INTERVIEW: fotografka Carmen Carreño - "Neměla jsem dostatek peněz na dobré foto-kurzy, a tak jsem se musela vše naučit sama."

carmen-carreno-fotografka-interview-odcloneno-fashion-foto-01.jpeg

Léto konečně dorazilo! Přeji vám krásné pondělí, vítám vás u dalšího interview, tentokrát s talentovanou fotografkou mladší 27 let, jejíž tvorba mě oslovila její profesionalitou i kreativitou. Specializuje se na fotografování módy, ale založila i vlasní časopis a mezitím i studuje...

carmen-carreno-fotografka-interview-odcloneno-fashion-foto-p.jpg

CARMEN CARREÑO GUTIEZ je mladá fotografka, šéfredaktorka a studentka z hlavního a největšího města Španělska, Madridu. Její vášeň se nalézá v fotografování módy a retušování fotografií. Její tvorba se doposud objevila v magazínech jako BQ Magazine, Coolture Magazine, Off Cool Magazine, Foto DNG etc. Její fotografie mě zaujaly, neb jsou elegantní a každá z nich se těší nádechu jižanské lásky a vášně.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Do fotografování jsem se zamilovala v 15 letech. Studovala jsem audiovizuální komunikaci, což mě přivedlo k odhalení nového světa. Od té doby, co jsem poznala tvorbu fotografů jako Ansel Adams, Chema Madoz a Eugenio Recuendo, jsem chtěla mít "schopnost" vyjadřování mých pocitů fotografiemi.

carmen-carreno-fotografka-interview-odcloneno-fashion-foto-03.jpeg

Proč fotografuješ nyní?

Protože mi to dává možnost vyjádřit mé pocity a také si užít trochu legrace. Když tvořím své fotografie ať už fotoaparátem, či na počítači, čas ubíhá velmi rychle!

carmen-carreno-fotografka-interview-odcloneno-fashion-foto-05.jpg

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Není. Mám také moc ráda hudbu. Hraji na dva nástroje, zpívám a tancuji. A také miluji vaření. Obě aktivity jsou také velmi kreativní. :)

carmen-carreno-fotografka-interview-odcloneno-fashion-foto-04i.jpg

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Ano. Myslím, že nikdo nemůže být dobrý ve všem. Specializace je tedy nejlepší možností, jak se zlepšovat v určitém druhu fotografování. Jinak budeš dělat všechno, ale mizerně. Sama se specializuji na fashion focení, které je skvělé!

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Sdílím je prostřednictvím facebooku, mého profilu a stránky. Dále osobního webu, blogu, youtube kanálu, flickru, litmind, 500px… prostě kdekoliv, kde můžu. Některé publikuji také v Off Cool Magazine a dalších tištěných periodikách.

carmen-carreno-fotografka-interview-odcloneno-fashion-foto-04.jpeg

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Neměla jsem dostatek peněz na dobré fotografické kurzy, a tak jsem se musela vše naučit sama.

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Vydělávám, ale také pracuji v mediální agentuře a stále studuji na univerzitě. Vydávám také vlastní časopis. Nemám tedy moc času na fotografování, kolik bych chtěla.

carmen-carreno-fotografka-interview-odcloneno-fashion-foto-07.jpg

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Ano a stále to pociťuji. Co můžu ale dělat? Pokračovat s tím, co mám, snažit se o nejlepší a milovat svou tvorbu.

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Požádám druhé o spolupráci, projdu si obchody, shlédnu obrazy a jiné fotografie a po přípravě jdu jednoduše tvořit.

carmen-carreno-fotografka-interview-odcloneno-fashion-foto-02.jpeg

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Vogue! Ha ha ha, dělám si legraci... ale ráda bych publikovala svou tvorbu v tištěných časopisech a pracovala na reklamních kampaních.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní mladé fotografky? Více najdete na:carmencarreno.es.

© Copyright Carmen Carreño 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

CARMEN CARREÑO GUTIEZ is a young and talented photographer, magazine director and a student based in the capital and largest city of Spain, Madrid, who specializes in fashion photography and retouching. Her work has already been published in magazines such as BQ Magazine, Coolture Magazine, Off Cool Magazine, Foto DNG etc. Personally I like her photographs for their elegance with a touch of her love and passion.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I fell in love with photography when I was 15 years old. At the time I studied audiovisual communication which led me to discovering a new world. Since I've seen the work of Ansel Adams, Chema Madoz and Eugenio Recuenco, I wanted to have 'the power' of translating my feelings throught photography.

Why do you make photographs now?

Because it is my way of having fun and expressing my feelings. When I make photos or when I retouch them, time flies so fast!

Is photography your sole creative outlet?

It is not. I also love music. Actually, I play two instruments and I enjoy singing and dancing, furthermore I love cooking too. Both of them are also very creative :)

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

I do. In my opinion, no one can be good at everything. Specializing in something is the best choice, as you will improve that kind of photography. Otherways, you'll do each kind of photography very poorly. I specialize in fashion photography. It is so cool!

How and where do you share your photographs with the world?

I share them on my facebook (profile and fanpage), website, blog, youtube channel, flickr, litmind, 500px... in other words; everywhere I can. I also publish some of them at Off Cool Magazine and other printed magazines.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

I didn't have enough resources to pay for good photography courses, so I had to learn everything myself.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

I'm making money with photography, but I'm also working in a media agency and I'm still studying at a university. I also publish my own magazine, so I don't have as much time dedicated to photography as I wish I would.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Yes, and I still feeling it! But, what can I do? Just continue doing my best with the resources I got, and loving my work :)

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

I ask other people to collaborate with me, have a look at stores, paintings, other photos...and, after a bit of preparation time, I simply make it happen.

What are your long term goals regarding photography?

Vogue! hahaha just kidding...publishing my work at printed magazines, and make advertising campaigns.

 

For more information about Carmen and her amazing photographs please carmencarreno.es.

© Copyright Carmen Carreño 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.