John Keatley - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Milí přátelé dobré fotografie, vítejte u nového článku dlouhodobě probíhajícího THE BEST FOTO "THING" projektu, jenž jak víte jde hluboko do fotografovy duše a na základě odpovědí jedněch z nejlepších fotografů světa se snaží odhalit, co je a co není pro fotografa a jeho úspěch důležité. Pokaždé jsem v úžasu, jakých odpovědí se mi dostává, těší mě, že, ačkoliv jsme tu měli již více než 100 fotografů a fotografek, každá odpověď je unikátní. Například minulý týden fotografka a umělkyně ANNU PALAKUNNATHU MATTHEW se podělila o svoji radu a dnes mám to potěšení představit vám dalšího výborného fotografa, jehož jméno je John Keatley:

JOHN KEATLEY je profesionální fotograf, který se narodil a vyrostl v Kalifornii a který prvních dvacet let svého života neměl nejmenší zájem o fotografování. Na sever západního pobřeží odešel studovat business a nebylo by vedoucí ve fotolabu, která mu jednoho dne naznačila, že by měl uvažovat o kariéře profesionálního fotografa, pravděpodobně by dnes vedl velkou firmu a fotil momenty s přáteli a rodinou.

© John Keatley

© John Keatley

Tam právě jeho zájem o fotografování vznikl, John měl touhu zaznamenat zážitky a zkušenosti, jež zažíval s kamarády na vysoké škole, ale to bylo asi tak vše.

Až po obdržení komplimentu v labu, třebaže studoval business na SPU dál, každý moment věnoval fotografování.

© John Keatley

© John Keatley

Dnes tvoří fotografie pro významné společnosti, publikace a fotografuje i lidi jako Annie Leibovitz, John Hoppkins, Macklemore etc. a každoročně jeho tvorbu mezi hromadou ostatních fotografií mnoha jiných fotografů rozeznává i PDN, American Photo, Communication Arts Photo Awards a další.

Jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

Abych byl upřímný, nevěřím, že tu je pouze jedna věc, kterou jsem udělal. Myslím, že mnoho různých rozhodnutí, vztahů a "věcí" hrálo roli v mém úspěchu resp. kariéře fotografa. Nicméně, jakmile jsem zprvu četl tvoji otázku, idea se mi na mysl vloudila.

Jednou z nejlepších věcí, kterou věřím, že můžeš jako fotograf a i jako člověk obecně udělat, je; DĚLEJ NĚCO, Z ČEHO MÁŠ STRACH. Osvěčilo se mi to jako jeden z nejlepších způsobů, jak se něco naučit, růst a překonávat se. Příležitosti, z nichž jsem měl strach největší, mi přinesly i největší odměny a uspokojení.

Pro více informací o dnešním výborném fotografie a více jeho fotografií navštivte: keatleyphoto.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Welcome my dear friends of photography, once again I am humbled by the opportunity I get to have every Tuesday here at odcloněno.com when some of the world's best photographers kindly share their deepest secrets regarding their success in their professional photography careers by answering my one question "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" It's been over two years, over a hundered photographers appeared here however the answer is always unique. Last week truly a wonderful artist and photographer ANNU PALAKUNNATHU MATTHEW shared her piece of advice with us and today I'm horored to introduce another great photographer to you, his name is John Keatley:

JOHN KEATLEY is a professional photographer born and raised in California. the first twenty years of his life he has spent living with no intention to becoming a professional photographer, photography wasn't even an interest of his. So when he was deciding where to go to college, John chose to study business and moved to the North area of the West Coast to Washington.

After a while in college, like many other students John Keatley also wanted to capture the amazing moments he was experiencing as a student with his friends so he purchased a camera. And if, one day, the lab manager didn't pull him aside and asked him about his intentions of becoming a professional photographer, he probably would be managing a big company and took photographs only of his friends and family.

It was because of his love for capturing moments and his talent his images stood out to the manager who decided to encourage him and change his business mind to pursue a career in art. Even though he continued studying business at SPU in Seattle, where he's till this day based out of, he chose to pour ever free moment of his life into photography.

© John Keatley

© John Keatley

Nowadays John Keatley makes photographs for large companies, major magazines and works with people such as Annie Leibovitz, Anthony Hoppkins, Macklemore etc. And his work get recognized by the PDN, American Photo, Communication Arts Photo Awards and others.

His answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

To be honest, I don't believe there is one best thing I have done. I think there have been many different decisions, relationships, and "things" that have all played a part in my success as a photographer. With that being said, when I first read your question, one idea did come to mind. One of the best things I believe you can do as a photographer, or as a human, really. Do something that scares you. It's one of the best ways to learn, grow / challenge yourself. The opportunities that scared me the most are the ones that have reaped the greatest rewards and satisfaction.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit keatleyphoto.com.