INTERVIEW: fotograf Diggie Vitt - "dělej to, protože to miluješ"

diggie-vitt-photographer-fotograf-interview-rozhovor-fotografie-odcloneno-foto-01.jpg

Přej vám krásné pondělní ráno resp. odpoledne. Jsem moc rád, že se dnes s vámi mohu podělit o odpovědi mladého fotografa z Floridy, který se nebojí dát do fotografování vše a když se setká s neúspěchem, začít znova. Dnes fotí, protože fotografování miluje a jeho příběh je skutečně inspirativní...

diggie-vitt-photographer-fotograf-interview-rozhovor-fotografie-odcloneno-foto-p.jpg

DIGGIE VITT je dvaadvacetiletý fotograf. Žije v Jacksonville na Floridě. Fotografovat začal před několika málo lety. Zažíval tehdy náročné životní období, a proto se rozhodl zvolit fotografování jako nejlepší cestu k vyrovnání se s jeho emocionálními problémy. Koupil si tedy fotoaparát a nedlouho poté se rozhodl dát do focení vše. Přestěhoval se do San Francisca, s touhou živit se fotografováním. Dnes říká, že byl tehdy netrpělivý, podařilo se mu získat zakázku a fotografovat za peníze pouze jednou a posléze byl nucen vrátit se zpět na Floridu. Po návratu nezávisle jezdil pro Google Street View, pak pracoval pro amatérské fotografické studio a málem od fotografování nadobro odešel. Nakonec tak ale neudělal, zaměřil se sám na sebe a rozhodl se začít 365 projekt, aby rozvíjel své dovednosti i našel, prostřednictvím fotografování, své já…

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Díky Brooke Shaden jsem fotografem, jakým dnes jsem. V okamžiku zahlédnutí její tvorby jsem byl ohromen, uvědomil si, že fotografování nemusí mít žádné hranice a v ten samý den se má mysl začala uvolňovat a já se rozhodl vytěsnit tvorbu rodinných portrétů, které jsem do té doby fotografoval. Dále mě inspiroval fotograf Kyle Thompson, který si v průběhu svého 365 projektu vypracoval inspirativní fotografický styl, což mě přivedlo k mému 365 projektu, na němž v současnosti pracuji. Fotografování každý den čas od času vede ke stresujícím situacím, ale člověk získá tolik zkušeností, že to stojí za to.

diggie-vitt-photographer-fotograf-interview-rozhovor-fotografie-odcloneno-foto-02.jpg

Proč fotografuješ nyní?

Miluji pocit, jenž zažívám při fotografování. Moc rád chodím ven v době, kdy je světlo nejhezčí a tvořím něco surrealistického. Můj 365 projekt mě konstantně nutí k hledání nových lokací pro novou tvorbu. A užívám si dokonce i editování. Je to pro mě uvolňující a odměňující zkušenost, když se věci povedou...

diggie-vitt-photographer-fotograf-interview-rozhovor-fotografie-odcloneno-foto-03.jpg

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Živím jej převážně fotografováním. Před focením jsem dělal hudbu. Moc rád jsem s přáteli hrál na různé nástroje, ale necítil jsem, že bych s tím mohl dojít dál. Například po zakoupení fotoaparátu mě mnohem více zajímala tvorba videa, zažíval jsem ale pocity omezenosti spojené s tímto médiem. Fotografování mi dává čas a možnost tvořit, cokoliv se mi zachce.

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Více méně tvořím umělecké fotografie. Všiml jsem si, že počet uměleckých fotografů roste, což je velmi vzrušující. Jsem moc rád součástí komunity fotografů, kteří se vzájemně žíví na svých unikátně surrealistických nápadech.

diggie-vitt-photographer-fotograf-interview-rozhovor-fotografie-odcloneno-foto-04.jpg

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Začal jsem s osobní webovou stránkou, ale z nedostatku financí jsem ji nemohl udržet aktivní. Nyní všechny své fotografie sdílím na sítích, jako je Flickr, Tumblr, Facebook a 500px.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Nejnáročnější překážka, jíž jsem zažil, vyústila v jednu z mých neoblíbenějších fotografií. Dvě hodiny od domova jsme museli řídit autem do úžasné lokality na floridské řece Suwannee. Cestou pršelo a my doufali, že se to přežene. To se ale bohužel nestalo. Navíc jsme se těsně před západem ztratili a hodný správce obory nás musel doprovodit, kam jsme původně chtěli. Třebaže pršelo, byl jsem schopen v dešti fotit. Foťák jsem zabalil a kamarád nad ním ještě držel deštník, zatímco jsem s modelkou běžel k mysterióznímu mostu a fotografoval.

diggie-vitt-photographer-fotograf-interview-rozhovor-fotografie-odcloneno-foto-05.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

V tuto chvíli si fotografováním nevydělávám. Pracoval jsem v amatérském fotoateliéru, kde jsem si vydělal tak akorát, abych se uživil. Díky jeho majiteli jsem však dočasně zapomněl, co jsem na fotografování miloval. Má rada pro úspěšnou fotografickou kariéru pro každého je: dělej to, protože to miluješ, ne proto, že potřebuješ dohánět něco za společnost, pro kterou pracuješ. Osobní tvorba mě zbavila veškerého tlaku s takovým focením spojeným a vše, co dělám, mě dnes uspokojuje.

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Snažím se nezávidět druhým, bylo by fajn, kdybych měl nejnovější Canon digitální zrcadlovky a objektivy z L-série, vím však, že si vystačím i bez nich. Nyní mám Canon 7D a 50mm f/1.4.

diggie-vitt-photographer-fotograf-interview-rozhovor-fotografie-odcloneno-foto-06.jpg

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Neustále si poznamenávám věci do telefonu. Inspirace mě nejčastěji navštěvuje, když v noci ležím v posteli. Někdy neustále sahám po telefonu, abych si zapsal vše, co se mi honí hlavou. Někdy musím dokonce dělat to samé, když řídím, třebaže to nedoporučuji. Má inspirace je skutečně nepředvídatelná, a tak mám telefon neustále u sebe a připraven.

diggie-vitt-photographer-fotograf-interview-rozhovor-fotografie-odcloneno-foto-07.jpg

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

V tuto chvíli je to dokončení mého 365 projektu. Rád bych také vystavil jednu ze svých fotografií v galerii do konce tohoto roku a v neposlední řadě jsem se rozhodl se rok neholit, nechat si narůst plnovous a dodat tak jistý charakter mým autoportrétům.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešního mladého fotografa? Více najdete na: flickr.com/photos/86035056@N05

© Copyright Diggie Vitt 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

DIGGIE VITT is a 22-year old photographer based out of Jacksonville Florida. He started making photographs only a few years ago. It was a time when he was dealing with a lot of emotional issues and photography seemed as a good way out. He bought a camera and emerged himself into the art of photography in his pursuit to free his mind. Not long after his purchase, Diggie decided to go all in, moved to San Francisco and tried to make a living as a photographer. As he says, because of his impatience, he rushed in, landed only one job and in the end had to move back to Florida, where he became an independent contractor for Google Street View for a while, then started to work for an amateur photography studio and almost quit photography. Then he finally started to focus on himself, decided to do what he wanted to do and started a 365 project to develop his skills as well as find himself in photography…

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

Brooke Shaden is the reason why I am the photographer I am. When I caught a glimpse her art, it amazed me! I realized that there are no boundaries to photography. The day I first witnessed her work, I started to open my mind to my photography, and cut off all of the family portraiture I was previously doing. Kyle Thompson inspired me to do my 365 project that I am currently working on, he obtained a unique signature style during his 365 project that is very inspirational. Taking a picture every day can be pretty stressful, but you gain so much experience along the way!

Why do you make photographs now?

I love the experience of taking a picture. I love going out at the most beautiful time of the day and spend it making something surreal. The 365 project that I am working on forces me to constantly find new locations for my work. I enjoy editing as well, it is very relaxing and rewarding when you get a very satisfying outcome.

Is photography your sole creative outlet?

Photography is my main creative outlet, before photography I was musician. I loved playing various instruments with friends, but I felt I could only take that so far. When I first bought my camera I was actually more interested in making videos, but I felt limited there as well. But with photography, I can take the time to create anything.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

I mostly do fine art photography. I've noticed there is a growing number of fine art photographers, it’s really exciting. I love having a community of photographers that all feed off uniquely surreal ideas.

How and where do you share your photographs with the world?

I started with a website, but due to lack of funds I can't afford to keep it active. Now I share all of my photos via FlickrTumblrFacebook a 500px.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

The most difficult obstacle turned out to be one of my favorite photographs! I had to drive two hours from home to an exciting location on the Suwannee River in Florida. On the way it was raining, we hoped it would just blow over, but that never happened! Plus, we got completely lost before sunset! But when a nice park ranger kindly guided us to the correct location, I was able to start shooting, in the rain. So I covered my camera in stretch wrap and had a friend hold an umbrella over the camera while working the shutter, while me and the model ran toward the mysterious bridge!

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

I am not making money now. I use to work at an amateur photography studio, where I made just enough money to get by. I left because the owner blinded me from what I really loved about photography. My advice for a successful career in photography, do it because you love it, not because you need to pick up the slack of a company! Working to please myself takes all of the pressure away, it's all self-satisfaction for what I do.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

I try not to envy others, it would be nice to have the newest Canon DSLR or an L-Series lens, but I know I can get by just fine without them! Right now I am only shooting with a Canon 7D and a 50mm 1.4 lens.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

I am always taking notes in my phone. I get a lot of inspiration when I am lying in bed at night. Sometimes I'm constantly grabbing my phone at night to write down all the ideas that are running through my head! At times, I have to do the same thing when I'm driving (I don't recommend it!) my inspiration is so unpredictable so I always have my phone ready to take notes!

What are your long term goals regarding photography?

My goals now are to finish my 365 project! I also hope to have a photo publicaly displayed in a gallery during this year. I am also growing a beard for a year, which I feel portrays a great character for all of my self portraits!

 

For more information about Diggie and his amazing photographs please visit: flickr.com/photos/86035056@N05

© Copyright Diggie Vitt 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.