Francis A. Willey - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Prostřednictvím THE BEST FOTO "THING" projektu vám obvykle přináším odpovědi fotografů a fotografek z celého světa, kteří díky svému talentu, ale i píli a rozhodnosti, dosahují na nejvyšších příček, jež svět fotografování nabízí. Například minulý týden se s námi o svou radu podělil výborný fotograf MIKE ROSENTHAL. Dnes mám pro vás nejen dalšího skvělého fotografa, ale i skladatele, básníka, vynálezce etc. Jeho jméno je Francis A. Willey:

FRANCIS A. WILLEY je nový romantik, fotograf, skladatel, portrétista, básník, moderní renesanční muž, držitel ocenění Lucie Award a samouk, jehož tvorbu můžeme nalézt v soukromých sbírkách jednotlivců i galerií, v publikacích i na výstavách napříč celým světem a převážně Severní Amerikou a Evropou.

Jeho první mezinárodní výstava se konala v Berlíně roku 2008 na Týdnu módy - Fashion Week

Narodil se v kanadské provincii Alberta roku 1969, inspiraci čerpá z přírody, následně ji přenáší do svých kreseb, maleb, fotografií, klavírních balad i básní, které přednáší na veřejných čteních napříč Kanadou. Vždy se však vrací zpět do Calgary za svou rodinou.

Někteří fotografové se zajímají o lidi, jiní o krajiny, další o věci atp. Francis je fotograf fotografující na film, kterého nejvíce zajímá světlo. Jako malý kluk sedíval u televize a koukal na němé filmy, které pomohly tvarovat jeho vizi, jíž obohatily o romanticky nasvícené scény přítomné v každém záběru.

Jeho fotografie jsou emocionální poklady plné citů, romantiky i krásy.

© Francis A. Willey - The Rose

© Francis A. Willey - The Rose

Roku 2011 dokončil a vydal své první solo-CD klavírních balad a v současnosti s pomocí SEITIES Studios představuje filmovým fotografům nový produkt Verdant Luminul, k životnímu prostředí šetrnou vývojku pro B&W film i fotografie, známý také jako "The Stimulant", bez obsahu chemikálií negativně ovlivňujících naši krásnou Zemi.

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

Konceptualizování ducha inspirace a transformování vize nebo emoce do obrazu, jenž může nekonečně žít.

 

V kreativitě buď individualistou, nesleduj trendy.

Oblom rozumovou stránku a poděl se sen.

 

Všichni jsme jedineční ve způsobu našeho vidění, kontextuálně i duševně.

Vlož svůj unikátní hlas do fotografie založené na samotné zkušenosti z cesty, po níž jen ty kráčíš.

 

Usiluj o vybízení sebe sama i oka veřejnosti, vždy hluboce respektuj umělce, fotografy, jež přišli před tebou.

 

Oslavuj život kreativním výrazem ozdobného světla, dotýkajícího se všeho, co víme.

Odhal záhadu jen z části,

vždy ponech alespoň náznak zápletky k rozluštění.

Pro více informací o dnešním renesančním muži a více jeho fotografií, básní, balad etc. navštivte: francisawilley.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

When I ask some of the best photographers in today's world my one photography question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" and am fortunate enough to get back an answer, I'm always humbled by the wisdom they decided to pass on to me and to you as well. Which is something I'm thankful for. For example last week an amazing photographer MIKE ROSENTHAL shared his piece of advice with us and today I'm fortunate several times as today I have the honor to introduce a poet, a composer, a portraitist, a photographer and many more in one person and share his answer with you, his name is Francis A. Willey:

FRANCIS A. WILLEY is a new romantic, film photographer, composer, portraitist, poet, modern day renaissance man and Lucie Award winner whose work is present in private collections as well as galleries, publications and exhibitions all over the world.

First time he exhibited his photographs internationally was at the Berlin Fashion Week in 2008.

He's a Calgary based autodidact born in Alberta in 1969, who draws his inspiration from nature which he then translates into drawings, paintings, photographs, piano ballads and poems which he performs at various poetry readings in Canada.

Some photographers are interested in people, others in nature, some in things and so on. Francis is a film photographer interested in light. As a young boy he used to watch early silent films which helped to shape his vision enriching it with romance and beautiful lighting present in each scene.

His photographs are emotional treasures, full of feelings, romanticism as well as beauty.

In 2011 he finished recording his first solo piano CD and he is about to release the Verdant Luminul through SEITIES studio; the environmental developer and printing solution for B&W film photography also known as 'The Stimulant' containing no bad chemicals and having less impact on our beautiful Earth.

And his answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

Conceptualizing the spirit of

Inspiration and transform a vision

Or an emotion into an image that

Can possibly live timelessly.


Be an individual in creativity- do not follow trends. Bend the aspect of reason and share a dream.


We all are unique in our way of seeing- contextually and spiritually.

Place your unique voice into a photograph based on the sole

Experience of your personal journey.


Strive to challenge yourself and the public eye-always pay great respect to the artists or photographers that came before you.


Celebrate life by the creative aspect of emblazoned light

Touching upon everything we

Ascertain

Unravel the mystery slightly

But always leave an inkling

Of intrigue to decipher.

For more information about today's wonderful renaissance man and to see more of his photographs, poems, ballads etc. please visit francisawilley.com.