Jonathan Canlas - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

THE BEST FOTO "THING". Projekt, jenž mi každé úterý otevírá oči, posunuje mé uvažování a mnohdy i mou tvorbu do míst, o nichž jsem dříve ani neuvažoval. Otázka "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?", jak víte leží v jeho jádru a já doufám, že i pro vás dělá minimálně to, co pro mě, že jste neustále inspirováni k tvorbě stále více fotografií a že se jako fotografové nepřestáváte zlepšovat a užívat si tvorbu v rámci tohoto krásného média. Minulý týden nás inspiroval výtečný fotograf RICHARD RENALDI a dnes mám pro vás fotografa, který mě provázel na mé cestě k návratu k fotografování na film. Jeho jméno je Jonathan Canlas:

JONATHAN CANLAS je americký profesionální svatební a portrétní fotograf, který žije se svou ženou a šesti dětmi na severním pobřeží ostrova Oahu na Hawaii. Jeho zpráva Film Is Not Dead (Film Není Mrtvý) se rozšířila rychle kolem celého světa a právě díky fotografům, jako je Jon, si můžeme dodnes užívat vzhledu i vůně analogu.

Jako mladý misionář v Japonsku, Jonathan se rozhodl trávit svůj volný čas poznáváním okolí a fotografováním toho, co viděl, pomocí plastového Kodak fotoaparátu, který dostal doma ve Státech, než odletěl. Jednoho dne se mu však aparát navlhl a přestal fungovat. Naštěstí Jonathanův kamarád měl starý Canon AE-1 s 50mm objektivem, který mu půjčil, třebaže o fotografování mě Jon velmi malé ponětí, a protože manuální nastavení mu zatím nedávala smysl, rozhodl se využít polo-automatický režim.

© Jonathan Canlas

© Jonathan Canlas

Po dokončení mise v Japonsku a návratu domů do státu Utah, se Jonathan stále více o fotografování začal zajímat. Časem začal být fotografováním dokonce fascinován a po dokončení studia Japonštiny a asijských studii se dal i na studium fotografování na Brigham Young University, kde získal svůj BFA. Jeho vášní byl editoriální portrét, ale nakonec se na základě okolností rozhodl pro kariéru svatebního fotografa.

S filmem začal. S filmem pokračuje. Fotografování však pro něj není pouze o filmu. Když film nebude, bude fotografovat dál.

Dnes je jedním z nejlepších svatebních fotografů. Cestuje do různých koutů světa, aby dokumentoval jeden z nejdůležitějších dnů svých klientů. Fotografuje pouze na film a učí FIND workshopy, které v době digitální fotografie získávají v USA, Australii, Novém Zealandu, Evropě i jinde na stále větší popularitě. Jonathan Canlas ve spolupráci s Kristin Kalp dokonce vydal i knihu Film Is Not Dead: A Digital Photographer's Guide to Shooting Film, jíž vám můžu vřele doporučit.

© Jonathan Canlas

© Jonathan Canlas

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

Nejlepší věcí, která ze mě udělala lepšího fotografa je konstantní fotografování osobní tvorby a používání pouze jednoho fotoaparátu a jednoho objektivu pro tuto práci. Protože nejsem rozkouskovaný různými možnosti, které by mě oslabovaly, limitováním sebe sama se zároveň v rámci těchto parametrů posunuji dál. Povedlo se mi přeměnit tvorbu, jíž jsem fotil čistě pro osobní potěšení v nejlépe placené akce mé kariéry. Myslím, že focení sám pro sebe je nejlepší cestou pro nalezení toho, co fotograficky děláš nejraději. Jakmile ti kreativní ředitel nebo klient nedýchají na záda, dostává se ti absolutní svobody dokumentovat, co chceš a jak chceš. A právě taková konzistentní tvorba ti pomůže definovat tvůj vlastní hlas a styl. Sám skutečně nechci, aby se vzhled mé osobní a placené tvorby lišil. Všechno je to pro mě jedno. Jedna prostě platí platí účty a druhá je pro čisté sebe-uspokojení.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: jonathancanlasphotography.com a Film Is Not Dead pro jeho světem proslulé film photography workshopy.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

THE BEST FOTO "THING" project has become something I keep looking forward to writing and sharing with you every Tuesday. It opens my eyes, frees my mind and helps to push myself and well as my own photography into places I've never thought of before. "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is the question helping us dig into our minds. The unique answers of some of the world's best photographers such as RICHARD RENALDI whose answer I had to honor to share last week or today's great photographer Jonathan Canlas who I can't wait to introduce today to you are what humbles and pushes me...

JONATHAN CANLAS is an American professional wedding and portrait photographer living with his wife and six kids on the North shore of Oahu in Hawaii. His message Film Is Not Dead has spread fast around the world and thanks to photographers like himself we are still able to enjoy the look, feel and smell of the analog medium.

As a young missionary in Japan, Jonathan decided to spent his free time sightseeing and taking pictures to document his stay there with a Kodak camera he received before he left the States. One day though the camera got wet and stopped working. Luckily a friend of his had an old AE-1 with a 50mm lens which Jon, knowing very little about photography, borrowed from him. All the setting didn't make much sense to him so he decided to use the semi-automatic mode and go from there.

© Jonathan Canlas

© Jonathan Canlas

When Jonathan got back from Japan to Utah he became more and more fascinated by photography and after finishing his Japanese and Asian Studies he also got his BFA in Photography from the Brigham Young University. His passion was editorial portraiture but due to circumstances he decided to become a wedding photographer instead.

Film was what he started with. Film is what he continues with. Photography is not just about FILM for him. If there's no more film, he'll still be making photographs.

After dominating this field, traveling all over to photograph his clients' weddings Jon also decided to start the FIND (Film Is Not Dead) photography workshops which in the day when the majority of photographers are embracing digital photography are still very popular. The FIND workshops take place in the Unites States, Australia, Europe and more and more photographers are filling the spots. And due to the growing popularity of shooting film Jonathan Canlas with Kristen Kalp also published the Film Is Not Dead: A Digital Photographer's Guide to Shooting Film book.

And his answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing that has made me a better photographer is constantly shooting personal work. And in doing personal work, choosing one camera and one lens. Not being all over the place with options, limit myself and push myself in those parameters. I've been able to convert work that I shot for pure pleasure into the best paying gigs of my career. I think shooting for yourself is the best way to really find out what you love to do photographically. Without a creative director or client breathing down your neck you have absolute freedom to document what you want and how you want to. And doing that enough consistently will truly help you define your voice and style. I really don't want there to be a difference from the look of my paid work and my personal work. It is all one to me. It's just one pays the bills and one is for pure self gratification.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit jonathancanlasphotography.com a Film Is Not Dead for his world renowned film photography workshops.