Evgeny Tchebotarev - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Každé úterý mám tu čest vám představit jednoho z nejlepších fotografů současného světa, podělit se s vámi o jeho a někdy i její odpověď na mou jednu a jedinou úterní otázku o fotografování "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" Sám tímto způsobem získávám cenné rady, ale možná mě ještě více těší, že se s vámi o ně mohu podělit. Například minulý týden se s námi o tu svou podělil výborný fotograf JAMES CARBONE a dnes mám pro vás dalšího skvělého fotografa s jménem Evgeny Tchebotarev:

EVGENY TCHEBOTAREV je profesionální fotograf, COO, výkonný ředitel, a spolutvůrce společnosti 500px, která dopřává fotografům jednu z nejlepších prezentací jejich fotografií na internetu.

© Evgeny Tchebotarev

© Evgeny Tchebotarev

Narodil se v Moskvě, studoval finančnictví a obchod na Ryerson University v Torontu. S fotografováním začal před jedenácti lety v době studia na Humber College a času analogové fotografie. Již ze své první role filmu prodal několik fotografií několika časopisům, a tak se stalo zřejmým, že u fotografování asi už zůstane.

Roku 2004 založil LiveJournal Blog pro fotografy a jiné kreativce, aby jim ulehčil sdílení jejich tvorby, nápadů, myšlenek, ... a opět let později Evgeny Tchebotarev a Oleg Gutsol založili 500px.

© Evgeny Tchebotarev

© Evgeny Tchebotarev

Jeho vášní jsou fotografie lidí, přírody a míst, které potká na svých cestách a když necestuje, nebo neoperuje pod hlavičkou 500px, oddává se kite-surfingu nebo svým motocyklům a jeho odpověď na naší otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Jednu z nejlepších věcí, která ze mě udělala lepšího fotografa, je časné vstávání.

Rád fotografuji na cestách a mé fotky se většinou skládají z fotografií měst, které jsem navštívil, a krajinných snímků. Lidé z měst zřídka vidí východ slunce a západ jim také mnohdy unikne, a proto je při focení krajiny nejdůležitější ji stihnout půl hodiny před východem. Když se zpozdíš, unikne ti to nejlepší světlo a tvé fotografie budou pěkně nudné. Brzké vstávání ale není snadné - na některých výpravách musíš být vzůhu, při vědomí a oblečen kolem 4. ráno a vyrazit uprostřed noci, aby ses na místo dostal před pátou.

Znalost a vědomí existence nejlepšího světla v době východu a západu slunce, výrazně odlišuje naše fotografie a vylepšuje je lépe, než by jakýkoliv fotoaparát nebo objektiv kdy dokázal. Když fotíš přírodu, je to to jediné, co potřebuješ vědět - světlo je vše a ostatní není důležité.

Pro více informací o dnešním 500px.com COO a skvělém fotografovi a pro více jeho fotografií navštivte: evgenytchebotarev.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I am humbled as well as appreciative of the opportunity I have at hand every Tuesday here at odcloněno.com; world's best photographers kindly share their deepest secrets regarding their career in photography, answer my one question "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?", their answers are always unique and I feel fortunate to be able to share them with you. For example last week truly a wonderful photographer JAMES CARBONE shared his amazing piece of advice with us and today I'm horored and pleased and once again honored to introduce another great photographer, Evgeny Tchebotarev:

EVGENY TCHEBOTAREV is a professional photographer and COO+cofounder of a well-known company and a website/community offering photographers one of the best ways to present their work on the internet, 500px.

© Evgeny Tchebotarev

© Evgeny Tchebotarev

Born in Moscow, Evgeny decided to study abroad, specifically in Toronto Canada where he attended Humber College and Ryerson University to study Commerce, Finance, Business Administration and Marketing. During his years at the Humber he got his feet wet in photography, shot his first roll and sold a few of his photographs from the first roll to several magazines. Right after that he knew it would be wise to stay in the world of painting with light.

In 2004, still during his student years, Evgeny founded LiveJournal blogging platform for photographers and other creatives to share images, ideas, thoughts, ... And five years later he teamed up with Oleg Gutsol to create 500px.

© Evgeny Tchebotarev

© Evgeny Tchebotarev

Besides giving photographers a wonderful way to share their images Evgeny Tchebotarev is still a passionate photographer interested in travel photographer, capturing the people, places and nature he sees during his travels.

And his answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

One of the best things that made my photography better is waking up early.

I like travel photography and my shots are usually either photos of cities that I visit or landscapes that I shoot. People in the cities rarely see sunrises, and not so often see sunsets. So when taking photos of landscapes, it is most important to get to the spot half an hour before sunrise. If you are late — you will miss the best light and your photos will be pretty boring. Getting there early is not easy — in some trips, you have to be awake and fully clothed by around 4am, and head out in a car in the middle of the night, to get to the spot by 5am.

Knowing that the best light is at sunrise and sunsets making a huge difference in one's photography, and improves it better than any camera or lens can every do. If you shoot nature, that's it pretty much all you know — the light is everything, and everything else is not important.

For more information about today's 500px.com COO and wonderful photographer and to see more of his photographs please visit evgenytchebotarev.com.