INTERVIEW: fotografka Jessica Trinh - The Artist among Pet Photographers

jessica-trinh-fotografka-interview-rozhovor-fotografie-psi-pes-01.jpg

Doufám, že jste si užili krásný, sluncem, deštěm a přáteli naplněný víkend a vítám vás u nového interview s talentovanou fotografkou. Té dnešní je pouze 18 let, ale její talent a umění dělat lidem radost není omezeno jejím mládím, spíše naopak….

jessica-trinh-fotografka-interview-rozhovor-fotografie-psi-pes-p.jpg

JESSICA TRINH je kreativní osmnáctiletá fotografka z jižní Kalifornie, jejíž láska k fotografování a psům jí každý den pohání a vede k tvorbě úžasných a optimismem naplněných fotografií. Huntington Beach je jejím domovem, a třebaže musí dělit svůj čas mezi školu a fotografování, nepřestává tvořit a rozdávat úsměvy lidem po celém světě.

Tvé fotografie mě svou pozitivitou a kvalitou doslova okouzlily a jsem moc rád, že se o ně dnes společně s tvými slovy mohu na odcloněno.com podělit. Začněme však od počátku: Jak jsi se dostala k focení?

Začala jsem, když mi bylo 13 let a rodiče mi dali můj první fotoaparát. Jednalo se o kompakt, ale stejně, byl můj první foťák.

jessica-trinh-fotografka-interview-rozhovor-fotografie-psi-pes-02.jpg

Kdo nebo jaké prvky bys řekla, že tě ovlivnili jako umělkyni?

Byla jsem ovlivněna umělci na flickru, kteří se zabývali autoportréty. Byla to celá komunita plná úžasných mladých lidí a já jsem právě to nějak chtěla začlenit do mé tvorby se psy.

Abych řekl pravdu, něco takového jsem ještě neslyšel, ale moc se mi takový přístup líbí. Co děláš, aby ses jako fotografka neustále zlepšovala?

Pokaždé se snažím být lepší, než můj poslední snímek. Neustále hledám nové nápady a výzvy, jež se snažím překonat.

jessica-trinh-fotografka-interview-rozhovor-fotografie-psi-pes-03.jpg

Co tě vlastně inspirovalo k fotografování a tvorbě kreativních fotografií s pomocí svých psů?

Oni samotní. Měla jsem pocit, že potřebuji fotografie, které by spíše vyjadřovaly jejich duše a osobnosti, než pouhé portréty.

jessica-trinh-fotografka-interview-rozhovor-fotografie-psi-pes-06.jpg

Jak se vlastně jmenují?

Chuppy a Daisy. Zlatý retriever je Chuppy a kříženec je Daisy.

Určitě si s nimi užiješ při focení mnoho práce, ale také legrace, máš nějakou konkrétní historku, o níž by ses s námi chtěla podělit?

Ano! Fotila jsem svého psa jménem Chuppy jako obvykle na odlehlém místě, abych se vyhnula rušivým elementům. Dělala jsem, co obvykle dělám, hledala různé úhly a převážně jsem ležela na zemi na zádech a fotila mého psa z podhledu. Najednou však kolem šli lidé, kteří se mě ptali, jestli potřebuji pomoct vstát, jakoby mě můj pes tlačil k zemi a já se nemohla hnout. Rozpačitě jsem se začala smát a vysvětlovala, že ne, že jen tvořím psí fotografie.

jessica-trinh-fotografka-interview-rozhovor-fotografie-psi-pes-05.jpg

To je dobré. :) Předpokládám, že jsi pro tvorbu úspěšných snímků musela překonat řadu překážek, která byla ta největší?

Řekla bych, že by to bylo prolínání všeho dohromady, to je někdy vskutku náročné.

Když tvoříš určitou fotografii, hledáš různé úhly apod., podle čeho se rozhoduješ a vybíráš tu nejlepší fotografii?

To záleží převážně na úhlu a hlavně na výrazu. Psi mají tolik výrazů a získání toho správného je to, o co jde.

jessica-trinh-fotografka-interview-rozhovor-fotografie-psi-pes-04.jpg

Co bys řekla, že z každého snímku dělá fotografii hodnou více než jednoho pohledu?

Příběh nacházející se za fotografií a emoce, kterou vykresluje.

jessica-trinh-fotografka-interview-rozhovor-fotografie-psi-pes-07.jpg

Výborná odpověď. Nakonec bych se rád zeptal na jednoduše znějící, ale potenciálně složitou otázku: Proč fotografuješ?

Tvořím fotografie, protože tím realizuji svou kreativitu a navíc se jedná o to nejlepším z obou světů. Čímž mám na mysli, že můžu fotografovat, dělat to, co mě baví, také být se psy, které miluji, a dále se tím mohu lišit od ostatních. Když se mě lidi ptají, co fotím a já jim odpovím psy, přirozeně se smějí. Přece jen fotit jenom psy zní směšně, ale jakmile jim ukážu své fotografie, změní názor. A o to se v podstatě snažím.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní fotografky? Více najdete na:jessicatrinh.com

© Copyright Jessica Trinh 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

JESSICA TRINH is a talented 18-year-old photographer based in Southern California whose love for photography and dogs challenges her to make amazing photographs filled with optimism and love. Huntington Beach is currently her home and even though she still has to divide her time between school and photography, she, through her photographs, continues to make people smile all around the world.

The first time I saw your photographs I was enchanted by their positivity as well as quality and I'm glad we could make this interview happen today. Let me please welcome to odcloněno.com and start from the beginning: How did you get into photography?

I started when i was 13 years old and my parents got me my first camera. It was a point and shoot but it was all the same, my first camera.

Who or what elements would you say influenced you as an artist?

I was very influenced by self portrait artists on flickr. It was an entire community full of amazing young artists and I wanted to somehow incorporate that into my work with dogs.

To be honest I haven't heard answer like yours and I like it very much. What Do you regularly do to make yourself a better photographer?

I always try to make myself better than the last image I create. I always seek new ideas and try to challenge myself.

What inspired you to start collaborating with your dogs and making such creative photographs?

My dogs really. I thought I needed photos of them that expressed their souls and personalities rather than just portraits.

What are their names?

Chuppy and Daisy. Chuppy is the golden retriever and Daisy is the mix.

I bet it's a lot of work and a lot of fun to make each photograph, do you have a funny story to share?

Yes! I was taking photos of my dog Chuppy and usually, I take the photos in a secluded areas to avoid distractions and stuff. Well, I was doing the usual and getting different angles and I was basically lying on the ground with my camera tilted up at my dog. These people walk by and ask if I was in need of help getting up (as if my dog was on top of me and pinning me to the floor). I awkwardly laughed and said no, just taking random dog photos.

That must have been really good. :) What was the largest obstacle you had to overcome to make a good and successful image?

I would have to say making everything blend together, that is so hard sometimes.

I am sure you take more than one photograph of each scene, how do you decide which photo is the best one when you are editing your work?

It is all about the angle and mostly the expression really. Dogs have so many expressions and getting the perfect one is what counts.

What in your mind makes every photograph worth looking at more than once?

The story behind the photo and the emotion that it portrays.

Excellent answer. In the end I would like to ask a simple looking yet potentially difficult question: Why do you make photographs?

I make photographs because it is my creative outlet and furthermore, it is the best of both worlds. I mean, I get to photograph (so do what I love) dogs (I love dogs.) I also can be different, I mean, when people ask what I take photos of, I say "of dogs." Naturally, they laugh because it sounds ridiculous to take photos of JUST dogs. In response, I do show them my images and they change their mind instantly. That's basically what I want to head for.

 

For more information about Jessica and her amazing photographs please visit jessicatrinh.com

© Copyright Jessica Trinh 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.