Walter Plotnick - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

"Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" Minulý týden se s námi o svou odpověď na naši úterní otázku o fotografování podělil skvělý fotograf BEN DUFFY a dnes si velmi vážím, že vám mohu představit dalšího úžasného fotografa, jehož tvorba i umělecký přístup jistě stojí za naši pozornost. Jeho jméno je Walter Plotnick:

WALTER PLOTNICK je profesionální umělecký a komerční fotograf/umělec z americké Philadelphie s desítkami let praxe v oboru, ovlivněn rodinou umělců, se rozhodl zasvětit svůj talent obohacování životů druhých tvorbou úžasných uměleckých děl kombinujících procesy digitální i analogové fotografie.

Jeho matka se živila malováním obličejů na manekýny a jeho otec, nadšený fotograf amatér, mu věnoval nespočet hodin v temné komoře. Naučil jej fotografovat i vyvolávat výsledné fotografie a Walter fotografuje od té doby dodnes. A právě díky vlivu matky a otce, respektive jejich kombinací se Walter rozhodl pro studium umění na Tyler School of Art, jíž ukončil s BFA a na University od the Arts, kde získal MFA a díky čemuž našel i své umělecké já v tvorbě dechberoucích fotogramů inspirovaných světem ve 20. a 30. letech 20. století.

Fotografování je forma komunikace se mocí pohnout, inspirovat a motivovat lidi.

V současnosti W.Plotnick obdržel za svou tvorbu mnohá ocenění, jeho fotografie a fotogramy jsou shromažďovány milovníky umění, vystavovány v galeriích po celém světě a on sám předává své znalosti a zkušenosti dál studentům katedry Fine Arts na Penn State Abington a také na Montgomery County Community College.

Právě teď se nalézá v Belgii, kde díky úspěšně financované KickStarter kampani otevírá svou první sólovou mezinárodní výstavu s názvem: Re-Imagining The World of Tomorrow. A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Nejlepší věcí, kterou jsem kdy udělal a která ze mě udělala lepšího fotografa, bylo studium historie umění. Tím jsem získal širší přehled o různých uměleckých formách, které mě silně ovlivnily; od Raphaelových fresek, přes krabice Josepha Cornella až k japonským inkoustovým obrazům i znalost v oblasti historie a schopenost vytvářet souvislosti mezi různými časovými obdobími a vědět kdo a co ovlivnilo různá hnutí a průlomová myšlení v umění. Díky této zkušenosti jsem se naučil vytvářet obrazy prvně v mé mysli, až poté tvořit danou fotografii. Už s sebou nenosím foťák a nehledám nějakou fotografii, ale nyní vymýšlím, jak by něco mělo vypadat a až poté tvořím. Vše je to pro mě o procesu, objevování a nadšení pro historii.

Pro více informací o dnešním skvělém fotografovi a pro více jeho povedených fotografií navštivte walterplotnick.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

"What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" Last week a wonderful photographer BEN DUFFY shared his answer/piece of advice with us and today I'm pleased as well as honored to introduce to you another great photographer, whose work certainly deserves our praise and attention. His name is Walter Plotnick and...

WALTER PLOTNICK is a professional fine art and commercial photographer/artist based in Philadelphia with decades of experience in the art photography industry. Influenced by a family of artists, he chose to devote his talent to enriching the life of other people by making beautiful pieces of art combining digital and wet photography processes.

© Walter Plotnick

© Walter Plotnick

His mother painted mannequin faces for a living, his father, an avid amateur photographer, spent many hours teaching him to develop photographs in their basement darkroom as well as operating the camera. Such influences resulted in Walter combining both his parents' talents, getting his MFA from University of the Arts and BFA from Tyler School of Art, and finding himself in the creating of breathtaking photograms inspired by the state of the world in 1920s through 1930s.

Photography is a form of communication with the power to move, inspire, and motivate people.

Nowadays W.Plotnick has received many awards, his photographs and photograms are being collected by art lovers, showed in exhibitions worldwide and he also shares his knowledge and talent with students as an instructor in the Fine Arts Department at Penn State Abington and Montgomery County Community College. As of this moment he is in Belgium opening his first international solo exhibition, successfully funded via KickStarter, showing his project: Re-Imagining The World of Tomorrow.

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing that I have ever done that made me a better photographer was taking Art History courses. To get a broader scope of different mediums that have strongly influenced me. From Raphael frescos, to Joseph Cornell boxes, to Japanese brush stroke paintings. To know about art history and be able to reference different time periods and know who and what influenced different movements and break throughs in art. Through this experience I learned how to make an image first in my head then make the photograph. I no longer take my camera around looking for a photo rather I invent how I think something should look then make the image. I am all about process and discovery with a keen sense of history.

For more information about today's wonderful photographer and his photographs please visit walterplotnick.com.