Zachary Scott - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Každé úterý se na odcloněno.com ozývá otázka "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?", unikátních odpovědí v "THE BEST FOTO "THING" projektu přibývá a já si nesmírně vážím toho, že se s vámi o odpovědi mohu podělit. Minulý týden jsem měl tu čest mezi námi přivítat fotografa jménem JONATHAN CANLAS, jehož láska k fotografování a filmu mě již dlouhá léta inspiruje, a dnes bych vám rád představil dalšího skvělého fotografa, jeho jméno je Zachary Scott:

ZACHARY SCOTT je profesionální fotograf. Se svou rodinou žije v Kalifornii. Avšak díky svému talentu, jenž vede k tvorbě dechberoucích fotografií cestuje po celých Státech a tvoří fotografie pro klienty jako New York Times Magazine, Virgin Airlines, Pepsi, Microsoft, Hewlett-Packard, Kimberly-Clark, Orbit Gum, CA Milk Processors Board (Got Milk?) a mnoho dalších...

© Zachary Scott

© Zachary Scott

Narozen v severní Kalifornii, Zachary v podstatě vyrostl v oceánu, kde surfoval, a v sekvojových hájích, kde si hrál. Studoval na University of Calofornia, San Diego. Pak si uvědomil, že jeho vášeň se nachází jinde, a tak po dvou letech odešel za svým snem na Art Center of Design, kde vystudoval fotografování a pouhé dva týdny po promoci dokončil svou první národní reklamní kampaň.

Fotografovat v tzv. ilustračním stylu náleželo pouze nékolika průkopníkům. Zachary Scott byl jedním z nich...

V současnosti fotografie připomínající ilustrace vidíme téměř na každém rohu. Mnoho komerčních-reklamních fotografů vzalo tento styl za vlastní. Již při prvním pohledu na Zacharyho tvorbu však vidím něco víc, než ilustrační styl. Jeho tvorba není pouze o technice focení, Zacharyho vtip i kreativní duch naplňují jeho fotografie připomínající ilustrace a malované obrazy.

© Zachary Scott

© Zachary Scott

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

Ta nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal a která ze mě udělala lepšího fotografa, bylo naučení se kreslit. Neumím kreslit dobře, ale přesto dostatečně dobře, abych si byl schopen představit, jak se má kresba změní ve výslednou fotografii. Co je ale důležitější, mé chatrné kresby jsou dostatečně dobré pro komunikaci s ostatními. Ať už se jedná o tvůj subjekt, stylistu, uměleckého ředitele, asistenty apod., shledal jsem, že vizuální reference jsou nejlepší pro vysvětlení mého záměru.

Samotná produkce a přípravy před focením mohou být stresující, konečný výsledek našeho snažení je postaven na základě tisíce různých rozhodnutí. A prvním dílem skládanky je právě náčrt. Je to možná ten nejkreativnější aspekt celého procesu, neboť po nápadu a jeho náčrtku nám už zbývá jen jediný úkol - přivést jej k životu. Znalost toho, co chceš, a zdravé plánování jsou jediným způsobem, jak omezit neklid a stres před ambiciózním focením. Nerozhodnost na place vede ke všem možným problémům, a tak je lepší mít představu s sebou.

Mé konečné fotografie se často podobají mým náčrtům, ale zřídka se jedná o jejich věrné kopie. Přesnou interpretaci mé kresby bys našel někde mezi vyřazenými fotografiemi. Pamatuj, šablona je pouze vodítkem. Užij si to a doufám, že tento postup pomůže.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: zacharyscottphoto.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Every Tuesday we ask some of the world's best photographers; "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" and the question never changes however their answers are always unique and always mind-widening and eye-opening. Last week an amazing photographer JONATHAN CANLAS who's work as well as love for film has inspired me for the last couple of years and I was honored to feature him here and today I'd love to introduce you to another great photographer, his name is Zachary Scott:

ZACHARY SCOTT is a professional photographer. He's based in California, where he lives with his family. But thanks to his talent and breathtaking work he's traveling all over the States making photographs for New York Times Magazine, Virgin Airlines, Pepsi, Microsoft, Hewlett-Packard, Kimberly-Clark, Orbit Gum, CA Milk Processors Board (Got Milk?) and many more...

Born in Northern California Zachary has spent most of his childhood in the ocean surfing and in the redwoods playing. After attending University of California, San Diego for two years he realized his passion was somewhere else. He decided to pursue his dreams at the Art Center College of Design where he got his photography degree and only two weeks after his graduation he completed his first national ad assignment.

The illustrative style of photography was something only a handful of photographers worked in, Zachary Scott was one of the pioneers...

These days we see illustrative style almost everywhere. Many commercial-advertising photographers have appropriated it as their own. Looking at Zachary's work one can see a clear distinction. His work is not just about the technique. His wit as well as creative spirit bringing various ideas alive is what shines through his illustration/painting-like photographs.

© Zachary Scott

© Zachary Scott

His answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I have ever done that has made me a better photographer is learning to draw. I cannot draw well, but well enough to visualize how my drawing will translate to a photograph. More importantly, my rather poor drawings are good enough to communicate to other people. Whether that person is your subject, a stylist, art director, or assistants... I find that visual references are the best way to communicate my desire for a shoot.

The production and buildup before a shoot can be stressful. We have to make a thousand decisions that will inform the final outcome of the shoot. I find the first piece of the puzzle is the sketch. It's possibly the most creative aspect of the entire process. Beyond the IDEA (and the sketch of the idea) we are essentially left with only one task- bringing it all to life. Knowing what you want and healthy planning practices are the only ways to reduce anxiety before an ambitious shoot. Indecision leads to all kinds of problems on set. It's best to give yourself a guide.

My final photos often resemble my sketches but rarely are exact translations. Somewhere deep in the outtakes is one boring shot that looks just like my drawing. So remember a guide is just a guide. Have fun and I hope this practice helps.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit zacharyscottphoto.com.