Ken Schles - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Projekt s jménem THE BEST FOTO "THING" je o jedné otázce a více než stovce unikátních odpovědí. "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" je otázka ležící v jeho jádru a o odpovědi, se každé úterý dělí jedni z nejlepších fotografů a fotografek světa. Například minulý týden se s námi o svou výtečnou a oči-otevírající odpověď resp. radu podělil fotograf a umělec GEOFF ASHLEY a dnes mám pro vás dalšího skvělého fotografa a umělce, kterého bych vám rád představil. Jeho jméno je Ken Schles:

KEN SCHLES je profesionální fotograf, umělec, lektor a spisovatel, který se narodil roku 1960 v New Yorku, kde dodnes tvoří, učí a žije. Známý je především svými fotografiemi a knihami, prostřednictvím nichž svou tvorbu sdílí. Jeho knihy však nejsou pouhou kolekcí fotografií, ale uměleckými díly stojícími na vlastních nohou oceněnými mnoha institucemi po celém světě (MoMA, The New York Times Book Review, Süddeutsche Zeitung, ...), které tvoří více než 25 let.

Formální vzdělání získal na The Cooper Union for the Advancement of Science and Art kde studoval pod lidmi jako William Gedney, Len Jenshel a Larry Fink. Dále se mu podařilo potkat se s Lisette Model a Gilles Peress na The New School for Social Research a také umělci se jmény Reuben Kadish, Hans Haacke a Martha Rosler.

V současnosti kromě tvorby svého umění publikuje články jako zahraniční korespondent nizozemského muzea fotografie v Amsterdamu FOAM, učí na The International Center for Photography v NYC a jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Vytrvávám. Pochybuji o tom, co předpokládám. Snažím se pochopit, co rezonuje a co nacházím před očima. Vidím své jedinečné místo v čase a prostoru jako dar, i když je to složité, ale hlavně protože je to pomíjivé. Snažím se porozumět mému vztahu k tomu, co pozoruji, jak nejlépe mi nástroje, jež mám k dispozici, z nichž tím nejdůležitějším je můj mozek, dovolují. Má pozorování se pak snažím integrovat a zasadit do kontextu s těmi, kteří se snaží vidět a poznat svět, jak nejlépe mohou. Snažím se popsat, co jsem pozoroval a čemu jsem porozuměl, třebaže tyto dvě entity se vždy neshodují. Vytrvávám.

Pro více informací o dnešním skvělém fotografovi a pro více jeho povedených fotografií a foto-knihy navštivte kenschles.com.


the-best-foto-thing-odcloneno.png

THE BEST FOTO "THING" project is about one question and over a hundred unique answers some of the world's best photographers share with us on a weekly basis. "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is the one question and the uniqueness is in the hand of amazing photographers such as GEOFF ASHLEY who shared his brilliant answer with us last week or another great photographer Ken Schles who's prepared one for today:

KEN SCHLES is a professional photographer, book artist, lecturer and writer, born in the year of 1960 in New York City where he - to this day - works, lectures and lives. He is known mostly for his photographs and books, a format he chooses to publish and share his work with the rest of the world in. And even a layman can see the books are far from just a collection of photographs, they on their own are amazing pieces of art awarded and praised by world renowned institutions such as (MoMA, The New York Times Book Review, Süddeutsche Zeitung, ...).

His formal education Ken Schles received at The Cooper Union for the Advancement of Science and Art where he had the opportunity to study under great people and artist such as William Gedney, Len Jenshel a Larry Fink. And when he continued his studies at The New School for Social Research Lisette Model, Gilles Peress artists with the names Reuben Kadish, Hans Haacke a Martha Rosler crossed their paths with his.

Nowadays besides making award-winning photography books and breathtaking photographs Ken writes articles for the FOAM, The Museum of Photography in Amsterdam, as a foreign correspondant, teaches at The International Center for Photography in New York City and his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

I persevere. I question my assumptions. I try to understand what resonates and what I find before my eyes. I look at my unique place in time and space as a gift, even if it is difficult, and especially because it is fleeting. I try to understand my relationship to what I observe as best as I can with the tools I have at hand, the most important tool being my brain. I try to integrate and contextualize my observations with those who have tried to see and know the world as best they could. I try to describe what I have observed and what I understand even though the two may not always align. I persevere.

For more information about today's wonderful photographer and his photographs and photography books please visit kenschles.com.