Greg Marinovich - THE BEST FOTO "THING"

greg-marinovich-bang-bang-club-fotograf-thing-odcloneno.jpg

Dnes, milí přátelé, jsem hluboce poctěn, neboť mám úžasnou příležitost přivítat v THE BEST FOTO "THING” projektu dalšího a skutečně skvělého fotografa a podělit se s vámi o jeho radu, jako se stát lepším fotografem resp. odpovědět mi na otázku ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” Minulý týden to byl CHRISTIAN VIZL a dnes mnohým velmi dobře známý Greg Marinovich:

GREG MARINOVICH je profesionální fotograf oceněný Pulitzerem, filmař a spoluautor populárně naučné knihy The Bang Bang Club: Snapshots from a Hidden War popisující přechod Jižní Afriky k demokracii. Greg se narodil v Jižní Africe a strávil osmnáct let focením zpráv, konfliktní a dokumentární fotografie. Dlouhá léta byl očima pro čtenáře publikací jako The New York Times, Newsweek, Time, Wall Street Journal, The Washington Post, The Guardian a mnoho dalších.

Když mu bylo dvacet šest, začal pracovat jako fotograf a redaktor na volné noze specializující se na sociální a antropologické problémy tehdejší doby a na půl úvazku psal pro jihoafrický finanční magazín. Uplynuly pouze dva roky a o jeho fotografie začaly mít pravidelný zájem agentury jako AP a Sygma i periodika napříč Jižní Afrikou a Evropou. A brzy díky focení začal také cestovat do Angoly, Bosny, Chorvatska, Jugoslávie a Somálska. A když nebyl konflikt, pracoval jako hlavní redaktor lifestylového časopisu Living Africa.

V druhé polovině devadesátých let dokumentoval události nejen v Angole, Bosně a Jižní Africe, ale nyní také v Čečensku, Indii, Mozambiku, Rusku Rwandě a Zairu pro publikace jako The NYT, Time, Newsweek a také Associated Press, pro který se stal hlavním fotografem pro Izrael a Palestinu. Před čtyřmi lety se fotograf Gregor Marinovich stal šéfredaktorem World Press Photo a Lokaalmundial 2010 projektu.

Dnes pracuje jako zástupce šéfredaktora v The Daily Mavirick, učí na Boston University, založil foto-agenturu The Stand, fotografuje, točí filmy a píše - právě pracuje ma knize o Masakru Marikana.

© Greg Marinovich - Sharpeville protests 2010

© Greg Marinovich - Sharpeville protests 2010

A jeho odpověď na naši otázku: ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” zní:

Ujisti se, že máš ve foťáku film… OK a teď vážně. Dávám možnost svým emocím a citům, aby vzájemně a velmi plynně ovlivňovaly mé fotografování a mé fotografování mé emoce a city.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: gregmarinovich.com.


greg-marinovich-photographer.jpg

Today I am deeply honored. Today I have a wonderful opportunity to welcome a another and truly great photographer in THE BEST FOTO "THING” project and share his piece of advice on how to become a better photographer. To share his answer to my one question ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” Last week it was CHRISTIAN VIZL today it's the Greg Marinovich:

GREG MARINOVICH is a professional Pulitzer Prize-winning photographer, filmmaker, and a co-author of a non-fiction book, The Bang Bang Club: Snapshots from a Hidden War, describing the transition of South Africa to democracy. He was born in South Africa, has spent eighteen years shooting news, conflict and documentary photographs, he's been the eyes for the readers of The New York Times, Time, Newsweek, The Washington Post, Wall Street Journal, The Guardian, and many more. 

When he was 26, Greg Marinovich began working as a freelance photographer and writer covering social and anthropological issues, and as a part-time copy editor at a financial magazine in South Africa. It took him only about two years before his photographs started getting used on regular basis by the AP, Sygma and other periodicals in South Africa and Europe. And before his photography started to take him, around the world to Angola, Bosnia, Croatia, Somalia, South Africa, and Yugoslavia. And when there was no conflict to photograph, Greg worked as a columnist and the editor-at-large at a lifestyle magazine Living Africa.

In the mid-nineties he was covering events in Angola, Bosnia, Chechnya, India, Mozambique, Russia, Rwanda, South Africa, and Zaire for The New York Times, Time, Newsweek ,and also the Associated Press for whom he later became the chief photographer in Israel & Palestine. 

© Greg Marinovich - An Elusive Truth - The Shell House Massacre 1994

© Greg Marinovich - An Elusive Truth - The Shell House Massacre 1994

Four years ago Greg Marinovich became the Editor-in-Chief of the World Press Photo and Lokaalmundial’s 2010 project. And today he works as the Associate Editor of The Daily Maverick, teaches at Boston University, has launched a photographic agency called The Stand, makes photographs, films and writes. Currently working on a book about the Marikana Massacre.

And his answer to our one question: ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” is:

Make sure there is film in camera. Okay, seriously, it is to let my feelings and emotions interact with my photography in a very fluid way.

To learn more about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit gregmarinovich.com.