INTERVIEW: fotograf David Uzochukwu - "...fotografování převzalo kontrolu nad mým životem."

© David Uzochukwu

© David Uzochukwu

Narodil se v rakouském Innsbrucku, žil v Lucembursku, tvořil v Německu, nyní žije v belgickém Bruselu. Nedávno se objevil ve Flickr: 20 under 20. Tvoří od 12 let, kdy na dovolené objevil kompakt své maminky. A dnes jeho fotografie mnohým nejen poté, co zjistí, kolik mu je let, berou dech.

© David Uzochukwu

© David Uzochukwu

DAVID UZOCHUKWU je patnáctiletý fotograf a umělec z Bruselu, kterého Eye'Em prohlásilo za Fotografa roku, Flickr jej zařadil do ‘Flickr: 20 under 20’, jeho fotografie se objevily na Photokina 2014 v německém Kolíně, na FOM Foto Maastricht v Nizozemí a je také součástí putovní výstavy Eye'Em Festival.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začal tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Fotoaprát jsem vzal do ruky, protože mě to lákalo, nicméně až díky tvorbě fotografky jménem Laura Zalenga jsem začal fotografování vidět jako uměleckou formu. A od té doby, co jsem spatřil její autoportréty, mě do dnešního dne stále inspiruje.

Proč fotografuješ nyní?

Fotografování je součástí mé osobnosti. Převzalo kontrolu nad mým životem. Jsem na focení závislý. Pomáhá mi dýchat, třebaže mě často dráždí.

 
© David Uzochukwu

© David Uzochukwu

 

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Dříve jsem také tancoval a poslední dobou silně zvažuji, že se k tomu opět vrátím. Ale jinak ano.

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Nepociťuji, alespoň ne v tradičním slova smyslu. Na čem mi záleží, jsou příběhy. A jestli jsou řečeny portrétem, krajinou, nebo ulicí, na tom mi nezáleží.

 
© David Uzochukwu

© David Uzochukwu

 

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Převážně je sdílím na internetu. Vzít to vše do fyzického světa je však velmi speciální a vystavování je pro mě vždy vzrušující událostí.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musel překonat, nebo stále překonáváš?

Nejstále bojuji se všemi limity, které si sám nastavuji.

© David Uzochukwu

© David Uzochukwu

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Čas od času prodávám tištěné fotografie a zvyklý jsem i na placená focení pro klienty. Nemám však žádný pravidelný příjem.

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažil jsi někdy tento pocit?

Když jsem začínal, tak ano. Měl jsem jenom levný kompakt, který mi jednoho dne přestal stačit. Nyní si však myslím, že bych mohl pracovat v podstatě s čímkoliv a vytvořit něco, s čím bych byl spokojený.

© David Uzochukwu

© David Uzochukwu

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Pořad s sebou nosím sešit na poznámky, do kterého si mohu načrtávat fotografie, které chci udělat. Mám také velmi otrávný seznam na mém telefonu, který neustále připomíná, že bych měl zvednout zadek a jít fotit. 

 
© David Uzochukwu

© David Uzochukwu

 

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Nemyslím si, že bych měl nějaké dlouhodobé cíle, protože vím, že se nebudu nikdy schopen usadit. Nyní se chci naučit tvořit série a usiluji o silné a ucelené portfolio, na které budu hrdý, které mě bude reprezentovat jako umělce a a které budu schopen bránit, protože bude postaveno na mé vší znalosti a vášni.


Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: daviduzochukwu.com

© Copyright David Uzochukwu 2014 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.


english-interview-odcloneno.jpg

DAVID UZOCHUKWU is a 15 year old photographer and artist based in Brusseles, Belgium. Eye'Em named him this year's Photographer of the Year, Flickr featured him in their ‘Flickr: 20 under 20’, his photographs appeared at Photokina 2014 in Cologne, Germany, at FOM Foto Maastricht in the Netherlands and is also part of the Eye'Em Festival traveling exhibition.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I picked up a camera out of personal motivation. Laura Zalenga’s work is what made me see photography as an art form for the first time, though. She’s constantly inspired me ever since I first laid eyes on her self-portraits.

Why do you make photographs now?

Photography’s a part of me, it has taken over my life. I depend on it. It’s what helps me breathe, even though often enough it get’s me all riled up itself.

Is photography your sole creative outlet?

I used to dance as well and am strongly considering picking it up again. But apart from that - yes.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

I don’t, not in the traditional sense. What I care about are stories. If those are told by a portrait, a landscape or found on the street doesn’t matter to me. I’m excited to explore more fields of photography during the next few years.

How and where do you share your photographs with the world?

Mostly, I share them over the internet. Taking the whole thing to the real world is very special though, and exhibiting is always exciting for me.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

I’m constantly fighting against all the limits that I’m setting myself.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

I do occasionally sell prints, and I used to do paid shootings for clients as well. There’s no regular income though.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

When I was starting out, yes. I only had a cheap point-and-shoot, and at one point that just didn’t cut it anymore. Now, I think I could work with pretty much anything and get something that I like out of it.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

I always carry around a notebook where I can sketch out any photographs I want to make. I also have a really annoying list on my phone that constantly reminds me that I should get my butt up and shoot.

What are your long term goals regarding photography?

I don’t think I have any long term goals, because I know I’ll never be able to settle. Currently, I want to learn how to make series, and am striving to have a strong and coherent portfolio as a base - one that I’m proud of, one that represents me as an artist and that I can defend, because I’ve poured all of my passion and knowledge into it.


For more information about David and his amazing photographs please visit: daviduzochukwu.com

© Copyright David Uzochukwu 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.