nápady vyprávěl příběhy abstraktním a nelineárním stylem vyprávění.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Obvykle tvořím fotografie pro reklamní agentury, luxusní značky, módní společnosti apod. Když mi však zbývá chvíle času, moc rád objevuji jazzovou hudbu z 50. a 60. let minulého století a navštěvuji muzea v New York City.

 
© Mike Mellia - A SELFIE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY

© Mike Mellia - A SELFIE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY

 

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Pociťuji potřebu mít konkrétní pohled/vizi, které jsou lidé schopni identifikovat jako mé vlastní. Tento unikátní rukopis se pak prolíná jakýmkoliv žánrem - od portrétů k zátiším apod.

 
© Mike Mellia - A SELFIE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY

© Mike Mellia - A SELFIE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY

 

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Právě teď každý den zveřejňuji své autoportréty na mém Instagramu @mikemellia.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musel překonat, nebo stále překonáváš?

Nejnáročnější překážkou pro každého fotografa je nalezení svého vlastního stylu, který druzí identifikují jako jeho vlastní. Pracoval jsem na tom mnoho let a myslím, že jsou tuto překáždku překonal.

 
© Mike Mellia - A SELFIE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY

© Mike Mellia - A SELFIE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY

 

Vyděláváš si tvorbou fotografií?

Ano. Živím se výhradně fotografováním.

Co děláš, aby ses fotografováním uživil?

Luxusní značky si mě najímají, abych pro ně fotil fotografie na reklamu a také prodávám fotografie z mých osobních projektů v tištěné formě v galerii a na různých výstavách v NYC.

Mohl bys mi říct více o svém projektu zaměřeném na autoportréty?

Na Instagramu právě každý den publikuji nový autoportrét. “A Selfie a Day Keeps the Doctor Away” je název mého právě probíhajícího projektu, který kombinuje marnivost dnešní společnosti po technologii s neobvyklými referencemi z reklamy, kulturního prostředí a umění. Na společenských sítích ukázková “selfie” obvykle spadá k jednomu, nebo druhému extrému: buď normálního světského života, nebo nezkrocené megalománii.

© Mike Mellia - A SELFIE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY

© Mike Mellia - A SELFIE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY

A co bys mi mohl říct o titulcích, kterými své fotografie doplňuješ?

V rámci své tvorby fotografuji sám sebe a zahrnuji podtitulky, které zvýrazňují surreální, banální, duplicitní, nebo exhibicionistické aspekty fotografování, které v nás technologie povzbuzuje. Můj projekt je zároveň sociálním experimentem. Pozoruji reakce mých kolegů, kteří jsou každý den bombardováni mými autoportréty doplněné o přehnané vytahování jako třeba “Tehdy, když jsem vyvolal film pouze s použitím své mysli.” nebo “Jednou, když jsem hrál vrchcáby ve starém skladu v Mongolsku.”

Sledujte mě a uvidíte, co to znamená být fotografem v nové éře portrétování.

 
© Mike Mellia - AQUARELLE MAISON ADVERTISING

© Mike Mellia - AQUARELLE MAISON ADVERTISING

 

Proč sis vybral právě Instagram pro sdílení svých fotografií?

Připadalo mi to jako to pravé místo pro publikování selfie fotek, neboť na Instagramu je možné publikovat fotky a přidávat k nim titulky. Mám také twitter, facebook, linkedin etc., ale žádný z nich není zaměřený přímo na fotografie.

Co ses doposud ze svého projektu naučil?

Hodně se učím o tom, jaký má veřejnost vkus a jaké typy fotografie lidé obecně mají nejraději, i když musím podotknout, že mě mnohem více zajímá následovat svou vlastní vizi, než tvorba populárních obrázků.

 
© Mike Mellia - SELF-ABSORBED

© Mike Mellia - SELF-ABSORBED

 

Řekl bys, že je pro tebe snazší vcítit se do svých subjektů díky tomu, že teď trávíš mnohem více času před objektivem?

Možná, že ano, ale protože pózuji své subjekty stejným způsobem, jako bych pózoval sám sebe, myslím, že má zkušenost jako “modela” je užitečná spíše pro mé dovednosti v oblasti komponování.

Kdo tiskne spoušť? Pracuješ s asistenty?

Obvykle používám časovou spoušť, nebo dálkové ovládání, takže já a ne.

Souhlasíš s tvrzením, že pro profesionální fotografy jsou osobní projekty nezbytné, aby byli stále nadšení z focení a neztratili svou inspiraci?

Pro mě ano. Hlavně protože jsou založeny pouze na mé vlastní vizi.

 
© Mike Mellia - A SELFIE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY

© Mike Mellia - A SELFIE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY

 

Co tě v budoucnu, jako fotografa, čeká?

To uvidíte na Instagramu!

Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: mikemellia.com a @mikemellia.

© Copyright Mike Mellia 2014 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

interview-photographer-mike-mellia.jpg

MIKE MELLIA is an American professional photographer based in New York City. His signature style combines the old-world technique of painting with the modern-day world of conceptual photography. He’s been commissioned by a variety of commercial clients and has exhibited his work in several solo art shows in NYC.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

When I was very young I was interested in painting. Photography is a much more immediate version of painting but with many of the same kinds of principles and concepts. So I got into it through painting.

Why do you make photographs now?

I make photographs to convey ideas and tell stories in an abstract non-linear narrative.

Is photography your sole creative outlet?

I am usually doing advertising photography works for advertising agencies, luxury brands, fashion companies, etc. If I have any free time I love discovering jazz music from the 1950s and 1960s. I also like visiting museums around NYC.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

I feel the need to have a specific vision that is recognizable as my own, and that unique style can translate to portraits or still life or whatever.

How and where do you share your photographs with the world?

Right now I am posting a self-portrait every day on my Instagram account @mikemellia.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

The most difficult obstacle for any photographer is to develop their own style that is recognizable as strictly their own. I spent many years working on these ideas and I think I have overcome this obstacle.

Are you making money through your art?

I am a full time photographer.

How do you make a living with your camera?

I am hired by luxury brands to create their advertising and I also sell prints of my personal projects in an art gallery at exhibitions here in NYC.

Could you tell me more about your self-portrait project?

On Instagram I have a series of self portraits I post every day. “A Selfie a Day Keeps the Doctor Away” is an ongoing series of self-portraits that combines society’s technology-driven vanity with unusual references from advertising, culture, and art. In social media, the prototypical “selfie” usually lies at one of two extremes: either mundane normalcy or unbridled megalomania.

You also include interesting captions with your photographs. What could you tell me about those?

In this work I photograph myself and include captions that highlight the surreal, the banal, the duplicitous, or the exhibitionist aspects of photography that technology is encouraging. The project is also a social experiment to see what my colleagues’ reactions would be when bombarded daily with pictures of myself accompanied by outrageously bragging claims like: “That one time I developed film using only my mind,” or “That one time I played backgammon in an old warehouse in Mongolia.”

Follow me as I find out what it means to be a photographer in the new era of portraiture: www.instagram.com/mikemellia.

Why did you choose Instagram to promote it?

It seemed like Instagram was the place to post selfie’s since it has the format of photo plus caption that works so well for this project. I also have twitter, facebook, linkedin, etc, but it did make sense as none were as photography-centered.

What have you learnt from your self-portrait project so far?

I have started to learn about the public taste-level, and what types of images the general public likes the most, although this is not so important to me since I am more interested in following my own vision than trying to create a popular image.

Can you empathize with your subjects better after being in front of the lens yourself?

Maybe yes but I pose subjects the same way I would pose myself so I think my experience as a “model” is more useful in terms of developing my compositional concept.

Who clicks the shutter, are you working with any assistants?

I usually use a timer or a remote control.

Do you feel like personal projects are necessary for a professional photographer to stay inspired and excited about photography?

For me yes because it is entirely your own vision.

What's next for you?

We will have to see what I post on instagram next to find out! 

 

For more information about Mike and his amazing photographs please visit: mikemellia.com and follow him at @mikemellia-

© Copyright Mike Mellia 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.