Robert Evans - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Musím se vám přiznat. Třebaže již více než dva roky téměř každý týden publikuji odpovědi fotografů a fotografek, které mnozí, včetně mě, považují za ty nejlepší umělce fotografie současného světa, dodnes nemůžu uvěřit, jaké příležitosti se mi dostává. Vše začalo jednou na cestě po dálnici z Prahy na Brno, kdy mě napadlo; co kdybych se začal ptát fotografů a fotografek "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal/a a která z vás udělala lepší/ho fotografa/ku?", a třebaže jsem si představoval, že to bude zajímavá aktivita, neměl jsem ani ponětí, jak a kam až se THE BEST FOTO "THING" projekt rozroste. Minulý týden se s námi podělil o svou radu, jak se stát lepším fotografem, FRANCESCO RIDOLFI a dnes bych vám rád představil fotografa, o jehož přítomnosti v tomto projektu jsem dříve jen snil, jeho jméno je Robert Evans:

ROBERT EVANS je vysoce ceněný profesionální fotograf z Los Angeles, California, který společně se svým týmem cestuje nejen po Spojených Státech, ale i mezinárodně, aby dokumentoval svatby, podnikové slavnosti a fotil editoriál a lifestyle tvorbu pro širokou škálu high-end klientů.

Robertův otec miloval fotografování. Když bylo Robu asi čtrnáct let, jeho učitelka paní Wallace, jej nasměrovala správným směrem. V devatenácti Robert věděl, že byl na svět poslán proto, aby fotografoval a že fotografii chce zasvětit svou celoživotní kariéru.

© Robert Evans - Robert Evans

© Robert Evans - Robert Evans

Začal pracoval v barevném labu v Hollywoodu, pak pracoval pro velké fotografické studio, svou první svatbu fotil v lednu 1989, poté pracoval pro dvě další velká studia až do roku 1994, kdy se rozhodl si pověsit svůj vlastní firemní štít s nápisem Robert Evans Studios, Inc.

Za 25 let fotografování svateb, Robertova tvorba byla vystavena na The Oprah Winfrey Show, Good Morning America, Access Hollywood, MTV, CNN and Late Night with Jimmy Fallon etc. Jeho fotografie zdobily obaly i stránky publikací jako Martha Stewart Living, USA Today, People magazine, Playboy, Us Weekly, In Style Weddings, Modern Bride, Life & Style Weekly, Grace Ormonde Wedding Style magazine a mnoha dalších. Na WeddingChannel.com Robert, jako jejich Photography Expert, radil více než milionu svatebních párů mesíčně a licencoval stovky svých fotografií. Přes tři sta jeho snímků bylo použito pro pozvánky na Evite.com a Disney jich přibližně 100 použil pro tvorbu jejich How to Plan Your Dream Wedding DVD.

"Když jsem schopen... když jsem schopen se někoho skrz mé fotografie doopravdy dotknout, pak jsem splnil svůj úkol."

-Robert Evans

A v průběhu své kariéry vizuálního historika a dokumentování více než 1000 svateb a osobních událostí pro klienty jako Tom Cruise a Katie Holmes, Brad Pitt a Jennifer Anniston, Frank Sinatra s rodinou, Jim Carrey a Jenny McCarthy, Miranda Lambert a Blake Shelton, The Miles Davis Family, Bill Clinton, Shania Twain, Christina Aguilera, Trent Rezner, Yahoo CEO Marissa Meyer a mnoho, mnoho dalších Robert Evans se stal a je považován za jednoho z nejlepších a pohodových profesionálů, jehož reputace mnohdy předchází jeho fotografie. V nedávné době se dokonce připojil k sedmi dalším fotografům z celého světa, které Sony označila titulem Sony Artisan of Imagery.

© Robert Evans - Analisa and Trent

© Robert Evans - Analisa and Trent

Jeho trpělivý a disciplinovaný přístup vede k zachycení momentů, které mnozí mnohdy přejdou a jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

Jednou věcí, kterou jsem udělal, aby se ze mě stal lepší fotograf, byla tvorba ze srdce a odhalení mé konkrétní fotografické vize. První a nejdůležitější krok je porozumění technické stránce bytí fotografem, čímž mám na mysli; poznej své vybavení včetně funkcí tvého fotoaparátu. Rozuměj cloně, času závěrky, hloubce ostrosti, kompozici etc. Příliš mnoho lidí si myslí, že jsou fotografem/fotografkou jenom proto, že vlastní fotoaparát.

Fotografování je umění a při tvorbě umění se řemeslo a vize spojují v jedno. Jakmile jsi tedy schopen zaměřit se na to, co máš před sebou, a ne na všechna ta tlačítka a položky v menu; jakmile technickou stránku nemusíš myslet, pak tvá tvorba skutečně začne růst. Nalezení vlastní a osobní vize je v podstatě rovno fotografování od srdce a uvědomění si, co to je. Většinou se jedná o něco, co se na tvých fotkách neustále objevuje. Někdy stačí naslouchání hlásku uvnitř, který ti říká: "Bylo by úžasné dělat to a to, nebo fotit věci takhle;" a nefotografovat jenom pro potřeby tvých klientů... zaměř se i na své fotografické potřeby.

Devadesát procent mých svateb fotografuji pro sebe. Vím, že když jsem ke konci dne nadšený, budou i moji novomanželé. Pokud teprve začínáš fotografovat, tvrdě pracuj na znalosti své techniky. A jestli už fotíš déle a stále si nejseš jistý svou vizí, poslouchej svůj vnitřní hlas, když fotografuješ. Riskuj. Fotografuj něco, co jsi vždycky fotit chtěl, ale nikdy ses k tomu nedostal. Jednou z možností, je osobní projekt. A právě tím možná začneš odhalovat svou vizi. Požádej také své kolegy a přátele, aby se podívali na tvé portfolio a popsali tvé fotky slovy, které myslí, že je popisují a vystihují tvůj fotografický rukopis. Někdy je třeba druhých, aby ses dostal ke své vlastní vizi. A nakonec buď nebojácný a zranitelný, neboť tak budeš růst jako umělec.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: robertevans.com a chcete-li se dozvědět více o svatbách, navštivte weddingphotography411.com, Encyklopedii svatební fotografie pro nevěsty, ženichy i fotografy, kterou Robert společně píše se svým kolegou a fotografem z LA jménem Ryan Phillips.

the-best-foto-thing-odcloneno.png

After over two years of sharing truly breathtaking answers on a weekly basis with you I till this day am humbled by the wonderful opportunity. One day on a highway from Prague to Brno I came up with the idea to start asking some of the world's best photographers just one question "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" and even though I imagined it would be a good and interesting thing to do, I had no idea how much THE BEST FOTO "THING" project would grow. Last week FRANCESCO RIDOLFI shared his wonderful piece of advice with us and today I am honored to introduce to you a photographers of his presence in this project I used to only dream about, his name is Robert Evans:

ROBERT EVANS is a highly acclaimed professional photographer based in Los Angeles, CA who, accompanied by his team, travels within the United States as well as internationally to document weddings, corporate festivities, personal celebrations, and editorial + lifestyle portraiture for a variety of high-end clients.

Robert’s father loved photography. At the age of fourteen Mrs. Wallace, one of Rob's high school teachers, pushed him into the right direction. At nineteen he realized being a photographer was his calling and a career he wanted to pursue.

He started working at a small color lab in Hollywood, then got a job with a large photo-studio, he shot his first wedding in January 1989, then worked for two more studios until he decided to branch out and opened his own today famous Robert Evans Studios, Inc. in 1994.

In the last 25 years of Robert's successful career his work has been showcased on The Oprah Winfrey Show, Good Morning America, Access Hollywood, MTV, CNN and Late Night with Jimmy Fallon, amongst others. His photographs have been featured on the covers and in the content of publications such as Martha Stewart Living, USA Today, People magazine, Playboy, Us Weekly, In Style Weddings, Modern Bride, Life & Style Weekly, Grace Ormonde Wedding Style magazine and many more. On WeddingChannel.com Robert, as their Photography Expert, offered advice to over a million couples each month and licensed hundreds of his photographs. Over three hundred of his images have been featured on Evite.com invitations. Disney even used over one hundred of Robert’s photos on their How to Plan Your Dream Wedding DVD.

“If I can do that… if I can really touch someone through my photographs, then I’ve done my job.”

-Robert Evans

Furthermore after years of documenting weddings and personal events i.e. being a visual historian for clients such as Tom Cruise and Katie Holmes, Brad Pitt and Jennifer Anniston, Frank Sinatra & Family, Jim Carrey and Jenny McCarthy, Miranda Lambert and Blake Shelton, The Miles Davis Family, Bill Clinton, Shania Twain, Christina Aguilera, Trent Rezner, Yahoo CEO Marissa Meyer and many many more Robert Evans is recognized as one of the most easy-going and pleasant professionals to work with, has a reputation that at times, exceeds his photography, and has also been chosen as one of the eight carefully selected photographers in the world to hold the title Sony Artisan of Imagery.

His patient, disciplined approach results in photos of moments that easily go unnoticed by most and his answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The one thing I have done to make myself a better photographer is to always shoot from my heart and discover exactly what my vision as a photographer is. The first and most important step is to learn the technical side of being a photographer i.e. know your equipment and how a camera works. Understand F-stops and shutter speeds, depth of field, composition, etc. Too many people today think they are photographers because they own a camera.

Photography is an art and creating art is where your craft and your vision come together. Once you can focus on what's in front of you, not on all the buttons and menus; when technique is second nature, then your body of work will really expand. Finding your own personal vision is really shooting from the heart. Identifying what it is in your work, something you can notice over and over. Listening to that little voice inside that says, "It would be cool to do this or shoot it this way;" and not just shooting for your clients, but focusing on your own photographic needs.

I shoot 90% of my weddings for myself. I know at the end of the day if I am excited about the wedding so will my couples. If you are new to photography, work hard to learn your technique. If you have been shooting for a while and still don't feel you know what your vision is. Listen to your inner voice when you are shooting, take risks, photograph something you have always wanted to but never have. One way is to start a personal project. You just may start to discover your vision in doing so. Also, ask friends and colleagues to look at your body of work over the years and give you words that they feel describe your vision. Sometimes it may take others to lead you to your own vision. Finally be fearless, vulnerable, and you will grow as an artist.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit robertevans.com and to learn more about Wedding photography visit the Wedding Photography Encyclopedia he co-writes with Ryan Phillips to help Brides and Grooms as well as photographers over at weddingphotography411.com.