Obsah nad formu, nebo forma nad obsah?

Každý máme co říct. Někteří, převážně začínající fotografové, však propadají panice, chvátají, už aby fotili jako profesionálové, a snaží se tvořit "profesionálně" vzhlížející fotografie, které jsou mnohdy obsahově tak prázdné, že po chvíli prohlížení si takového portfolia člověk odvrátí oči jinam.

Obsah nad formu, nebo forma nad obsah?

  • Obsah pro mě označuje autorův záměr, jeho myšlenku, o níž se chce podělit s ostatními nebo na co by společnost rád upozornil.
  • A formou mám na mysli vzhled fotografie ovlivněný výběrem objektivu, fotoaparátu, jejich nastavení i následnou úpravu snímku ve foto-editoru a jeho prezentaci okolnímu světu. 

Může být čitelnost obsahu ovliněna formou? Myslím si, že ano. Formu není moudré zanedbávat, avšak pokud není obsah přítomen, může být forma úžasná, jak chce…, že?!

Samozřejmě pozorného fotografa/umělce již napadají projekty upozorňující pouze na významnost resp. nevýznamnost formy, tvorbou prázdných fotografií se silným důrazem na formu, avšak i tím se jim v rámci takového projektu dostává na obsahu.

Co je tedy důležitější obsah, nebo forma?