INTERVIEW: fotografka Andrea Torres Balaguer - "Jsem něžnější fotografií, než slovem."

andrea-torres-balaguer-fotografka-interview-fotografovani-odcloneno-fotografie-01.jpg

Velmi si vážím možnosti sdílet s vámi o fotografie a názory mladých a talentovaných fotografů a umělců zemí našich i zahraničních. Minulý týden jsem měl tu čest pŕedstavit vám fotografa z Lanškrouna, dnes fotografku z Barcelony:

andrea-torres-balaguer-fotografka-interview-fotografovani-odcloneno-fotografie-p.jpg

ANDREA TORRES BALAGUER je třiadvacetiletá fotografka z Barcelony ve Španělsku, jejíž výtečné fotografie se již objevily na stránkách italského VOGUE a mnoha hojně navštěvovaných webech o fotografii i umění. Nedávno dokončila studium Fine Arts na univerzitě a pomalu, ale jistě začíná dobývat svět.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Jako malá jsem moc ráda kreslila, neboť jsem si bez limitů mohla představit a nakreslit, co jsem chtěla. Psala jsem si příběhy a pak pro ně tvořila ilustrace. Obvykle jsem si vystřihávala obrázky z časopisů, které se mi líbily, a seřazovala je do složek. Vždycky jsem byla tak trochu posedlá sbíráním obrázků. Opravdu se mí líbí jednoduchá skutečnost prohlížení si fotografie po určitou dobu, uvažování nad ní a pak se jí nechat inspirovat. Předpokládám, že tak se přirozeně zrodil nápad tvořit mé vlastní obrazy a fotografie.

andrea-torres-balaguer-fotografka-interview-fotografovani-odcloneno-fotografie-02.jpg

Proč fotografuješ nyní?

Zní to ohraně, ale tvorba fotografií je pro mě nezbytnou. Zajímá mě každá fotografie, která něco říká, dává ti možnost si představovat a také generovat příběhy a názory. Jsem hodně upovídaná, ale jsou věci, které jsem schopna vyjádřit pouze fotografií.

Jsem něžnější fotografií, než slovem.

Myslím, že proces představování si určité situace, příběh kolem ní a příprava scény před stisknutím spouště je to, co mě baví a dělá skutečně šťastnou.

andrea-torres-balaguer-fotografka-interview-fotografovani-odcloneno-fotografie-03.jpg

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Studovala jsem umění, což mi dalo možnost experimentovat a vyzkoušet si techniky jako sochařství, malířství, video i performanci. Fotografovat jsem začala ve volném čase, jako hobby. Když jsem ale šla na univerzitu, měla jsem obavy z toho, že mé oblíbené aktivity budou hodnoceny známkou. Vlastně jsem strávila většinu času prací s mnoha různými technikami vyhýbajíc se fotografování. Nakonec jsem však u focení zůstala, neb to mě naplňuje štěstím, pohodou a dodává mi sebejistotu.

andrea-torres-balaguer-fotografka-interview-fotografovani-odcloneno-fotografie-04.jpg

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Zatím o tom moc nepřemýšlím. Zajímá mě surrealismus, mystérie a příběhy. Vyhledávání žánru, do kterého by mé fotografie spadaly, mě moc nezajímá.

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Začala jsem ukazovat svou tvorbu na flickru. Pak jsem sdílela své fotografie s rodinou a přáteli na svém facebook profilu a nakonec jsem vytvořila facebook stránku speciálně pro své fotografie. A v současnosti pracuji na svém osobním webu, který by měl být online do konce léta.

andrea-torres-balaguer-fotografka-interview-fotografovani-odcloneno-fotografie-05.jpg

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Neustále uvažuji nad tím, co je dobrá fotografie a co ji tvoří. Jsem velmi náročná, a tak jakmile mám určitou představu v hlavě, pracuji tvrdě na co nejpřesnější a nejvěrnější interpretaci, což je samozřejmě nemožné.

Nejnáročnější překážkou se pro mě tedy stává vyjádření mého mentálního obrazu ve fotografii. Některé, nepředvídatelné věci, prostě neovlivníš. Na druhou stranu právě tyto variace dělají tvé fotografie speciální. Nejsem si tedy úplně jistá, jestli se to dá považovat za překážku.

andrea-torres-balaguer-fotografka-interview-fotografovani-odcloneno-fotografie-06.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Teprve začínám, a tak zatím peníze nevydělávám. Na druhou stranu fotografování mi každý den dává možnost zkoušet nové techniky, naučit se něco nového a hlavně věnovat svůj čas něčemu, co mám opravdu ráda.

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Když si představuji fotografii, nepodrobuji tuto představu vybavení nebo technice obecně. Doposud jsem se vždy přizpůsobovala možnostem, které mám k dispozici, aniž bych ovlivňovala svou fotografii.

Je pravda, že s dobrým vybavením je snazší dosáhnout svých výsledků, ale podle mě to není rozhodující.

andrea-torres-balaguer-fotografka-interview-fotografovani-odcloneno-fotografie-07.jpg

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Jakmile mě něco napadne, narychlo si to načrtnu. Pak přidávám poznámky, slova a vylepšuji svůj nápad do té doby, než jsem spokojená a mám všechny potřebné detaily k vytvoření mé fotografie.

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Ráda bych zůstala ve světě fotografování a rozvinula svou vizi. Chci se stále učit nové věci a mít možnost ukazovat svou tvorbu stále více lidem. A samozřejmě aby mě to stále bavilo.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní mladé fotografky? Více najdete na: flickr.com/photos/andreatb.

© Copyright Andrea Torres Balaguer 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

ANDREA TORRES BALAGUER is a twenty three year old photographer from Barcelona, Spain. Her photographs have already appeared on the pages of Italian Vogue and other highly frequented art websites and blogs. Not a long time ago she successfully finished her Fine Arts studies at a university and now she's , slowly but surely, conquering the world.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

When I was a child I loved drawing. It gave me the limitless possibility to imagine and create what I wanted. I used to write stories for which I afterwards made the illustrations. I also used to cut out images I liked from magazines and saved them in folders. I guess I have always had a kind of obsession to collect images.

I really like the simple fact of seeing an image for a while, contemplating it and then letting it to imbue me. I suppose the idea of producing my own images appeared in a natural way.

Why do you make photographs now?

It sounds as a cliché, but making pictures is a necessity for me. I’m interested in every image that tells something, gives you the possibility to imagine things and also to generate stories and opinions. I talk a lot but there are still some things I can only explain with a photograph.

I’m subtler with my images than with words.

I think that the process of imagining a situation, the story around it and preparing the scene to take the picture is what amuses me and makes me feel completely happy.

Is photography your sole creative outlet?

I have studied Fine Arts, it gave me the possibility to experiment and try other techniques such as sculpture, painting, video and performance. I started taking photos in my free time as a hobby. When I enrolled to the university I was afraid of the idea that what I love to do could be judged with a grade.

In fact, I spent most of my studies working with so many different techniques outside of photography... but in the end taking photos has prevailed because it’s what fulfills me with happiness, comfort and gives me confidence.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

For the moment I don’t think about it. I’m interested in surrealism, stories and mystery, so I don’t pay too much attention if my pictures match any specific genre.

How and where do you share your photographs with the world?

I've started showing my work on flickr. I used to upload some pictures on my facebook profile to show it to my friends and finally I decided to create a facebook page only for the pictures. Currently I’m working on my website and I hope to publish it by the end of this summer.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

I've always wondered what exactly is a “good” picture and why we se it as such. I’m very tough so when I have an image in mind I try to recreate it as accurate and faithful as I can, even though perfect accuracy is impossible.

The most difficult obstacle consists of translating the mental-image into a picture. There are some things that you can’t control, something unexpected usually happens. But at the same time these variations are what make the picture more special, so I don’t know if I can consider it “an obstacle”.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

I’m just starting out, so I don’t make any money, at least for now. At the same time photography brings me the opportunity to learn a new technique every day and dedicate my time doing what I love.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

When I imagine a picture I don’t subject it to the equipment or the technical aspects of photography. I have always adapted to the possibilities that I have at hand, without influencing the image.

It’s true that good equipment makes it easy for you to obtain better results, but in my opinion it is not crucial.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

When I have an idea I make a quick-sketch. Then I add notes and words, and keep on improving the idea until I’m satisfied with it and I have all the details to take the picture.

What are your long term goals regarding photography?

I would like to stay in "the world of photography" and develop my vision. I want to keep learning new things and have the opportunity to show my work to more people. And of course, to still have fun creating my pictures.

 

For more information about Andrea and her amazing photographs please visit: flickr.com/photos/andreatb.

© Copyright Andrea Torres Balaguer 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.