INTERVIEW: fotografka Anna Di Prospero - "...nebyla jsem schopna najít slov..."

anna-di-prospero-fotografka-fotografie-self-portrait-autoportret-umelkyne-rozhovor-interview-01.jpg

Většina fotografů a fotografek současnosti se vydali do světa fotografie sami. S pomocí knih, internetu i přátel na sobě pracují a mnozí tvoří fotografie, jež by jim mnozí mohli závidět. Dnes mám ale úžasnou příležitost představit vám fotografku, která si zvolila tradiční cestu k fotografování, studovala jej ve škole v Římě i v New Yorku a její cíle, jak si budete moct všimnout v tomto interview, jsou možná jiné od fotografů a fotografek kteří se učili sami...

anna-di-prospero-fotografka-fotografie-self-portrait-autoportret-umelkyne-rozhovor-interview-p.jpg

ANNA DI PROSPERO je 26letá vycházejí hvězda a fotografka původem z italského Říma, která studovala fotografování na Istituto Europeo di Design v Římě i na School of Visual Arts v New Yorku a jejíž tvorba je ceněna a oceňována galeriemi i lidmi a organizacemi jako Gallerati Gallery, FotoGrafia-Rome, FotoLeggendo Festival, Giorgia Fiorio a Gabriel Bauret (Reflexions-Masterclass) i porotou Lucie Awards, která Annu označila za Objev roku 2011. V současnosti pracuje na projektu Self-Portrait with Strangers.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Začala jsem fotografovat, protože jsem potřebovala něco říct, třebaže jsem k tomu nebyla schopna najít slov. Až z focení jsem měla pocit, že se jedná o cestu, kterou se mi podaří se vyjádřit.

anna-di-prospero-fotografka-fotografie-self-portrait-autoportret-umelkyne-rozhovor-interview-02.jpg

Proč fotografuješ nyní?

Ze stejných důvodů, jako když jsem začala. Svou tvorbu dodnes vidím jako výzkum své osobnosti a svůj fotoaparát jako nástroj k jejímu objevování a definici. Díky fotografování jsem hodně vyrostla, avšak stále mám pocit, že jsem pouze na počátku této cesty.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Ne, také moc ráda maluji a mám šuplíky plné doposud nepublikovaných ilustrací.

anna-di-prospero-fotografka-fotografie-self-portrait-autoportret-umelkyne-rozhovor-interview-03.jpg

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Ano. Jsem oddána pouze své osobní tvorbě, protože mým cílem je práce ve světě umění.

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Když jsem začala fotit, publikovala jsem své fotky na Flickru. Tato fotografie sdílející komunita byla skvělá pro vystavování mé tvorby a díky ní jsem se také dostala do povědomí lidí ze světa umění. Dnes na své projekty upozorňuji a sdílím je s ostatními na své webové stránce a společenských sítích jako je Facebook, Tumblr a Instagram.

anna-di-prospero-fotografka-fotografie-self-portrait-autoportret-umelkyne-rozhovor-interview-04.jpg

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Zásadním bodem je vždycky svícení. Světlo je ve fotografování vše a tvé schopnosti jako fotografa jsou převážně založeny na tom, jak dobře jsi schopen jej rozpoznat a zachytit.

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Něco málo si focením vydělávám, ale ne dost, abych se mohla osamostatnit a pořídit si vlasní dům. Pilně pracuji na tom, abych dosáhla svého cíle pracovat pouze s galeriemi a muzei. Jsem si vědoma, že to je velmi komplexní svět, nicméně chci jít za svou vášní a dělat to, co mám nejraději.

anna-di-prospero-fotografka-fotografie-self-portrait-autoportret-umelkyne-rozhovor-interview-05.jpg

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Vůbec!!! Když máš dobré oko a kreativní mysl, dokážeš snadno udělat skvělou fotografii i s fotoaparátem na jedno použití.

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Cokoliv mě napadne si zapisuji. Má ložnice i studio jsou plné poznámek na post-it papírcích. Mám i dva moodboardy, na nichž shromažďuji obrázky a inspirativní slova vedoucí k mým projektům.

anna-di-prospero-fotografka-fotografie-self-portrait-autoportret-umelkyne-rozhovor-interview-06.jpg

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Doufám v růst a zlepšování své tvorby a přiblížit se k mému snu; vystavování mých fotografií v muzeu současného umění.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní fotografky? Více najdete na: annadiprospero.com

© Copyright Anna Di Prospero 2014. Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

ANNA DI PROSPERO is a 26 year old rising star and a photographer born in Rome, Italy. She studied photography at the Istituto Europeo di Design in Rome and at the School of Visual Arts in New York. Her work is highly regarded by the Gallerati Gallery, FotoGrafia-Rome, FotoLeggendo Festival, Giorgia Fiorio and Gabriel Bauret (Reflexions-Masterclass) as well as the Lucie Awards judges selecting her as the Discovery of 2011. Currently she's working on a project Self-Portrait with Strangers.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I started taking photographs because I had to say something that I wasn’t able to find the words for and I felt that photography was the only way I had to express it.

Why do you make photographs now?

For the same reasons why I started. I have always seen my work as research into my personality and my camera as the instrument to explore it and define it. I grew up a lot thanks to photography and I feel like I am still at the beginning of this journey.

Is photography your sole creative outlet?

No, I also love drawing and I have a lot of unpublished illustrations hidden in my drawer.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

Yes. I am devoted only to my personal works because my goal is to work in the art world.

How and where do you share your photographs with the world?

When I started to take photographs I used to post them on Flickru. The photo sharing community has been a great showcase for my work and thanks to it I got the attention of people from the art world. Today, to show and to promote my projects, I use my website and several social networks, such as Facebook, Tumblr and Instagram.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

The crucial point is always the lighting. Light is everything in photography and your skills as a photographer are based largely on how well you can recognize light and capture it.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

I am making some money through photography but not enough to be independent and to afford a house by myself. I am working hard to reach my goal to work only with art galleries and museums. I am aware that is a very complex world but I want to follow my passions and do what I love.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Not at all! If you have a good eye and a creative mind you can easily do a great photo just using a disposable camera.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

I write down every idea that comes to my mind. My bedroom and studio are full of post-it notes. I also have two big moodboards where I gather images or words of inspirations for my projects.

What are your long term goals regarding photography?

I just hope to keep progressing and get better with my work, and to get closer to my dream of showing my work in a contemporary museum of art.

 

For more information about Anna and her amazing photographs please visit: annadiprospero.com

© Copyright Anna Di Prospero 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.