Christian Vizl - THE BEST FOTO "THING"

christian-vizl-fotografovani-fotograf-odcloneno

”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” je otázka, která vedla k fotografickému projektu, který koncentruje moudrost téměř 150 světově proslulých fotografů a fotografek. Jeho jméno je THE BEST FOTO "THING”. Minulý týden jsem měl tu čest mezi námi přivítat fotografa jménem JOHN TLUMACKI a dnes mám pro vás radu od dalšího skvělého fotograf, jehož jméno je Christian Vizl:

CHRISTIAN VIZL je profesionální fotograf z Mexico City, jehož specializací je časté navštěvování oceánu s fotoaparátem v ruce a tvorba dechberoucích fotografií.

Jeho tvorba se objevuje na výstavách, poroty fotografický soutěží na ni mezinárodně pějí ódy - tento rok byl Christian jmenován Wildlife Photographer of the Year ve Velké Británii a jeho fotografie jsou často k vidění i na stránkách světově známých novin a časopisů jako jsou National Geographic Blue Hope Book, The Times, Daily Mail, Scuba Diver Through the Lens, Ocean Geographic, Dive Photo Guide, Plongee, Sport Diver, Asian Diver, Scuba Diving and the Undersea Journal a mnoho dalších.

© Christian Vizl

© Christian Vizl

Christian fotí už od patnácti let a odjakživa miluje oceán. Už jako malý kluk snil o prozkoumávání každého zákoutí lidstvem dosud neprozkoumaného světa pod vodou. Nejprve však vystudoval obor Ekonomie a management. Vodu a fotoaparát měl ale vždy nablízku. Plavil se po moři, sjížděl řeky na raftu, potápěl se, potápění dokonce začal učit i ostatní a samozřejmě fotografoval.

Christian Vizl miluje oceán a fotku si zvolil, aby mohl sdílet svou lásku s ostatními.
© Christian Vizl

© Christian Vizl

A jeho odpověď na naši otázku: ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” zní:

Z vlastní zkušenosti jsem poznal, že v čím větším spojení jsem schopen být se svými emocemi, tím lepší jsou i mé výsledné fotografie. Fotografuji pod vodou, a tak neustále hledám způsoby, jak rozšířit své povědomí a znalost oceánu a všech jeho žijících stvoření. Než jdu do vody, obvykle “žádám” oceán o svolení ke vstupu, neb jsem pouze návštěvníkem a mám velký respekt pro živočichy, s nimiž se potkávám. Jestli si ale musím vybrat tu “věc”, která ze mě udělala lepšího fotografa; Pokaždé, když jsem pod vodou se svým fotoaparátem snažím se pouze nefotit určitého živočicha, ale pochybuji nad sebou a uvažuji nad tím, co mohu udělat, abych svou fotografií divákovi zprostředkoval vše, co v daném momentu v přítomnosti toho krásného živočicha cítím. Někdy není snadné nalézt odpověď, ale rozhodně mi tento proces pomohl zlepšit emocionální působení mé tvorby…

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: christianvizl.com.


christian-vizl-photographer-english-odcloneno

”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” is the one question which has led to a photography project concentrating wisdom of some of the best photographers of today's world. Last week I had the honor to welcome JOHN TLUMACKI in THE BEST FOTO "THING” project and today I'd love to present another wonderful piece of advice and another great photographer to you:

CHRISTIAN VIZL is a professional photographer based in Mexico City specializing in visiting the ocean with a camera in his hand and making breathtaking photographs. And his work is shown in exhibitions, highly praised in photography competitions all around the world, in 2014 he was named Wildlife Photographer of the Year in the UK. He’s also internationally published with photographs in newspapers and magazines such as National Geographic Blue Hope Book, The Times, Daily Mail, Scuba Diver Through the Lens, Ocean Geographic, Dive Photo Guide, Plongee, Sport Diver, Asian Diver, Scuba Diving and the Undersea Journal, and many more.

Christian has been taking photographs since he was fifteen years old and loved the ocean since he can remember. For years he's dreamt of visiting the ocean, exploring the world hidden to most of us and its inhabitants. And even though he decided to get a degree in Business Administration first, he's always been sailing, rafting, diving, and of course making photographs.

© Christian Vizl

© Christian Vizl

Christian Vizl loves the ocean and has chosen the medium of photography to share it with the world.

And his answer to our one question: ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” is:

In my experience, the more connected I can be with myself and my emotions, the better the result in my images. I am an underwater photographer, so I'm constantly looking for ways to expand my consciousness and knowledge about the ocean and all its leaving creatures. Before going in the water, I usually like to “ask” permission to the ocean to get in the water, because I'm a visitor there, and always are very respectful to the animals I encounter and photograph. But if I have to choose “the one thing” that made me a better photographer, it’s that every time I’m underwater with my camera I try not to merely take a picture of that particular animal, but I question myself, what can I do to transmit everything that I'm feeling in that particular moment, in the presence of that beautiful animal into the picture? Sometimes the answer has not been easy to find, but it certainly has helped me in improving the emotional impact of my work…

To learn more about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit christianvizl.com.