INTERVIEW: Soraya Matos - "fotožurnalistika je má specializace..."

© Soraya Matos

© Soraya Matos

Když jsem viděl výtečnou tvorbu dnešní fotografky a zjistil jsem, že jí je 21, nemohl jsem věřit její odvaze. Takové fotografie jsem zvyklý vídat od mnohem starších kolegů a kolegyň. S radostí vám přináším dnešní rozhovor...

soraya-matos-fotografka-fotografie-fotografovani-documentary-zurnalistika-foto-p.jpg

SORAYA MATOS je mladá a talentovaná fotografka a studentka fotožurnalistiky z Portugalska, jejíž tvorba zasahuje i do oblasti umělecké a konceptuální fotografie. Soraya se nebojí postavit se nebezpečí čelem ani jít do míst a tvořit fotografie, o nichž by ostatní jen snili...

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Již od dětství jsem se věnovala umění. Než jsem mi bylo pět, malovala a kreslila jsem detailní postavičky a nakonec jsem se dostala k fotografování. Rodiče vždycky říkali, že ze mě jednou bude umělec, a tak mi to zůstalo.

© Soraya Matos

© Soraya Matos

Proč fotografuješ nyní?

Snažím se zachytit to, co bude zapomenuto. Ráda bych svým objektivem vyprávěla příběhy a ukazovala druhým, co jejich oku není na první pohled patrno.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Připadá mi, že se neustále přetěžuji kreativními nápady a nekonečnými projekty. A protože jsem nerada byť jen vteřinu v klidu, udržuje mě to v pohybu. Ať sním, nebo řídím automobil, má mysl neustále vandruje do mé umělecké sféry, kde podvědomě tvořím různé koncepty, které pak v mé hlavě čekají na svou realizaci.

© Soraya Matos

© Soraya Matos

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Poslední dobou jsem se vyrovnala v faktem, že v posledních několika letech jsem se primárně soustředila na uměleckou a konceptuální fotografii, třebaže mou specializací je fotožurnalistika. Věřím však, že záleží na fotografovi a že není nutno, aby se člověk specializoval na jednu věc, když jeho vášeň zasahuje do více žánrů a v každém z nich je přibližně stejně ůspěšný.

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Naposledy jsem vystavovala své fotografie v senegalském Dakaru, kde jsem dokončila foto-story zabývající se tamnějšími dětmi ulice, Talibés. A pak také oslovuji časopisy, blogy a jiné žurnály, jejichž prostřednictvím se snažím svou tvorbu také zviditelnit.

© Soraya Matos

© Soraya Matos

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Myslím, že mou největší uměleckou překážkou byla má tvůrčí činnost v Senegalu, kde jsem se ocitla v roli ženské turistky v muslimské zemi. Byla jsem obtěžována a neustále jsem čelila nebezpečí. Věděla jsem však, do čeho jsem šla a cítila jsem, že odhalení pravé životní situace těchto dětí bylo mnohem důležitější, než zmíněné obtěžování. Zjistila jsem, že nejlepší cestou, jak tuto překážku překonat, je obeznámení druhých s mou osobou a mým projektem v místech, kde jsem pracovala, a také vyjádřením mého respektu k jejich kultuře. Nosila jsem šátek a znala jejich místní řeč.

© Soraya Matos

© Soraya Matos

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

V současnosti dokončuji poslední rok mého studia na vysoké škole a zároveň, kdykoliv můžu, tvořím jako fotografka na volné noze. Jakmile odpromuji, budu se snažit rozšířit svůj business a obeznámit svět se svou tvorbou.

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Pořád! Je to pro mě denní boj, nicméně věřím, že focení je o vybavení tak 10%, zbylých 90% je o perspektivě.

© Soraya Matos

© Soraya Matos

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Jsem věrný zastánce metody poznamenávání si všeho na papír a následné nekonečné tvorby různých seznamů. Nápady se tak dávají do pohybu. Koncept se však začíná rozvíjet až tehdy, jakmile vynaložím dostatečné množství energie k jeho stvoření.

© Soraya Matos

© Soraya Matos

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Ráda bych druhé inspirovala a spojila svou tvorbou. Mým snem by byla spolupráce s National Geographic, UNICEF, LIFE a Reuters a zároveň bych ráda vytvořila umělecký program zaměřený na podporu a výuku studentů; začínajících umělců.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní fotografky? Více najdete na: sorayamatos.com

© Copyright Soraya Matos 2014 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

SORAYA MATOS is a young and talented Portuguese photographer and student of photo journalism who also specializes in fine art and conceptual photography. She's not afraid to get out of her comfort zone and put herself into situations leading to photograph many would just end up dreaming of...

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

Since I was a young child, art has always been my primary creative outlet. From painting, drawing detailed figures by the age of 5, and eventually photography, my parents always said I would become an artist, and from there it just stuck.

Why do you make photographs now?

I aim to take a snap of what is to be forgotten, I wish to tell stories through my lens and to show others what isn't always apparent to the eye.

Is photography your sole creative outlet?

I seem to always find a way to overload myself with creative ideas and infinite projects. That's what keeps me going as I never like to keep still, apparently, but from my dreams to a car drive, my mind always wanders to my artistic realm where I unconsciously create these concepts that hover in the back in my mind.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

Lately I have come to terms with the fact that over the past few years, I have focused primarily on fine art, conceptual photography (though my concentration is photojournalism). Though I believe it depends on the photographer, I do not see the need on specializing in a specific genre if you are passionate about different genres and are equally successful in all of them.

How and where do you share your photographs with the world?

Most recently, I shared my work in Dakar, Senegal after completing a photo story on Senegalese street children, Talibés. I reach out to photography magazines/blogs/journals to help spread my work to share with others.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

My work in Senegal seemed to be the hardest artistic obstacle I have faced thus far as I was a female tourist in a predominately Muslim country. I was harassed and constantly put my safety in danger. Though I knew what I was getting myself into, I felt that to expose the truth of the lives of these children, was more important than my encounters. To get through this obstacle I learned to make myself a known face around neighborhoods who were aware of my project. In addition, I tried to make the respect I had for them and their culture known as I wore a veil and knew their local language.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

Right now I am finishing my last year in college, and manage to do freelance work when available. After graduation, I hope to expand my business and make my work known.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Absolutely, it's a constant daily battle for me, but I believe it is 10% about the equipment and 90% about the perspective.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

I'm a true believer of writing everything down and with that, creating lists, endlessly. It helps bring motion to ideas. Once I start a concept it tends to evolve once I have put my energy creating it into life.

What are your long term goals regarding photography?

I hope to be able to connect and inspire many through my imagery. My dream goal would be able to be a part of National Geographic, UNICEF, LIFE, and Reuters while also creating an art program to help bring support and teaching for aspiring student artists.

 

For more information about Soraya and her amazing photographs please visit: sorayamatos.com

© Copyright Soraya Matos 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.