Claude Charlebois - THE BEST FOTO "THING"

S radostí a nadšením vás vítám u dalšího článku ze série THE BEST FOTO "THING" projektu v jehož jádru se, jak víte, na jedné straně nachází jedna, jediná otázka o fotografování: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" a na straně druhé jedinečné odpovědi jedněch z nejlepších fotografů současného světa. Minule jsem měl to potěšení představit vám člověka jménem GABRIELE GALIMBERTI a dnes mám pro vás dalšího skvělého umělce a fotografa jehož jméno je Claude Charlebois:

CLAUDE CHARLEBOIS je profesionálním fotografem, držitelem mnoha fotografických ocenění, umělcem, lektorem, průkopníkem v oblasti digitální fotografie a kolem a dokola kreativním člověkem s více než 35lety praxe v oboru fotografie. V současnosti žije v kanadské provincii Québec a mnozí jej definují jako 'Vizuálního básníka'.

Fotografie Monsieur Charlebois jsou poetická, krásná a komplexní díla, která člověk jen těžko může popsat pouze slovy. Mnohé mi připomínají tvorbu renesančních malířů jménem Botticelli a Da Vinci a také francouzských umělců 19. století jako byl Manet a Renoir. Osobně mi přijde, že divák se na jeho tvorbu nemůže jen tak dívat, ale je třeba, aby otevřel svou mysl i srdce pro hlubší vnímání a aby pocítil resp. pochopil, co básník chtěl říct.

© Claude Charlebois

© Claude Charlebois

Do současnosti Claude obdržel ocenění od the Publicity Club Of Montreal, the Graphic Exchange Digital Art Awards, the Portfolios.com Award Show a the Professional Photo Imaging Magazine awards, byl vybrán pro mezinárodní skupinovou výstavu sponzorovanou Centrem pro Fine Art Photography Musea Moderního Umnění v Coloradu a selekce jeho tvorby doprovázela prezentaci básníka/hlasatele a držitele Emmy award Rollanda G. Smithe na 60. výroční konferenci Organizace spojených národů o klimatických změnách. Mezi jeho klienty nalezneme Air Canada, Guiness beer, Coca-Cola, National Bank of Canada, Pfizer Pharmaceuticals, Mercedez-Benz dealerships, Canadian Space Agency, Harlequin books, Pizza Hut, Transcontinental Printing a mnoho dalších.

© Claude Charlebois

© Claude Charlebois

A kromě dnešní prezentace zde na odcloněno.com i PC Photo Magazine, Society Magazine a dvouhodinový televizní dokumentární film 'Quebec 2050' také měli příležitost představení jeho tvorby a osoby široké veřejnosti. Jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Ta věc, která transformovala moje fotografování je vize/představa. Přestal jsem se jenom dívat a začal jsem vidět. A od té doby se pro mě fotografování stalo poezií... novým způsobem vidění a také přístrojem na rozšiřování mysli.

Pro více informací o dnešním skvělém fotografovi jménem Claude Charlebois a více jeho dechberoucích fotografií navštivte charlebois.ca.


It's a great honor to welcome you here and to share a new article from the THE BEST FOTO "THING" project with you today. There is only one photography question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" and almost 100 unique answers, some of the world's best photographers have kindly shared with us, in its heart. Personally I sometimes can't believe it yet it is true and I'm truly grateful. Last time GABRIELE GALIMBERTI shared his amazing piece of advice and today I would like to share one by another great photographer, Claude Charlebois:

CLAUDE CHARLEBOIS is an award-winning professional photographer, artist, lecturer, digital photography pioneer and an all around creative person with more than 35 years of experience in the photography industry. He is based in Québec, Canada and many define him as a 'Visual Poet'.

The photographs of Monsieur Charlebois are truly poetic, beautiful, complex and one can hardly describe them in words. The work reminds me of the renaissance painters Botticelli, Da Vinci and also the 19th century French artists such as Manet and Renoir. In my opinion a viewer cannot just look at his work but one has to open his mind and heart to feel and understand it and I'm sure many would describe their experience as divine.

The artist has received awards from the Publicity Club Of Montreal, the Graphic Exchange Digital Art Awards, the Portfolios.com Award Show and the Professional Photo Imaging Magazine awards, was selected for an international group exhibit sponsored by The Center for Fine Art Photography at the Colorado Museum Of Modern Art and a selection of his works accompanied the presentation of poet/broadcaster and Emmy award winner Rolland G. Smith at the 60th annual conference on climatic changes at the UN.

Furthermore we can find Air Canada, Guiness beer, Coca-Cola, National Bank of Canada, Pfizer Pharmaceuticals, Mercedez-Benz dealerships, Canadian Space Agency, Harlequin books, Pizza Hut, Transcontinental Printing and many more among his clients. And besides being featured over here at odcloněno.com, the PC Photo Magazine, Society Magazine and the 2 hour television documentary 'Quebec 2050' have also had the honor to publicly show his work.

His answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The one thing that transformed my photography is 'vision'. I stopped 'looking' and started 'seeing'. From then on, photography became poetry… a new way of seeing and it also became a mind expansion device.

For more information about Claude Charlebois and his breathtaking photographs please visit charlebois.ca.