Veselé Velikonoce!

Přátelé, kamarádi, čtenáři, čtenářky, fotografové, fotografky a příznivci odcloněno.com,

přeji Vám krásné Velikonoční pondělí prožité v klidu, pohodě a s fotoaparátem nedaleko vašeho oka. Neváhejte jej však na chvíli odložit a užít si vzácný čas s rodinou a přáteli ve významný den, jímž ten dnešní bezesporu je. A na závěr mi již nezbývá, než Vám za celé odcloněno popřát hezké Velikonoce a rozsloučit se slovy mého moudrého kamaráda:

"Lidé se mají scházet nejen na pohřbech." :)

Michal Fanta