Annu Palakunnathu Matthew - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Každé úterý, jak už několik let mnozí víte, mám nemalou čest představit vám jednoho resp. jednu z nejlepších fotografů resp. fotografek současného světa a podělit se s vámi o jejich vždy unikátní odpověď na mou jednu a jedinou úterní otázku o fotografování "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" Do dnešního dne si takové příležitosti moc vážím. sám se mnoho učím a velmi mě těší, že se s vámi o tyto odpovědi mohu podělit. Minulý týden se s námi o svou radu podělil výborný fotograf EVGENY TCHEBOTAREV a dnes mám pro vás další výbornou fotografku. Její jméno je Annu Palakunnathu Matthew:

ANNU PALAKUNNATHU MATTHEW je profesionální fotografka a profesorka fotografie na University of Rhode Island v Kingstonu. Narodila se v Anglii. Žila a studovala matematiku v Indii. Nakonec odešla do Spojených Států studovat fotografování a tam se také nakonec usadila.

Její tvorba se pohybuje spíše v oblasti umění, než tradičně vnímaného fotografování, kdy výsledný obraz je téměř identický tomu zaznamenanému na film resp. senzor fotoaparátu. Každý její obraz je však na fotografii založen a výtečně prezentován.

© Annu Palakunnathu Matthew

© Annu Palakunnathu Matthew

Zpočátku měla Annu touhu se stát dokumentární fotografkou, vrátit se do Indie a upozornit na situaci tamějších žen. Časem však zjistila, že taková práce není pro ní a rozhodla se nadále upozorňovat, třebaže jinou formou.

I když jsou její fotografie manipulované, nemám problém je stále vidět jako fotografie.

V současnosti ji reprezentuje Sepia Eye v New York City a Tasveer Gallery v Indii a její obrazy se již objevily v knize BLINK od nakladatelství Phaidon, místech jako Sepia International, the RISD Museum, Newark Art Museum, Guangzhou Biennial of Photography v Číně, Noorderlicht Photo Festival v Nizozemí a Le Mois de la Photo à Montréal Photo Biennale v Kanadě.

Její fotografie zdobí sbírky kolekcí institucí jako George Eastman House, Fogg Museum, Museum of Fine Arts in Houston, Center for Creative Photography i mnoha dalších a její odpověď na naší otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělala a která z vás učinila lepší fotografku?" zní:

Nejlepší věc kterou jsem udělala, bylo věnování času uvědomění si, jaký žánr fotografie nejlépe komunikuje mé ideály.

Když jsem začala fotografovat, zkoušela jsem fotožurnalismus, a třebaže k němu neustále vzhlížím, nejsem typ člověka, kterému se v něm daří. Asistovala jsem také komerčnímu fotografovi reklam, který také podobně rozhodl, že i tento žánr nespadá do mé budoucnosti.

Takový proces mě naučil zaměřit se na mé kulturní i technické kořeny a tam hledat svůj hlas a přístup k fotografování, jenž mi bude vlastní. Má tvorba je odrazem mých vlastních zkušeností a zároveň se obrací k větším tématům, podobně jako má prvotní láska, foto-žurnalistika.

Inspirována analogií Johna Szarkowského; má tvorba je zrcadlo, odraz mých vlastních zážitků srovnávaných s oknem do jiného světa.

Pro více informací o dnešní skvělé umělkyni a fotografce i více jejích fotografií navštivte: annumatthew.com.


the-best-foto-thing-odcloneno.png

Every Tuesday I am humbled by the opportunity to be able to share personal stories, advice and answers to my one and only question about photography: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" The answer is always unique, personally I learn a ton and I truly appreciate each and every one, maybe though I feel even better to be able to share them with you and help you learn more about photography from some of the best photographers/artists in today's world. Last week a wonderful photographer EVGENY TCHEBOTAREV shared his piece of advice with us and today I'm horored and very pleased to introduce another great photographer to you. Her name is Annu Palakunnathu Matthew:

ANNU PALAKUNNATHU MATTHEW is professional photographer represented by Sepia Eye in New York City and Tasveer Gallery in India and also a professor of Art (Photography) at the University of Rhode Island in Kingston. Annu was born in England, brought up as well as educated in India and nowadays she lives and works in the USA.

It was in India where while studying Mathematics she fell in love with photography and decided to leave for the States to explore the art of documentary photography. Her dream was to become a photojournalist, return back to India and make photographs on behalf of the women and their uneasy situation over there. Over time she learnt such way of making photographs is not necessarily the one for her and in the end decided to stay in the USA and found a new way of raising the public awareness in another form.

Her work is closer to the Art side and further from what we traditionally tend to expect from photography where the final image closely represents what was recorded on film/sensor at the time of pressing the shutter. With that said, each and every Matthew's piece is based on a photograph and the final result presented in a wonderful way.

Even though her photographs are manipulated I have no problem still seeing them as photographs. Nor have many other institutions such as Phaidon (BLINK book), Sepia International, the RISD Museum, Newark Art Museum, Guangzhou Biennial of Photography in China, Noorderlicht Photo Festival in the Neetherlands, Le Mois de la Photo à Montréal Photo Biennale in Canada, George Eastman House, Fogg Museum, Museum of Fine Arts in Houston, Center for Creative Photography and many more.

And her answer to the one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I did was to spend time figuring out which kind of photography best communicates my ideas.

When I started photography, I tried my hand at photojournalism. Though I have a high regard for the field, I don't have the kind of personality to be a good one. I also assisted an advertising photographer, which similarly ruled that kind of photography out of my future!

The entire process taught me to draw on my background (both cultural and technical) in order to find a voice and photographic approach that was authentic to me. My work is a reflection of my own experiences while also addressing larger issues, much like my previous love, photojournalism does.

Drawing on John Szarkowski's analogy, my work is a mirror, a reflection of my own experiences as compared to a window into another place.

For more information about today's wonderful artist and photographer as well as to see more of her work please visit annumatthew.com.