Richard Renaldi - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Vítám vás u nového vydání THE BEST FOTO "THING" projektu, ve kterém, jak víte, se jedni a nejlepších fotografů a fotografek světa s námi dělí o cestu k jejich úspěchu a díky jejichž rádám se z nás stávají lepší a lepší fotografové a fotografky. Minulý týden se s námi o svou radu podělil výtečný fotograf JOHN KEATLEY a jméno dnešnýho výtečného fotografa je; Richard Renaldi:

RICHARD RENALDI je profesionální fotograf a umělec, jenž se svým 10x8 fotoaparátem cestuje po Státech a tvoří fotografie. Někdy cestuje přes ulici, jindy přes celé státy s jednoho pobřeží na druhé, avšak pokaždé svými fotografiemi zachycuje život, mění lidské představy a mnohým z nás otevírá oči.

© Richard Renaldi - Touching Strangers

© Richard Renaldi - Touching Strangers

Mnoho lidí dnes fotografuje a mnoho z nich je schopno vytvořit hezký obrázek, Richardova tvorba však není jenom o hezkých fotkách. Jeho dlouhodobé projekty, mezi něž patří Figure and Ground, Fall River Boys, Hotel Room Portraits, See America by Bus a jeho současný od roku 2007 pokračující projekt Touching Strangers mají vždy co říct a jeho fotografie jsou jak jednotlivě, tak jako celek silnými vizuálními, emocemi nabytými mistrovskými díly.

Jako mladý student na NYU byl Richard inspirován a ovlivněn zvláště jednou učitelkou, Elaine Mayes, která pro něj prý vnesla do fotografování intelektuální a emocionální cit, s čímž se cítí spřízněný a co je patrné i v jeho současné tvorbě.

Richard se narodil v Chicagu. Obdržel bakalářský titul BFA ve fotografování na NYU roku 1990. O šestnáct let později publikoval svou první knihu. Za tři roky pak Charles Lane Press vydal jeho druhou a nyní s touto Aperture Foundation spolupracuje na vydání své nové monografie Touching Strangers, která se objeví v obchodech na počátku příštího roku.

© Richard Renaldi - Fall River Boys

© Richard Renaldi - Fall River Boys

Mezi projekty a fotografováním se Richardu podařilo založit i vydavatelství Charles Lane Press, podporovat ostatní umělce a mimo jiné i vystavovat své fotografie v galeriích po celém světě. A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

To by byl můj současný projekt Touching Strangers. Tato edice mě dovedla k tomu, abych se stal mnohem více aktivním režisérem a měl proces tvorby svých portrétů více pod kontrolou. Právě prostřednictvím toho jsem se naučil snadněji vystvětlovat svým subjektům, co od nich potřebuji a doufejme, že právě to mi pomohlo stát se lepším fotografem.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: renaldi.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Looking at the number of all the great photographers I've already had the pleasure to introduce to you and share their eye-opening answers to the one question "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" humbles me. Last week an amazing photographer JOHN KEATLEY shared his wonderful piece of advice with us and today I'm honored to welcome another great photographer, his name is Richard Renaldi:

RICHARD RENALDI is a professional photographer and artist traveling the States with his 8x10 camera, making photographs. Sometimes he travels across the street, other times across the state lines in all cases anyhow he's capturing life, changing people's minds and opening our eyes.

Many people take photographs and most of them can take a pretty picture, Richard's work however is not just about the pictures. His long term projects including the Figure and Ground, Fall River Boys, Hotel Room Portraits, See America by Bus and his most current project Touching Strangers have always more to say and his photographs are strong visual as well as emotional masterpieces.

As a young student at NYU Richard was inspired and influenced by one of his teachers in particular, Elaine Mayes brought, as he says, intellectual and emotional sensitivity to photography which he related to. And which is certainly present in his work.

Richard was born in Chicago. Received his BFA in Photography from NYU in 1990. Sixteen years later he got his first monograph published. Three years after that Charles Lane Press published his Fall River Boys book and currently he's working with the Aperture Foundation on the Touching Strangers monograph which is scheduled to be released in early 2014.

In the meantime he also founded the Charles Lane Press, supports other artists, shows his work in galleries across the world and his answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

That would be my current project Touching Strangers. This series pushed me to become a much more active director in the process of making my portraits. Through it I learned to become more comfortable in asking for what I wanted from my subjects. This has hopefully helped to make me a better photographer.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit renaldi.com.