INTERVIEW: fotografka Bhumika Bhatia - "Do dnešního dne používám dědův filmový fotoaparát a svou Canon 500D zrcadlovku"

bhumika-bhatia-fotografka-fotografovani-rozhovor-odcloneno-01.jpg

Vážení fotografové, fotografky, přátelé dobré fotografie i jiní významní přátelé. Jak jsem sliboval minulý týden, dnešní den značí počátek nového směru, jímž se naše #odcloneno rozhovory vydávají. Stále se zde budou objevovat fotografové a fotografky z různých koutů světa, avšak pouze ti, kteří a které jsou mladší 27 let.

Každý z nich dostane stejný soubor otázek, odpovědi však budou jedinečné a jejich tvorba inspirativní. Rád bych zde viděl i české mladé fotografky a fotografy, nehájte mě tedy kontaktovat a doporučit sebe, nebo někoho, koho obdivujete. Každému však rozhovor neslibuji.

Dnešní fotografka je z Indie, která fotografuje své sny a její fotografie jsou skvělé a talent úžasný. Objevil jsem jí skrz seznam mladých fotografů, kterým by svět měl věnovat pozornost a skutečně si vážím, že souhlasila s dnešním interview.

bhumika-bhatia-fotografka-fotografovani-rozhovor-odcloneno-p.jpeg

BHUMIKA BHATIA je 22 letá fotografka z Indie, jejíž specializací je portrétní a editoriální fotografie. Její tvorba je plná kreativity a mnohdy i surrealistických obrazů a objevila se v časopisech jako Digital Photographer, Digital Camera World, GQ India, Cosmopolitan India, YUVA India, Yeah uk, Haute Magazine, USA, MYOD India, Vogue Italia, Creative Boom-UK, Brink Magaizne, Racing Minds etc. Každý snímek si nese dotek její vize a já se rád u její tvorby zamýšlím nad složitějšími i jednoduššími otázkami našeho života.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Už od dětství jsem se neustále zajímala o umění. Od malování po kreativní psaní a teď o fotografování. Nebylo to ale to pravé, dokud jsem nezačala fotografovat. A co mě inspirovalo k výběru právě této umělecké formy? Emoce. Mnoho a mnoho emocí.

Proč fotografuješ nyní?

Mám ráda záhady. Miluji temné věci, díky nimž cítím bolest. Moc ráda mám věci tvořící ozvěny. Když se snažíš zaměřit na věci, které nejsou vidět, v tom okamžiku se vše začne dít. Chci ukázat světu, co cítím. Tragédii, lásku, štěstí, … všechno.

bhumika-bhatia-fotografka-fotografovani-rozhovor-odcloneno-02.png

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

V současnosti ano.

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Poté, co jsem si vyzkoušela různé fotografické žánry, uvědomila jsem si, že se cítím více sama sebou při tvorbě portrétů. Portrétní fotografie mi dává více svobody ve vyjadřování mých snů a kým skutečně jsem.

bhumika-bhatia-fotografka-fotografovani-rozhovor-odcloneno-04.jpg

Kde a jak prezentuješ své fotografie okolnímu světu?

Svou tvorbu spíše sdílím na Flickru a Facebooku.

bhumika-bhatia-fotografka-fotografovani-rozhovor-odcloneno-03.jpg

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Inspiraci. Vždy byla a do mé smrti bude. Když se necítím inspirovaná, ukáže se to na mých fotografiích a já z toho budu mít měsíce blbou náladu. A také hledání resp. nalézání perfektního subjektu pro mé příběhy. Může to trvat i měsíce, než najdu ten správný obličej pro mé vyprávění, ale jakmile se mi to podaří, vždy to vyváží dlouhé čekání.

bhumika-bhatia-fotografka-fotografovani-rozhovor-odcloneno-05.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Snažím se investovat vydělané peníze do cestování, nakupování filmu a tvorby více a lepšího umění pro mé portfolio.

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Ne. Do dnešního dne používám dědův filmový fotoaparát a svou Canon 500D zrcadlovku. Jak se říká: Fotoaparáty nejsou špatné, pouze špatní fotografové.

bhumika-bhatia-fotografka-fotografovani-rozhovor-odcloneno-06.jpg

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Mé nápady jsou velmi přesné. Uprostřed noci vstanu a poznamenám/nakreslím si ji do svého deníku. Občas to mamce připadá divné, ale to je OK. Haha.

bhumika-bhatia-fotografka-fotografovani-rozhovor-odcloneno-07.jpg

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Chci co nejvíce cestovat a fotografovat mé oblíbené hudebníky a umělce. Nepřemýšlím o budoucnosti tolik jako dřív. Mám určité cíle, chci fotografovat pro časopisy umělce, které obdivuji, ale abych toho dosáhla, musím se koncentrovat na současnost. Joel Osteen to vyjádřil slovy: Pokud chceš vědět, co z tebe bude za pět let, poslouchej slova, které o sobě říkáš dnes.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní mladé fotografky? Více najdete na:bhumikab.carbonmade.coma bhumikabphoto.blogspot.cz

© Copyright Bhumika Bhatia 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

BHUMIKA BHATIA is a 22-year-old photographer from India who specializes in portrait and editorial photography. Her work is full of creativity and it has almost a surreal feel and has already been featured in magazines such as Digital Photographer, Digital Camera World, GQ India, Cosmopolitan India, YUVA India, Yeah uk, Haute Magazine, USA, MYOD India, Vogue Italia, Creative Boom-UK, Brink Magaizne, Racing Minds etc. Every photograph shows her unique vision and I like the way she makes me think about the difficult as well as the easier things in our lives.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

Since childhood, I’d always been interested in Art.From painting to writing and now photography. But, nothing felt right until I took up photography. What inspired me to take up this art form were emotions. Lots and lots of emotions.

Why do you make photographs now?

I love mystery. I love dark things, they make me ache. I love things that create echoes. When you try to focus on what you can’t see, that’s when it all happens. I want to show the world what I’m feeling. Tragedy, love, happiness. Everything.

Is photography your sole creative outlet?

Now, Yes.

Do you feel the need to specialize in a specific genre of photography?

Well, after trying my hand in other genres of photography. I’ve come to realize that I feel more of myself when am taking portraits. It gives me more freedom to express my dreams and who I really am.

How and where do you share your photographs with the world?

I mostly share my work on facebook and flickr.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

Inspiration. It was and always will be till the day I die. If I am not feeling inspired- it’ll show in my photographs and I’ll end up sulking for months. Also, finding the perfect subject for my stories. It takes me months to find the perfect face for my stories; but, when I do- it’s worth the wait.

Are you already making money through your art? If so, what do you do to make it last and not it be just a one time thing?

Yes, I am. I try and invest that money in traveling, buying film and creating more and better art for my portfolio.

Have you ever felt like not having enough equipment was stopping you from making good photographs?

No, I still use my granddad’s film camera and my canon 500d. Like they say “There are no bad cameras, just bad photographers.”

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

My ideas are very spot on. I’ll get up in the middle of the night and write/draw it down in my diary. Sometimes it creeps my mother out- but it is okay. Haha.

What are your long term goals in photography?

I want to travel as much as I can and photograph my favourite musicians and artists. I don’t think about the future as much as I used to. I do have goals, I do want to work for magazines and photograph my favourite artists. But, in order to reach those goals, I need to concentrate on the present. There is a quote by Joel Osteen, which says, “If YOU want to know what you’re going to be like in five years, listen to the words YOU are saying about yourself today.”

 

For more information about Bhumika and her amazing photographs please visit bhumikab.carbonmade.comand bhumikabphoto.blogspot.com

© Copyright Bhumika Bhatia 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.