Jack Gescheidt - THE BEST FOTO "THING"

Minulý týden výborný fotograf PHILIPPE COMETTI se s námi podělil o jeho výtečnou odpověď na moji jednu a jedinou úterní otázku o fotografování "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" A dnes mám to potěšení a čest podělit se s vámi o odpověď dalšího skvělého fotografa jménem Jack Gescheidt, představit vám jej a začlenit i jeho moudro do našeho THE BEST FOTO "THING" projektu:

JACK GESCHEIDT je profesionální environmentální a umělecký fotograf s více než 25 letou praxí v oboru, který začal jako editoriální a komerční fotograf v New York City, spolupracoval s klienty jako Nike, Sports Illustrated, Men’s Journal Magazine, New York Magazine, Sun Microsystems, Rizzoli, Penguin USA, The NYC Marathon, Armani, Runner’s World Magazine a pak se přestěhoval do Kalifornie a posledních 10 let strávil tvorbou a prací na TreeSpirit, environmentálním a fine art projektu zaměřeném na oslavu lidské nezávislosti se stromy a přírodou.

Jako syn profesionální fotografky jménemRae Russel a profesionálního fotografa jménem Alfred Gescheidt, Jack měl vždy blízko k tvorbě fotografií a vyjádřování se pomocí tohoto média a díky vyrůstání jak v NYC, tak na venkově ve Westchesteru byl schopen ocenit význam a důležitost přírody již od útlého dětství. Jednoho dne, když se procházel po turistických stezkách Marin County, nedaleko San Francisco Bay Area, objevil strom, jenž mu změnil život, velkolepý, prastarý dub, který dodnes nazývá Grandmother Tree a který jej inspiroval k TreeSpirit projektu:

© Jack Gescheidt

© Jack Gescheidt

"TreeSpirit" je sbírkou jak fine art fotografií lidských bytostí splývajících se stromy, tak i zážitků, které dobrovolní účastníci při spolupráci s fotografem jménem Jack Gescheidt mají. 

Sám rád hovoří, avšak miluje být tichým a jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Narodil jsem se vyrostl v New York City, rušném a frekventovaném místě s kulturou podněcující lidi k neustálemu povídání, myšlení, dělání a tvoření. Lidé přichází ze všech koutů světa, aby mohli být součástí tohoto města, přispět, zanechat svůj otisk tam i v celém světě. Vždy jej budu považovat za svůj první a tvárný domov.

Až desítky let později, když mi bylo 35 a přestěhoval jsem se do severní Californie, abych byl blíže přírodě jsem postupně začal být vystavený a následně ovlivněný jinou příchutí americké kultury. A když mi bylo 42, měl jsem za sebou několik život-měnících zkušeností, které mě ovlivnily jako člověka a následně i jako fotografa. 

Naučil jsem se být více spokojený s vnitřním i vnějším klidem a tichem. A právě to mi stromy poskytují. Přijmout vše, jaké to je, v určité chvíli a rozjímavém smyslu. Plně, ne pouze intelektuálně rozumět, ale zažít život existující v určité chvíli. Kdyby vás to zajímalo více, kniha "The Power of Now" autora jménem Eckhart Tolle byla jednou z několika, které mi pomohly začít.

Dokonce i když jsem žil v New Yorku, jsem mohl být nehybný v přírodě, daleko od městské aktivity, ale zřídka zatímco jsem byl ponořen a stimulován věškerou velkoměstskou externí aktivitou. 

Dnes jsem schopen být tichý, pouhým svědkem lidí a milovat život sám. Lidem se mnou vždy bylo příjemně, což mi dalo základ, abych se stal dobrým fotografem lidí. Nyní, ve středním věku se však tato schopnost prohloubila a rozšířila.

Lidé nyní mají pocit, že je bezpečné být se mnou i bez oblečení pro TreeSpirit fotografie, což je pro mnoho účastníků tohoto projektu situace vyžadující odvahu být bezbranný, a to chce velkou důvěru, převážně v našem digitálním a internetem propojeném věku.

Pro více informací o dnešním skvělém fotografovi a pro více jeho povedených fotografií navštivte treespiritproject.com.


Last week a wonderful photographer PHILIPPE COMETTI shared his eye-opening answer to my one and only photography question "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" with us and today I'm honored to include a new and very wise piece of advice to THE BEST FOTO "THING" project and introduce you to another great photographer, Jack Gescheidt:

JACK GESCHEIDT is a professional environmental art photographer, with more than 25 years of experience in the photography industry who started as a commercial and editorial photographer in New York City and has been working with clients such as Nike, Sports Illustrated, Men’s Journal Magazine, New York Magazine, Sun Microsystems, Rizzoli, Penguin USA, The NYC Marathon, Armani, Runner’s World Magazine and many more. Then he moved to the West coast and for the last 10 years he's been immersing himself in the TreeSpirit Project, an environmental fine art project celebrating human interdependence with trees and nature.

As a son of two professional photographer parents, Rae Russel and Alfred Gescheidt he's been always close to photography and growing up in the City as well as in the countryside of the state of New York, Jack Gescheidt learnt the value of nature early on. And one day at the age of 42 while hiking in Marin County, near SF and on the West coast of the USA he discovered a magnificent ancient oak tree that he still calls the the Grandmother Tree and which inspired him to start the TreeSpirit Project.

"TreeSpirit" is both the collection of fine art photographs of humans communing with trees, and the experiences the all-volunteer participants have while making them in the collaborative process with Jack Gescheidt.

He likes to talk, but he loves to be quiet and his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

I was born and raised in New York City, a teeming, busy place with a culture that encourages people to continually talk, and think, and do, and create. People come from all over the world to be a part of the city, to contribute, to make their mark in it, and in the world. I will always consider it my first and formative home.

But it was decades later, at age 35 when I moved to live in northern California to be closer to nature. Here I gradually become exposed to and affected by a different flavor American culture. By age 42 I had several life-altering experiences, affecting me as a person and therefore, of course, as a photographer.

I learned to become more comfortable with both inner and outer stillness and silence. It's what trees, especially, model for me. To accept everything as it is, in the moment, in the meditative sense. To more fully experience, not just understand intellectually, life existing in the moment. (For anyone interested, the popular "The Power of Now" by Eckhart Tolle was one of a few books which got me started.)

Even while living in New York City I could be still in nature, far from city activity, but rarely while immersed in and stimulated by all a city's external activity.

Today, I can bear silent, loving witness to people, and even life itself. People have always felt comfortable with me, which gave me the foundation for being a good people photographer, but now in middle age, this ability has deepened and expanded.

People now sense it's safe to be with me even while naked for TreeSpirit photographs which, for many participants in the Project, is a daring, vulnerable thing to do, requiring great trust in me, especially in our digital, web-connected age.

For more information about today's wonderful photographer, his current project and his photographs please visit treespiritproject.com.