INTERVIEW: fotografka Paulina Pikulinski - "Miluji možnost ukazovat krásu a zajímavost druhých."

paulina-pikulinski-fotografka-interview-odcloneno-fashion-portret-fotografie-02.jpg

Doufám, že i vám týden dobře začal, že si užíváte dobrého dne a že vaše kreativní duše je neustále naplňována tvorbou. Nezapomeňte se však také na několik chvil posadit, relaxovat, dobít si baterky a například si přečíst dnešní rozhovor s talentovanou a mladou fotografkou z NYC:

paulina-pikulinski-fotografka-interview-odcloneno-fashion-portret-fotografie-p.jpg

PAULINA PIKULINSKI je mladou talentovanou devatenáctiletou fotografkou z New York City, jejíž láskou je portrétní fotografie, móda a vše, kde se dají použít lidi. Její fotografie by snadno mohl ostřílený fotograf vydávat za své... její tvorba se však nepřestává zlepšovat a já se již teď těším na její nové fotografie.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Odjakživa miluji umění a léta jsem si hledala místečko do kterého bych se hodila. Pak jsem si uvědomila, že svůj celý život jsem byla závislá na fotografování. Můj pokoj byl plný alb s rodinnými portréty a fotografiemi z dovolených a rodiče se vždycky zlobili, když jsem se o prázdninách ujala fotografování já, neboť polovinu našich rodinných snímků tvořily fotografie hezkých stromů a květin. Kolem Vánoc roku 2008 jsem je tedy přirozeně požádala o DSLR a začala číst o focení na internetu a v knihách, které mi koupili kamarádi.

Proč fotografuješ nyní?

Fotografuji, protože nevím, jak bez toho žít. Vyjadřuji se skrz své fotografie. Je to zvláštní, ale když dlouhou dobu nefotím, nakupí se ve mně příliš mnoho emocí a pocitů, které nejsem, jinak než fotografováním, schopna vyjádřit.

paulina-pikulinski-fotografka-interview-odcloneno-fashion-portret-fotografie-05.jpg

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Hlavně a v první řadě se vyjadřuji fotografováním, ale ale také mám ráda video, kreslení, malování, grafický design a, třebaže mi to moc nejde, tvorbu hudby.

paulina-pikulinski-fotografka-interview-odcloneno-fashion-portret-fotografie-01.jpg

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Mám moc ráda všechny fotografické žánry, ale navždy budu preferovat portrétní fotografii, nebo cokoliv spojeného s lidmi. Lidé mě vždy fascinovali. Miluji možnost ukazovat krásu a zajímavost druhých.

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Obvykle dávám své fotky na flickr a facebook, takže typicky na internetu. Hlavně protože tak oslovím nejvíce lidí v nejmenším možném čase.

paulina-pikulinski-fotografka-interview-odcloneno-fashion-portret-fotografie-04.jpg

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Nalezení dobré lokace je vždycky problém. Pokaždé chci nalézt novou lokaci k focení, a tak někdy se musím tajně vplížit do míst, kde bych neměla být, abych dosáhla svého. Pokud jsem si něco vymyslela, musím toho dosáhnout.

paulina-pikulinski-fotografka-interview-odcloneno-fashion-portret-fotografie-07.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Dělám hodně focení na zakázku pro rodinu a přátele, bloggery, začínající modelky a designéry. Konstantně se snažím o networking a každého žádám o rozšíření mého jména, abych mohla pokračovat v tvorbě s více lidmi a získávala více jobů.

paulina-pikulinski-fotografka-interview-odcloneno-fashion-portret-fotografie-09.jpg

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Neustále. Pro určité situace je můj stativ příliš vrtkavý a těžko drží můj fotoaparát, můj dálkový odpalovač postrádá dostatěčně silný signál někdy se v mém doma vyrobeném studiu cítím moc amatérsky... Ale většinou to zvládnu.

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Poznamenávám si své nápady do telefonu. Mám nekonečné množství různých poznámek. Když mám s sebou tužku a papír, udělám si náčrt. Obvykle se o nich dlouze bavím s přáteli, žádám je o různé návrhy a hledáme propriety a lokace a pak vše dám dohromady a tvořím.

paulina-pikulinski-fotografka-interview-odcloneno-fashion-portret-fotografie-08.jpg

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Doufám, že budu moct fotografovat do konce života. A časem bych si přála, abych fotografovala editoriál pro magazíny, cestovala po světě a získávala novou inspiraci každý den.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní mladé fotografky? Více najdete na: flickr.com/beauty-inamadworld.

© Copyright Paulina Pikulinski 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

PAULINA PIKULINSKI is young and talented 19-year-old photographer based in New York City who specializes in portrait photography, fashion and capturing beauty of people around her. Her photographs would easily make us thing she's a seasoned photographer yet she's nineteen and still getting better.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I have always loved art and for years I searched for my own little niche to fit into. I realized that my entire life, I was addicted to taking photographs. My room was filled with albums of family portraits and vacations pictures, and my parents always got mad at me whenever I was in charge of taking photos on vacation because half of our photos would be of pretty trees and flowers. So naturally, I asked for a DSLR for christmas around 2008 and started reading up on photography on the internet and in books that my friends bought me.

Why do you make photographs now?

I make photographs because I don't know how to live without doing it. I express myself through them. It's strange, but if I do not take photos for a long time, there is too much emotion and too many thoughts that I keep inside me that I am unable to express in any other way.

Is photography your sole creative outlet?

Photography is my main way of expressing myself, but I also quite like videography, drawing, painting, graphic design, and although I am awful at it making music.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

I love all genres of photography, but I will forever prefer portraiture or anything to do with people. People have always fascinated me. I love being able to show someone's beauty and interestingness.

How and where do you share your photographs with the world?

I usually post things on Flickr or Facebook, so typically on the internet. I feel it reaches a vast amount of people in a short amount of time compared to any other way.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

Finding a good location is always a problem. I always want to find new places to photograph at, and sometimes I have to sneak into places that I should not be just to get the shot that I want. When I have something envisioned, I make it happen.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

I do a lot of commissioned work for friends and family, bloggers, aspiring models, and designers. I constantly try to network and ask them to spread my name so that I continue to work with more people and acquire more jobs.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Always. Sometimes my tripod is too flimsy to support my camera in certain situations, sometimes my wireless remote does not have a strong enough signal, and sometimes my homemade studio setup seems a bit amateur, but most of the time I make it work.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

I write down a lot of my ideas in my phone. I have endless random notes. If I have a pen and paper by me, I sketch things out. I usually talk about an idea for a long period of time to my friends and ask for suggestions, search for props and search for locations until I make it happen.

What are your long term goals regarding photography?

I hope to continue this field for the rest of my life. Eventually, I hope to do editorial work for magazines and travel around the world becoming inspired every day.

 

For more information about Paulina and her amazing photographs please visit flickr.com/beauty-inamadworld.

© Copyright Paulina Pikulinski 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.