Francesco Ridolfi - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

THE BEST FOTO "THING" projekt vám pravděpodobně již nemusím dlouze představovat, za více než dva roky pravděpodobně víte, o co jde a k čemu jedná otázka "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" vede. Rád bych vám však připomněl, že minule jsem měl tu čest podělit se s vámi o radu výtečné fotografky jménem CHIARA GOIA a dnes vám představil dalšího skvělého fotografa z Itálie jménem Francesco Ridolfi a publikoval i jeho odpověď:

FRANCESCO RIDOLFI je profesionální portrétní fotograf specializující se na komerční tvorbu i editoriál, který se narodil v italské Bologni a dnes fotografuje a cestuje v rámci celé Evropy.

Jako dvanáctiletý, Francesco objevil filmovou zrcadlovku svého otce, zamiloval se do fotografie a jakmile dokončil svá studia, rozhodl se jít do fotografování naplno. A třebaže dnes fotografuje v úchvatných prostorách po Evropě, své první fotografické studio otevřel si studio ve sklepních prostorách domu svých rodičů.

© Francesco Ridolfi | Chess Portraits

© Francesco Ridolfi | Chess Portraits

Dnes je reprezentovaný agenturou The Wonderful Machine. V Miláně, Bruselu, Bologni i dalších místech Evropy spolupracuje s klienty jako je Caterpillar, TÜV Italia, Luis Vuitton, Tetra Pack, Inda, Rolling Stone Magazine etc., fotografuje herce, režiséry, fotbalisty, hudebníky i muzikanty a pracuje i na svých osobních projektech.

V posledních několika měsících se na velké většině webových stránek specializujících se na umění, inspiraci i fotografování objevily fotografie z Francescova nejnovějšího osobního projektu Chess Portraits zobrazující skutečné lidi v rolích figurek, jež známe z šachovnice. Mnozí si mysleli, že šachy už nás nemohou ničím překvapit, Francesco však našel výtečný způsob, jak nám oči otevřít.

© Francesco Ridolfi | Chess Portraits

© Francesco Ridolfi | Chess Portraits

Navíc nápad použít stejného člověka pro ztvárnění jak bílého, tak černého protějšku i způsob, jakým si fotograf Francesco Ridolfi pohrál se světlem a emocemi výtečně přivádí diváka k úvaze nad tím, jak se kolikrát necháme ovlivňovat a manipulovat k 'bílým' i 'černým' myšlenkám...

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

Nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal a která mi pomohla k bytí lepším fotografem, bylo porozumění faktu, že člověk musí prodloužit čas své uzávěrky a začít dloooouho před tím, než je třeba fotografovat. Čímž chci říct, že by bylo špatné uvažovat nad fotografií jako nad produktem šťastné 1/125 vteřiny. Fotografie musí být pečlivě naplánována dlouze před stiskem spouště, hlavně v případě studiového fotografa, ale také i u fotožurnalisty nebo street fotografa. Nápad, plánování i produkce samotného focení jsou nejdůležitější aspekty celého procesu. Člověk nemůže předstírat, že dělá dobré fotky, když mu na nich nezáleží.

Snaž se zlepšit své nápady, plánování i umění produkce a tvé fotografie se zlepší mnohem více, než kdybys koupil to nejlepší "nadzvukové" vybavení.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: francescoridolfi.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

After over two years of sharing wonderful, insightful and wise answers some of the world's best photographers shared with me right after I asked them "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" I suppose THE BEST FOTO "THING" project need very little introduction. Before we get into another wonderful photographer though, please let me remind you of an amazing photographer CHIARA GOIA who shared her story behind becoming a better photographer last time... And now the moment many of us have been waiting for, let me please introduce the artist behind the Chess portraits and another wonderful Italian photographer; Francesco Ridolfi:

FRANCESCO RIDOLFI is a professional commercial and editorial portrait photographer born in Bologna, Italy, traveling and making photographs around Europe.

As a twelve-year-old, Francesco discovered his father's film SLR camera and fell in love with photography. Naturally after getting his education he decided to try to make it on his own as a professional photographer so he opened up his first photography studio at the basement of his parents' house.

© Francesco Ridolfi | Chess Portraits

© Francesco Ridolfi | Chess Portraits

Nowadays, represented by The Wonderful Machine agency, he's making amazing photographs, most of the time in Brussels, Milan and Bologna, working on with clients such as Caterpillar, TÜV Italia, Luis Vuitton, Tetra Pack, Inda, Rolling Stone Magazine etc. or various actors, directors, football players, musicians, and many more or on one of his personal projects.

For the last few months a vast majority of the art/inspiration/photography websites and blogs all over the internet have been presenting Francesco Ridolfi's most recent work, the Chess Portraits, to the public featuring real people photographed as chess pieces. Most of us have played the ancient game of chess at least once in our lives and some thought there's nothing new to be seen however Francesco pictured the game in a wonderful and for many unexpected way.

Furthermore, the idea of using the same person for the black as well as white side of the board, lighting them in a different way and having them to convey opposite emotions makes one think of what influences, shapes and sometimes manipulates people into being 'good' or 'bad'...

And his answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best "thing" I've done that helped me to be a better photographer is to understand that you need to "extend you shutter speed" looong before the actual shot. What I mean is that's wrong to consider a photo the product of a lucky 1/125th of a second. A photo has to be planned carefully, way before the actual shot, especially if you are a studio photographer but even if you are a photo journalist or a street photographer. The idea, the planning and the production of a shooting are the most important parts of the entire process. You cannot pretend to do good pictures if you don't care about them.

Improve your ideas, your planning and production skills and your pictures will improve far more than with the last "supersonic" piece of equipment.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit francescoridolfi.com.