INTERVEW: Guo Xiang Chia - "...jinak skončíš u tvorby toho, co všichni před tebou už vytvořili."

guo_xiang_chia_photographer-singapore-fotograf-fotografie-foto-01.jpg

Najít dobrého a přitom mladého krajinářského fotografa nebo fotografku není úplně snadné. Mnozí z nich jsou díky studiu uvázání k jednomu místu na zemi a když jednou na dovolenou s kamarády nebo rodiči, vstávání před úsvitem, dlouhé čekání na vhodné počasí a návrat i několik hodin po tmě zpět do hotelu není, co si nefotografové představují jako vhodně strávený čas...

guo_xiang_chia_photographer-singapore-fotograf-fotografie-foto-p.jpeg

GUO XIANG CHIA je dvadvacetiletý student na The National University of Singapore a talentovaný amatérský fotograf, který si uvědumuje, že nemusí cestovat daleko, aby vytvořil dobrou fotografii, využívá svého okolí a fotografuje a fotografuje, kdykoliv se potřebuje vzdálit z reality. Žije v Singapůru a k fotografování se dostal roku 2012...

Co tě inspirovalo k tomu, abys začal tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Zaujalo mě to, když si můj kamarád koupil DSLR. V té době jsem vyrůstal z "dětských koníčků" a čím dál více mě zajímaly věci jako sport nebo fotografování. Po několika týdnech koukání se po nějakém fotoaparátu, jsem si konečně jeden pořídil a začal si s ním hrát. A protože máme v Singapůru dobrou a stabilní základnu fotografů přírodních a městských krajin, nemusel jsem pro inspiraci chodit daleko.

guo_xiang_chia_photographer-singapore-fotograf-fotografie-foto-03.jpg

Proč fotografuješ nyní?

Rád si tím krátím čas. Fotografování mi pomáhá podělit se s ostatními o mou vizi resp. interpretaci momentu, jak jsem jej viděl. Doufám, že díky tomu mé fotografie rezonují s lidmi, kteří vidí věci podobně jako já nebo protože se jim má vize líbí... právě z toho mám největší radost.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Ne zcela. V současnosti studuji industrální design, se specializací na design výrobků, což zaměstnává většinu mých mozkových závitů. Ve fotografování však nalézám více svobody, možnost experimentovat s různými žánry... a tvorba fotografií mě mnohem méně unavuje a působí na mě více přímočaře, možná je to ale jen tím, že focení není spojené se školou.

guo_xiang_chia_photographer-singapore-fotograf-fotografie-foto-03i.jpg

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Nenacházím konkrétní důvod, který by mě vedl pouze k jednomu žánru. Fotografování je pro mě o momentu a vizi a jakýkoliv druh fotografie, v jehož rámci jsem schopen se vyjádřit, je pro mě dobrý. Věřím však, že charakter jednoho fotografa jej povede trochu jiným směrem než jiného. Například já mám moc rád street focení, nicméně nejsem schopen vzít do ruky fotoaparát, postavit se před lidi a fotografovat je. Jsem trochu stydlín a rád fotím sám. Zůstávám tedy u krajin, nicméně kdykoliv se dívám na fotografie, u street tvorby se vždy zastavím a se zájmem si prohlížím, jak dobře tyto fotky dokážou zachytit určitý moment v čase.

guo_xiang_chia_photographer-singapore-fotograf-fotografie-foto-04.jpg

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

V Singapůru máme fórum zvané Clubsnap, kde publikuji pravidelně a pak dávám fotky na flickr a méně pak na 500px.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musel překonat, nebo stále překonáváš?

Vstávat ráno před východem slunce! Ha ha... Vtipy ale stranou... myslím, že v rámci mého studia a poznávání fotografování jsem se potýkal s problémem vyjádřit se prostřednictvím svých fotografií, aby mě mé obecenstvo pochopilo. Uvědomil jsem si, že nedostatek představivosti z hlediska finálního vzhledu mé fotky nepovede k silným reakcím ze strany mých diváků. Jinými slovy; jinak skončíš u tvorby toho, co všichni před tebou už vytvořili. Věřím, že každá fotografie by měla být dopředu promyšlená, ještě když se jenom koukáš kolem sebe a než ji pomocí fotoaparátu pořídíš. Měl bys mít představu, co z toho nakonec bude, jak to bude vypadat... a pak teprve klikneš spoušť. Jakmile jsem si toto uvědomil, mé fotografie se vskutku změnily.

guo_xiang_chia_photographer-singapore-fotograf-fotografie-foto-05.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Prodávám některé své fotografie prostřednictvím Getty na flickru, nicméně nepředpokládám, že bych se tím do budoucna živil, a tak se na prodej fotografií moc nezaměřuji. Je to mé hobby.

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažil jsi někdy tento pocit?

Jednou, když můj objektiv nebyl tak široký, jak bych potřebovat. Překonal jsem to však tvorbou panoramatického snímku. Souhlasím ale s těmi, co tvrdí, že hrát si s vybavením dělá člověku radost.

guo_xiang_chia_photographer-singapore-fotograf-fotografie-foto-06.jpg

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Jako fotograf krajin si vše představuji před samotným focením, avšak když se mnou počasí nespolupracuje, mé nápady padají do imaginárního koše. I tak se ale snažím zůstat motivovaný a vracet se na svá místa do té doby, než je vše takové, jak jsem si představil.

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Doufám, že stále více lidí bude schopno setkat se s mojí tvorbou.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: flickr.com/photos/88888289@N02

© Copyright Guo Xiang Chia 2014 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

GUO XIANG CHIA is a twenty-two-year old Industrial Design student of The University of Singapore and a talented amateur photographer who understands one doesn't have to go too far to be able to create a good photograph; just his surroundings are more than enough for him to capture breathtaking scenes make them into a wonderful work and also to escape reality even if for a little while...

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I took an interest from one of my friends when he bought a DSLR. As I got older and grew out of my “childohood hobbies”, I started to look at activities such as sports and photography. And after a few weeks of searching and looking for a camera, I finally got one for myself, and started to play with it. Also, we have a strong base of landscape and cityscapes photographers in Singapore, and looking at their work extensively gave me a lot of inspiration.

Why do you make photographs now?

It’s an enjoyable way to pass time for me. Photography is a way to display my own vision and interpretation of what a certain moment looked like in my eyes. Through this method, I hope my photos do and will continue to resonate with people with similar vision, or with those whom enjoy the way I interpreted the scene/moment. I find joy in that.

Is photography your sole creative outlet?

Not completely. I am currently studying Industrial Design (Product Design) at a university and it consumes a lot of my brain juices. However, I find more freedom in photography where I get to experiment with different genres. Producing photos is less tiring and more straightforward to me (maybe because its not school work).

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

I find no specific reason to stick to a single genre. Photography is about a moment and vision, and any kind of photography within which I am able to complete that well, is good for me. However, I believe however the photographer’s character will move him/her into a specific genre. For example, I love street photography, but I can never pick up the camera in front of other people, point it at them and shoot. Perhaps I am too shy, so I usually like to shoot alone and therefore I stick to photographing landscapes. While browsing photos though, I always look at street photos and marvel at how well they can capture a certain moment in time.

How and where do you share your photographs with the world?

We have a forum in Singapore called Clubsnap, I post regularly there. I mostly upload my work to flickr, and occasionally 500px.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

Waking up in the morning for sunrise! Haha... Jokes aside though, I think at one part of my learning journey, I struggled to convey my message to the viewers through a photograph. I found out that if you lack vision and don't know what you want your final work to look like, it will not resonate strongly with the viewer and you will end up creating something everyone else has done before. I believe every photo should be pre-visualized when you are standing at a particular spot and looking at the scene – the sky, the water or the buildings. You should have an idea of what the final outcome will look like first, then start shooting. For me, after I realized that, it made a big difference.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

I am selling some photos on Getty through flickr. I don’t really see myself selling photos for a living, and so I have not paid too much attention how much I am earning through photos. It's a hobby for me.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Once, when my lens wasn’t wide enough, however I overcame that by shooting a panorama. But, I do agree that playing with equipment is also part of the joy.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

Being a landscape photographer, and as mentioned earlier, I always have pre-conceived ideas of how to shoot something. But, if the weather doesn’t co-operate, it gets wasted. As such, I try to motivate myself to go places again and again, until the conditions are right for what I want to show.

What are your long term goals regarding photography?

I hope that more and more people will be able to see my work.

 

For more information about Guo Xiang Chia and his amazing photographs please visit: flickr.com/photos/88888289@N02

© Copyright Guo Xiang Chia 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.