INTERVIEW: fotografka Sara "Sarah" Salvitti - ... jeden pohled může být více fascinující a svůdný, než hubené tělo

sara-sarah-salvitti-fotografie-rozhovor-fotografka-odcloneno-foto-01.jpg

Přeji vám krásné slunečné pondělí, příjemný začátek nového týdne a vítám vás zde s novým interview. Dnešní fotografku jsem objevil nedávno, její fotografie mě uchvátily a její názor a pohled na krásu ještě o něco více...

sara-sarah-salvitti-fotografie-rozhovor-fotografka-odcloneno-foto-p.jpg

SARA "SARAH" SALVITTI je 21letá fotografka z Itálie. Rozhodla se pro užívání jména Sarah s "h", místo jejího rodného Sara, neboť písmeno "h" jí prý dává více síly. Od malička chtěla být někým ve světě fotografie, a tak se rozhodla pracovat na tvorbě autoportrétů. Časem však zjistila, že "pohledem na svět očima druhých naléza samu sebe v jiném světě", představujíc si životy, sny a lásku druhých.

Svůj fotoaparát přirovnává k lupě odhalující životy druhých. Miluje umění, další element, jenž ji přibližuje k fotografování, a také platonicky miluje smyslné ženy, jenž akademičtí malíři v minulosti malovali.

Je těžké stát se opravdovou fotografkou. -Sarah Salvitti

Její univerzitní profesoři v ní vždy věřili a snažili se jí podporovat, avšak po dokončení svých studií, Sarah zjistila, jak náročné a drahé může život profesionální fotografky být, a třebaže jí to zpomalilo, Sarah se nezastavila.

Překážky pouze podporují mé ambice. -Sarah Salvitti

Minulý rok (2012), se Sarah zúčastnila setkání fotografické skupiny, kde obdržela kritiku, návrhy, rady i komplimenty vůči své tvorbě. Právě to, říká, že jí velmi pomohlo se zlepšit a převážně díky internetu našla i větší publikum.

Nikdo mě nezastaví. Protivové mi pouze dodávají více síly k tvorbě více fotografií. -Sarah Salvitti

V současnosti je na cestě za svými sny; hledajíc správnou cestu, jak se stát fashion fotografkou.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění pomocí svého fotoaparátu?

_Myslím, že osobou, která mě nepřímo inspirovala k zamilování se do fotografování, byl můj otec. Nepamatuji si chvíli, kdy by nefotografoval a nezaznamenával každý moment naší rodiny. Mám skříně plné starých fotografií a každá z nich je pro mě neobyčejnou vzpomínkou.

sara-sarah-salvitti-fotografie-rozhovor-fotografka-odcloneno-foto-02.jpg

Proč fotografuješ nyní?

Od té doby jsem se naučila více o fotografování jako umění a zamilovala se do něj kompletně. Zvířat do obrazu a ztratit se v očích subjektu je pro mě je kouzelné a možná až hypnostizující událostí.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Studovala jsem na uměleckém institutu, kde jsem si mohla vyzkoušet kresbu, grafický design, architekturu etc., ale pouze u fotografování jsem zažívala neobyčejné pocity, a proto jsem se rozhodla obklopit se právě jím.

sara-sarah-salvitti-fotografie-rozhovor-fotografka-odcloneno-foto-03.jpg

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Ano. Převážně fotografuji lidi a mám moc ráda módu a časopisy. Jednoho dne bych si přála najít mou fotografii v jednom z nich. To by mi vážně udělalo radost.

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Převážně na internetu, který je skutečně a úžasně užitečný. Své jméno jsem si začala budovat hlavně díky Flickru, Facebooku, Tumblr a DeviantART. Jsem na mnoha webových stránkách! Není jich nikdy dost, avšak většina mých kontaktů je na Flickru a Facebooku. Čas od času se však účastním i výstav v galeriích, kde mě lidi mohou poznat lépe a já vidět, co se jim konkrétně líbí.

sara-sarah-salvitti-fotografie-rozhovor-fotografka-odcloneno-foto-04.jpg

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Jako všude, i ve fotografování se člověk setkává s konkurencí, ale také s protivy, kteří se neustále snaží ponižovat tvorbu druhých. A právě s tím mám občas problémy, třebaže nakonec se nad to vždycky musím povznést a nevěnovat jim pozornost. Každý si samozřejmě může myslet, co chce, avšak pokud se jim nelíbí mé fotografie, mohli by je jen ignorovat. Kritiky a rady narozdíl od narážek a urážek, které většinou přijdou od lidí, kteří nemají nejmenší ponětí o fotografování, však vítám.

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Protože zatím nejsem profesionální fotografkou, nemohla bych si říct o peníze, a tak zatím fotografuji pouze z vášně. Časem bych ale chtěla, aby se z fotografování stalo mé zaměstnaní.

sara-sarah-salvitti-fotografie-rozhovor-fotografka-odcloneno-foto-05.jpg

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Protože si fotografováním zatím nevydělávám, nemám v kapse mnoho peněz, a tak i mé vybavení je limitované. Před každým focení mám strach, že nebudu moct odvést dobrou práci, ale jakmile několikrát kliknu, strach je pryč. Fotoaparát není něčím, co by mohlo fotografovi ublížit... pokud má člověk dobré nápady a je schopen plně využít, co má, limity pro něj neexistují.

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Fotografuji lidi. Konkrétně běžné lidi, neboť chci naší společnosti ukázat, že každý může být fotogenický. Potřeba je jen člověka, který umí fotografovat. Lidé v Itálii jsou ovlivněni médii, běžně srovnávají hubenost s krásou a já s tímto pohledem skutečně nesouhlasím. Být hubená automaticky neznamená být krásná. Obdivuji pohledy. Myslím že pohled může být mnohem více fascinující a svůdný, než hubené tělo. Oči hrají hlavní roli na mých fotografiích. Právě oči vedou lidi k dlouhým pohledům na mé fotografie. A to je moje inspirace. Vše, co potřebuji, jsou lidé, zbytek přijde sám.

sara-sarah-salvitti-fotografie-rozhovor-fotografka-odcloneno-foto-06.jpg

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Ráda bych se stala slavnou fotografkou, nebo alespoň fotografkou, jíž zná a váží si mnoho lidí. Ráda bych spolupracovala s ostatními fotografy a tvořila stále více pozoruhodné fotografie. Ráda bych viděla lidi, jak v úžasu hledí na mé fotografie.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní mladé fotografky? Více najdete na: flickr.com/photos/64457053@N05 a salvittiphotographer.tumblr.com

© Copyright Sara Salvitti 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

SARA "SARAH" SALVITTI is a 21 year old photographer from Italy. She chose to use a stage name Sarah instead of her birth name Sara as the letter H, she says, gives he more strength. Since she was a little girl Sarah wanted to be somebody in the world of photography and so she decided to start working on her self-portrait project. After some time though she realized "looking through other people's eyes, she could find herself in a different world" fantasizing about their lives, dreams and love.

She compares her camera to a magnifying glass through which she shows lives of other people. She also loves art, another element that brings her closer to photography. She feels platonic love for sensual women whom artists always painted in the past.

It's hard to became a real photographer. -Sarah Salvitti

Her college teachers have always believed in her, however after graduation Sarah found out how expensive the business of photography can be which for a while slowed her down, however Sarah didn't stop.

Difficulties make me even more ambitious. -Sarah Salvitti

In 2012 she attended a photographic group meeting where she received suggestions, critics and appreciations regarding her photography which helped her to improve. She also found different ways to being noticed, especially on the internet.

Nobody can stop me. Haters just give me more strength to make more work. -Sarah Salvitti

Nowadays she's pursuing her dreams; looking for the right way to became a fashion photographer.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I think that the person who indirectly inspired my love for photography was my father. Since I can remember he's been constantly taking pictures, capturing moments, of our family. I have wardrobes full of old photographs. I feel like they all are special memories.

Why do you make photographs now?

Since then I learnt more about the art of photography and fell in love with it completely! I find it magical and maybe almost hypnotic to stare at an image and loose myself in the eyes of the subect.

Is photography your sole creative outlet?

I studied at an art institute where I was able to get my feet wet in drawing, graphic design and architecture but only photography made me feel something special inside and that's why I decided to immerse myself in it.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

I do. I mainly take photos of people and I really love fashion and magazines. I'd love to find one of my images in a magazine one day. It would be a great satisfaction.

How and where do you share your photographs with the world?

Mainly on the internet. It's so useful. I started to build my name especially thanks to FlickrFacebookTumblr and DeviantART. I'm on many websites! There's never enough, but the majority of my contacts are on Flickr and Facebook. From time to time though I take part in art galleries where people can get to know me better and appreciate my work in front of me.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

Just like everywhere, there's always a competition. There are also haters who try to underestimate your work. This is what I sometimes have problems with, but in the end I don't really care! Everyone is free to think whatever they want and if they don't like my photographs they can ignore them. I accept critique and advice but not insults, especially when they come from people who don't really know anything about photography.

Are you making any money through your art? If so, what do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

I'm not a professional photographer yet. I couldn't ask for money. I take photos as a passion but I'd like to turn it into my future job.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Not being a professional photographer and not having much money in my pocket, my equipment is limited. Before I start to take photos I'm always scared of not being able to do a good job but after a few clicks of the shutter I calm myself down. The camera is not something which can hurt a photographer. If someone has good ideas and is able to use what he or she owns, there are no limits.

What do you do to make your ideas into photographs and not just let them fade away?

I photograph people. They're always common people because I want to show our society that everyone can be photogenic. Having someone who's able to take a good photos is enough. Nowadays, in Italy, people are influenced by the media. It's common to think that only skinny people are beautiful. I don't agree with that notion. Skinny doesn't mean beautiful. I adore glances. I find a glance more fascinating or seductive than a skinny body. Eyes are my photos' protagonists. People stare at my photos and let the eyes transport themselves into the image. That's my inspiration. All I need are people, The rest comes with them.

What are your long term goals regarding photography?

I'd like to be a famous photographer or just being noticed by a lot of people and being appreciated. I'd like to collaborate with other photographers and my photos to become more and more spectacular. I'd like to see other people looking at my work and be WOWed.

 

For more information about Sarah and her amazing photographs please visit: flickr.com/photos/64457053@N05 and salvittiphotographer.tumblr.com.

© Copyright Sara Salvitti 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.