Mike Rosenthal - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Musím se přiznat: THE BEST FOTO "THING" projekt se stal jedním z nejlepších zdrojů mého fotografického vývoje. Samozřejmě veškerá práce je na mě, ale s radami jedněch z nejlepších fotografů a fotografek světa se mi jaksi kráčí po pomyslné cestě k úspěchu snadněji. Ještě větší radost bych však měl, kdybyste měli podobný pocit. Tady, které zde každé úterý slyšíme, vidíme a čteme jsou jednoduché, ale přitom geniální a hlavně vyzkoušené. Například minulý týden výtečný fotograf ZACHARY SCOTT se s námi podělil o tu svou a dnes bych vám rád představil dalšího skvělého fotografa, jehož jméno je Mike Rosenthal:

MIKE ROSENTHAL je americký profesionální fotograf, režisér a kameraman, jehož fotografie i filmy jsou plné příběhů. Vyrůstal v rodině plné umělců, od útlého dětství něco vyráběl a tvořil a přibližně v šestnácti letech se rozhodl, že jeho zaměstnáním bude kinematografie resp. život kameramana. O tři roky později tedy nastoupil do školy pro filmaře a fotografování si zvolil jako volno-časovou aktivitu. Postupem času jeho koníček přerostl v jeho hlavní kariéru, nicméně ze svého vzdělání, které nabyl nejen ve škole, ale třeba i u mistra kameramana jménem Russell Carpenter, jenž za práci na Titanicu získal Oskara, dodnes čerpá.

© Mike Rosenthal

© Mike Rosenthal

Dnes fotografuje pro klienty ze světa velkého businessu, módy i show-businessu. Cestuje po celém světě, nedávno se objevil i v České Republice, a na svých cestách samozřejmě také fotografuje. Inspirován je malíři dnešní Itálie a renesančního Nizozemí, a když neběhá s býky ve Španělsku, fotografuje pro televizní show America’s Next Top Model.

© Mike Rosenthal

© Mike Rosenthal

Jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

Nejlepší "věc", kterou jsem udělal, je cestování - rozšiřování tvého světa a životních zkušeností rozšiřuje a doplňuje tvoji osobnost. Máš pak více věcí, ze kterých můžeš čerpat. Více inspirace. Více vzpomínek. Více věcí ke komunikaci. A o to více jsi také zajímavý pro druhé a o to snadněji s nimi můžeš navazovat vztahy. Zcestovalý člověk vždycky lehce najde téma k diskuzi a to je, pokud fotografuješ lidi, vskutku důležité.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: mikerosenthal.net.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I have to confess: THE BEST FOTO "THING" project with its one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" and over 100 unique answers some of the world's best photographers have shared with us has become one of the best sources of my developement as a photographer. Further more though I hope it's become yours as well, as that would make me very happy. The asnwers are sometimes very simple yet always ingenious and proven to work. For example last week ZACHARY SCOTT shared his piece of advice with us and today let me please introduce another great photographer to you, his name is Mike Rosenthal:

MIKE ROSENTHAL is a professional American photographer, director and cinematographer, whose photographs as well as films are always full of eye-catching stories. He grew up among artists, since he was a little boy, Mike was making stuff from furniture to forts to movies. At the age of sixteen he decided to pursue a career of a cinematographer and at nineteen he went to school for filmmakers. Photography was there also with him but at the time only as a free time activity. Throughout the time though his hobby became his career, however the education he received at school and also from an Academy Award winning master cinematographer, Russell Carpenter, for whom Mike apprenticed, can be seen in his current work.

© Mike Rosenthal

© Mike Rosenthal

Nowadays he's making photographs for Commercial, Advertising, Fashion and also Celebrity clients. Travels the world, making photographs and recently he's even appeared in the Czech Republic. His inspiration comes from contemporary Italian and Renaissance Dutch painters, his travels and when he's not running with the Spanish bulls, Mike is on our screens on the America’s Next Top Model as a guest photographer and judge.

His answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best "thing" I have done is travel - expanding your world and life experience makes you a bigger, more whole person. You have more to draw from, more inspiration, more memories, more things to communicate. It also makes you more interesting to other people and gives you avenues with which to connect. A well-traveled person can always find something to talk about, and if you're photographing people, that's incredibly important.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit mikerosenthal.net.