Finanční pomoc - povodně 2013

Přátelé a kamarádi dobré fotografie, umění apod.,

doufám, že v současné době vytrvalých dešťů a rozvodněných potoků a řek jste také v bezpečí, máte domovy v suchu a že vaše životy nejsou letošními záplavami negativně ovlivněny. Ne každý však měl toto štěstí:

  • Charita ČR vyhlásila finanční sbírku na pomoc obětem povodní na sbírkovém kontu 11998822/0800 s variabilním symbolem 906, dárcovská SMS: DMS CHARITAPOMOC na číslo 87777
  • Nevládní organizace ADRA otevřela veřejnou sbírku na kontě 34983498/0300 s variabilním symbolem 391, dárcovská SMS: DMS ADRA na číslo 87777
  • Společnost Člověk v tísni vyhlásila sbírku SOS Povodně 2013 především pro individuální pomoc postiženým rodinám skrz povodňové konto - 72027202/0300
  • Diakonie Českobratrské církve evangelické spravuje sbírkové konto 3596666359/0800 s variabilním symbolem 2013, dárcovská SMS: DMS POMOCPOVODNE na číslo 87777