INTERVIEW: fotograf Ryan J. Weiss - Investuj své peníze do talentu, neboť právě to dělá dobré fotografie.

ryan-j-weiss-fotograf-foto-interview-rozhovor-fotografie-01.jpg

Přeji vám krásné pondělní odpoledne. Dnes mám pro vás fotografa, jehož snem je tvorba plakátů a jiných promo materiálů pro filmy i hudební umělce. Zatím je mladý, avšak jeho tvorba je na dobré cestě…

ryan-j-weiss-fotograf-foto-interview-rozhovor-fotografie-p.jpg

RYAN J. WEISS je mladý a talentovaný fotograf z Pennsylvánie, státu na americkém kontinentu, kde ve Wilkes-Barre spolupracuje s kreativními lidmi na tvorbě svých filmovou scénou inspirovaných fotografií.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začal tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Vždycky mě bavilo všímat si kinematografického umění ve filmech. Většinou mě na filmu dokonce mnohem více, než cokoliv jiného, přitahovala jeho vizuální stránka, a tak jsem začal tvořit fotografie "záběrů z filmu" s pomocí mých světel a fotoaparátu. Později jsem ale chtěl více a více se rozvíjející filmové scény, a tak jsem se naučil kompozitovat ve Photoshopu, a to mi právě umožnilo tvořit více méně cokoliv se mi zachtělo. Kameramani jako Roger Deakins, Harris Savides a Robert Richardson mi byli obrovskou inspirací.

Proč fotografuješ nyní?

V současnosti tvořím fotografie pro osobní potěšení a také abych se zlepšoval. A protože jsou mé fotografie tvořeny s minimálními zdroji, pokaždé si užívám tvorbu něčeho ambiciózního s minimem peněz i jiných zdrojů.

ryan-j-weiss-fotograf-foto-interview-rozhovor-fotografie-02.jpg

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Čas od času hraji na akustickou kytaru. Hudba mě vede k obrazům, a tak kdykoliv a potřebuji nápad, i několik akordů může být vskutku inspirujících.

ryan-j-weiss-fotograf-foto-interview-rozhovor-fotografie-03.jpg

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Nemyslím si, že by se fotograf POTŘEBOVAL specializovat, ale na druhou stranu jsem viděl dost "fotím všechno" fotografů, jejichž tvorba má tendenci být velmi nekonzistentní. Jako u čehokoliv, být všeumělcem, znamená nebýt mistrem ničeho konkrétního. Mohu však mluvit jen sám za sebe, když řeknu že má plná vášeň patří pouze jednomu žánru a to konceptuální kinematografické fotografii.

ryan-j-weiss-fotograf-foto-interview-rozhovor-fotografie-04.jpg

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Nejvíce svých fotografií sdílím na Flickr a 500px a na osobní úrovni mi Facebook pomohl spojit se s lidmi, s nimiž v současnosti spolupracuji. V budoucnu bych však rád měl fotografie vystavené v několika galeriích.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musel překonat, nebo stále překonáváš?

Původní pochyby, které zažívám, když mám velký nápad a sedím na zadku a říkám si... "Jak jen toto realizuji?" Naštěstí kompozity ve Photoshopu z nemožného dělají možné téměř cokoliv.

ryan-j-weiss-fotograf-foto-interview-rozhovor-fotografie-05.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Nyní mi fotografie moc nevydělávají, a tak zatím tvořím "jenom" z lásky k řemeslu a umění. A když někdy něco vydělám, snažím se si to uspořit a ne zbytečně utrácet za vybavení.

ryan-j-weiss-fotograf-foto-interview-rozhovor-fotografie-06.jpg

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažil jsi někdy tento pocit?

ANO! Ale jenom zpočátku, kdy jsem si naivně myslel, že fotoaparát za 2000 dolarů bude dělat mé fotografie o to více senzační a ohromující. Jak ale všichni víme, nic takového se nedělo, a tudíž jsem prodal svůj drahý fotoaparát a nyní tvořím ty nejlepší fotografie, které se mi kdy podařilo vytvořit, a to pouze s vybavením, které mě přišlo na $500.

Investuj své peníze do talentu, propriet a šatníku, neboť, dle mého názoru, právě to dělá dobré fotografie.

ryan-j-weiss-fotograf-foto-interview-rozhovor-fotografie-07.jpg

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Jelikož jsou mé fotografie vždy tvořeny několika samostatnými snímky, nejlepší způsob, jak jejich existenci přiblížit realitě, je začít focením toho, co mám nejdříve dostupné. I když je to třeba jenom pozadí, dramatická obloha nebo cokoliv jiného, co mi dovolí začít práci na mé kompozici. Obvykle ve Photoshopu simmultánně pracuji na čtyřech různých fotografiích, na kterých pracuji a k nimž postupně přidávám různé prvky jako propriety, místa, lidi etc.

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

V budoucnu bych rád tvořil plakáty pro filmy a hudební umělce.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešního mladého fotografa? Více najdete na:ryanjweiss.com

© Copyright Ryan J. Weiss 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

RYAN J. WEISS is a young and talented photographer based in Wilkes-Barre, Pennsylvania where he cooperates with amazing people with whom he's creating visually strong photographs full of stories, emotions and his love for the cinematographic work.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I've always enjoyed the cinematography I saw in movies. Most times I was guilty of being drawn into the visuals of a film more than anything else, so I began making movie “still frames” with my camera and lights. Later on I wanted to start making more elaborate movie scenes, so I learned how to composite in Photoshop and it has allowed me to pretty much create anything I want. Cinematographers like Roger Deakins, Harris Savides and Robert Richardson have always been huge inspirations for me.

Why do you make photographs now?

I currently make photographs for personal enjoyment and to challenge myself. Since all my photos are created with minimal resources I always enjoy attempting to bring an ambitious idea to life with very little money or resources.

Is photography your sole creative outlet?

I do occasionally play acoustic guitar, music can evoke imagery so if I'm ever looking for ideas, playing some basic chords can be really inspiring.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

I don't think you NEED to, but I have seen enough “Do it all” photographers and I usually see their work as inconsistent. As with most things, being a jack of all trades really means you haven't mastered any one particular thing. I can only speak for myself when I say I'm really only passionate about one type of photography so I choose to pursue conceptual “cinema” photography to it's fullest!

How and where do you share your photographs with the world?

My biggest outlet for sharing photos online is undoubtedly Flickr and 500px. On a personal level, Facebook has helped me connect with people who I've collaborated with. In the future I'd like to have my photos displayed at a few galleries.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

The initial doubt I have when I have a grand idea and I sit back and think... “How am I going to do this”. Luckily compositing in Photoshop makes the impossible seem a little more possible though!

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

At the moment I have made very little money with my photos, but I consider it a labor of love. When I do make money with my photos I usually retain it by NOT going gear crazy!

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

YES! But that was very early on when I was naive and I assumed that a $2000 camera would somehow make my images that much more stunning, but as we all know, it didn't. I sold my expensive camera and I'm currently making the best images I ever have, with a camera setup that cost me less than $500.

Use your excess money towards props, talent and wardrobe. In my opinion that's what creates good photos.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

Since my photos are always created from multiple, separate photos; the easiest way for me to get an image on it's way to a reality is to photograph portions of the image that I already have available, just to get the image rolling. Even if it's just a basic background image or a dramatic sky, anything can be used to begin the overall composition of my photos. I usually have about four images going simultaneously in Photoshop so I can continue to add elements to them as I find the appropriate props, places, people etc.

What are your long term goals regarding photography?

In the future I'd like to create cover art for movies and music artists.

 

For more information about Ryan and his amazing photographs please visit: ryanjweiss.com

© Copyright Ryan J. Weiss 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.