James Carbone - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Každé úterý mám tu čest vám představit jednoho z nejlepších fotografů současného světa, podělit se s vámi o jeho, nebo její odpověď na naši jednu a jedinou úterní otázku o fotografování "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" a všichni tak máme o radu, jak se stát lepšími fotografy víc. Minulý týden se s námi o tu jeho podělil výborný fotograf KEN LIGHT a dnes jsem moc rád, že vám mohu představit dalšího skvělého fotografa s jménem James Carbone:

JAMES CARBONE je profesionální fotožurnalista a dokumentární fotograf z Los Angeles, kde také pracuje v Los Angeles Newspaper Group. Specializuje se tam na fotografování editoriálu, charakteristik, aktualit, foto-esejí, portrétů a dokumentů, avšak zároveň pracuje i na osobních projektech kolem světa.

V krvi má tři kultury, italskou od otce, mexickou od matku a americkou ze země, kde se narodil, vyrostl, studoval antropologii, žurnalistiku, foto-žurnalistiku a dokumentární fotografii na Pasadena City College, California State University, Maine Media Workshops a Photographic Center Northwest. Navíc se jeho otec živil jako portrétní fotograf, a tak se James už od útlého dětství dostal k publikacím mistrů fotografie jako Henri Cartier-Bresson, Mary Ellen Mark a Robert Frank, kterým přičítá svou fascinaci a obscesi s fotografováním.

Zenedlouho se stal i studentem Mary Ellen Mark a po přibližně jednu dekádu studia pod jejím vlivem se James stal pravým dokumentárním fotografem, který cestuje po světě a dokumentuje životy lidi v jejich přirozeném prostředí. Například v Mexiku fotografoval "třídiče" odpadu, tzv. pepenadores, kteří přežívají díky vybírání plastových lahví na skládkách nebo v Afghánistánu, kde se zabýval fotografováním podvýživených matek a dětí i akcemi podnikanými ke změně tohoto stavu.

© James Carbone - Natanael Lopez, 2007

© James Carbone - Natanael Lopez, 2007

Do dnešního dne se jeho tvorba objevila v Rolling Stone, Elle Décor, VG Nett, KoreAm Journal, Ohio State Alumni Magazine, Inland Living Magazine, Spaces Magazine, Arroyo Magazine, The Associated Press, Zuma Press USA Today, Los Angeles Times, New York Times, Los Angeles Daily News, San Gabriel Valley Tribune, Whittier Daily News, Inland Valley Daily Bulletin, San Jose Mercury News, Pasadena Weekly i mnoha dalších a jeho odpověď na naší otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

 Nejlepší věcí, kterou jsem kdy udělal, aby se ze mě stal lepší fotograf bylo rozhodnutí se zapojit do projektu, stát se jeho součástí a odevzdat se mu na více než deset let. Roku 2001, kdy jsem se účastnil fotografického workshopu s dokumentární fotografkou Mary Ellen Mark, jsem poznal Lopezovi, subjekt mého projektu, v Oaxana, Mexico.

Když jsem však zpočátku začal pracovat na tomto projektu, neměl jsem pocit, že se jedná o ten pravý pro mě. Pronásledování rodiny a dokumentovat jejich každodenního života mi tehdy nepřišlo nijak "vzrušující". Jakmile jsem je ale začal fotografovat a napříč časem je sledoval, naučil jsem se mnohé o nich, ale také o sobě jako fotografovi.

Jedna věc mi zvláště vyvstává; jeden prvek, který fotografie prostě musí obsahovat je lidskost momentu.

V průběhu doby, kterou jsem s Lopezovými strávil, mi bylo umožněno si nejen procvičit mé dokumentární řemeslo, ale i vyzkoušet různé přístupy. Zabýval jsem se typem fotografování, které je skutečné, ale realismus mi nestačil, musel jsem mít i vizi.

Fotografoval jsem pouze na černobílý film, který reprezentuje barvy fotografie, neořezával jsem a používal jsem pouze nástroje dokumentaristiky, které jsem se naučil. Tento projekt ze mě udělal lepšího fotografa. Vždycky jsem chtěl být dokumentárním fotografem, nikdy jsem se nevzdal, vytrval jsem napříč dobou a dnes mám soubor fotografií na které jsem extrémě hrdý.

Pro více informací o dnešním skvělém fotografovi a pro více jeho fotografií navštivte: jamescarbone.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Every Tuesday here at odcloněno.com one of the world's best photographers kindly shares his or her deepest secret regarding his/her career in photography. "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is the same question everyone is asked however the answer is always unique experience. For example last week truly wonderful photographer KEN LIGHT shared his amazing piece of advice with us and today I'm pleased and honored to introduce another great photographer, James Carbone:

JAMES CARBONE is a professional photojournalist and documentary photographer living in Los Angeles, California where for over a decade he's been working at the Los Angeles Newspaper Group, specializing in editorial, features, spot news, photo essays, portraits and documentary, while also working on his personal projects around the world.

There are three cultures in his blood, Italian from his father's side, Mexican from his mother's side and American from the place he was born and where he studied Anthropology, Journalism, Photojournalism and Documentary photography at the Pasadena City College, California State University, Maine Media Workshops and Photographic Center Northwest. Further more as a son of a portrait photographer James studies books of masters such as Henri Cartier-Bresson, Mary Ellen Mark and Robert Frank from an early age thanks to which he says he got obsessed with photography.

After a while he also became a student of Mary Ellen Mark and after 10 years of studying under her influence, James has become a true documentary photographer traveling the world, documenting the lives of people in their natural environment. For example in Mexico photographing pepenadores, people making a living going through garbage and selling plastic bottles they find to survive and in Afghanistan documenting malnourished mothers and children as well as the effort to help them.

© James Carbone - Natanael Lopez, 2007

© James Carbone - Natanael Lopez, 2007

His work has already appeared in Rolling Stone, Elle Décor, VG Nett, KoreAm Journal, Ohio State Alumni Magazine, Inland Living Magazine, Spaces Magazine, Arroyo Magazine, The Associated Press, Zuma Press, USA Today, Los Angeles Times, New York Times, Los Angeles Daily News, San Gabriel Valley Tribune, Whittier Daily News, Inland Valley Daily Bulletin, San Jose Mercury News, Pasadena Weekly to name a few and... and his answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best "thing" I have ever done to make me a better photographer, is to be a part of a project and commit to it for over a decade. In the year of 2001 I met the Lopez family, the subject of my project, in Oaxaca, Mexico. At the time I was taking a photography workshop with a documentary photographer Mary Ellen Mark.

When I first started to work on the project I didn't feel it was the right fit for me; following a family and documenting their everyday lives, didn't seem as such an "exciting" subject at the time. As I started to photograph and kept following them through the years though, I learned a lot about them and also about myself as a photographer.

One thing in particular stood out; the one aspect a photograph must contain is humanity of a moment.

Throughout the time I spent with the family, they let me to practice my documentary craft and to try different approaches. I was doing the type of photography that is real, but realism wasn't enough I had to have a vision.

My photographs were all shot on a black and white film, which, for me, represents the colors of photography, I did not crop, and used only the documentary tools I learned. This project made me a better photographer. I've always wanted to be a documentary photographer, I never gave up, I persevered throughout the time, and today I have a body of work that I'm extremely proud of.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit jamescarbone.com.