INTERVIEW: fotograf PAUL SOMERS - "Všichni mají nějaký příběh, který se alespoň z části odráží v jejich očích."

paul-somers-rozhovor-fotografie-odcloneno-01.jpg

Přeji vám krásné pondělní ráno a vítám vás na odcloněno.com, blogu o fotografování nejen pro fotografy. Téměř všichni jednou za čas namířime objektivem jednoho z našich fotoaparátů na lidi, avšak ne všichni jsme schopni vytvořit upřímný portrét našich subjektů. Dnešní fotograf je toho však schopen na počkání a s lidmi, které předtím neviděl. Více v dnešní rozhovoru...

PAUL SOMERS je talentovaný fotograf původem z nizozemského města Haren, v současnosti žíjící Groningenu, jehož láska k lidem jej inspiruje k procházkám ulicemi s jeho fotoaparátem, interakcím s lidmi, jež předtím neviděl a jejich poznávání...

Vítej na odcloněno.com, tvé fotografie lidí z ulice mě uchvátily, a tak se nemohu dočkat, až se dozvím více nejen o jejich autorovi, ale i o nich samotných. Nejprve však hezky od začátku, jak jsi se dostal k fotografování?

Vždycky mě zajímaly fotky, můj otec měl starou Yashicu, kterou koupil v roce 1955 a já myslím, že jsem získal zájem o fotografování od něj. S fotografováním jsem začal v roce 2005, nákupem mého prvního Nikonu D70s.

paul-somers-rozhovor-fotografie-odcloneno-02.jpg

Co bys řekl, že tebe a tvoji tvorbu nejvíce ovlivnilo?

Vyrosl jsem ve velkém městě a myslím, že lidé z města ovlivnili můj současný pohled na fotografování.

Předpokládám, že na sobě stále pracuješ a snažíš se zlepšovat. Je to tak?

Ano, neustále se snažím zlepšovat. Není to ale vždy jednoduché, neboť někdy mi chybí inspirace.

paul-somers-rozhovor-fotografie-odcloneno-03.jpg

Co v takové situaci děláš?

Naštěstí se na ulici je vždycky dívka, či kluk, kteří mě donutí se do ulic vrátit zpět.

Živíš se fotografováním?

V současnosti se fotografováním neživím, možná jednou...?

paul-somers-rozhovor-fotografie-odcloneno-04.jpg

Říkal jsi, že tě inspirovali lidi z velkoměsta, co dál tě přimělo k fotografování lidí na ulici?

Inspirovalo mě několik fotografů zabývajících se buď portrétní fotografií obecně, nebo projektem 100 cizých tváří, jejichž styly jsem dal dohromady a vyšel se svým vlastním.

paul-somers-rozhovor-fotografie-odcloneno-05.jpg

Portrétisté tvrdí, že člověk musí prvně mít lidi rád, aby byl schopen je úspěšně fotografovat, souhlasíš?

Rozhodně souhlasím s tvrzením souhlasím, že lidi musí člověk milovat, aby je dobře fotografoval. Jedná se o jakousi synergii, která se spoluprácí s nimi objevuje. Bohužel ne pokaždé.

Je mi jasné, že oči a atmosféra jsou velmi významné aspekty téměř každé portrétní fotografie, co dál považuješ pro dobrý portrét za nezbytné?

Přesně tak, oči a atmosféra jsou důležité, pozadí se také stává více důležitým prvkem (jeho barva) a velmi důležité je také a samozřejmě světlo. I když je zataženo, světlo vždy přichází z určitého směru a člověk by si toho měl být vědom. Svá pozadí s použitím clon od f/1.4 po f/2.8 vždy rozostřuji a ostřící bod umísťuji na oči, aby můj subjekt vyskočil z fotografie. Můžeš to i zvýraznit ve Photoshopu.

paul-somers-rozhovor-fotografie-odcloneno-06.jpg

Předpokládám, že při focení na ulici stiskneš u každého subjektu spoušť svého fotoaparátu více než jednou, podle čeho pak vybíráš tu nejlepší fotografii?

Většinou dělám 3 až 5 fotografií jedné osoby a občas, když to někoho opravdu baví, tak i víc. Mám takové situace a interakce mezi absolutně cizými lidmi moc rád a většinou zažehnou i milou konverzaci. Během několika minut se dozvíš o někom něco nového a to si myslím je skvělé. A ta fotografie, jíž považuji za nejlepší je kombinací ostrosti, kompozice výrazu v obličeji fotografované osoby.

Lidé na tvých fotografiích jsou velmi otevření, jak si získáváš jejich důvěru a co je třeba, abys je úspěšně pro portrét přesvědčil?

Většinou za osobou, kterou bych chtěl fotografovat rovnou přijdu, vystvětlím jim, co dělám a proč jsem si vybral právě je. Pokaždé jim něco o nich pochválím a pokaždé to tak myslím, neboť jinak bych si je nevybral. Devadesát devět ze 100 s focením souhlasí a ten jeden většinou chvátá. Není se tedy nutno bát odmítnutí.

paul-somers-rozhovor-fotografie-odcloneno-07.jpg

Co podle tebe dělá z běžného snímku fotografii, k níž se lidé vracejí?

Mysím, že to, jak se lidé dívají do fotoaparátu. Všichni mají nějaký příběh, který se alespoň z části odráží v jejich očích.

paul-somers-rozhovor-fotografie-odcloneno-08.jpg

Tvé odpovědi mi zase o něco více otevřely oči a já si moc vážím tvého času i sdílnosti, dovol mi však ještě jednu otázku: proč fotografuješ?

Proč fotografuji? Každý má v mysli nějaké obrazy, většinu jich zapomene, ale některé z nich by chtěl vidět vícekrát. Pomocí fotografování člověk tyto chvíle zvěční a navíc fotografie je hodná více než tisíce slov...

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: flickr.com/photos/33093090@N02.

© Copyright Paul Somers 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I hope you’re having a wonderful Monday today and would like to welcome you to odcloněno.com, a blog about photography not only for photographers. Most of us sooner or later in our lives take a camera point it at a person and press the shutter button to make a photograph. After all not many of us can make an intimate and honest portrait for our subjects, today’s photographer however can do such thing in a minute and with a complete stranger in the streets...

PAUL SOMERSis a talented photographer born in Haren, currently living in Groningen in the beautiful country of tulips and windmills called the Netherlands. His love for people inspires him to wander the streets of the world meeting people and can be seen in his every photograph.

Welcome to odcloneno.com, your photographs of people took my breath away as soon as I leid my eyes on them and I can’t wait to learn more about them as well as their author. So let’s take it from the beginning: how did you get into photography?

I have always been interested in images, my father had an old Yashica camera which he bought in 1955. I think i got my interest in photography from him. I really started with photography in 2005 when I bought my first Nikon D70s.

What would you say influenced you as an artist and your work the most?

I grew up in a large city and I think that people living in that city influenced me in my nowadays photography.

I suppose you are constantly working on yourself, your vision and being a better photographer, correct?

I always trying to get better, which is not so easy, sometimes I have a lack of inspiration but there is always a moment, a girl or a boy that inspires me to get back in the streets...

Do you make a living as a photographer?

Currently I don't make a living as a photographer, someday, maybe...?

You mentioned the people of Haren inspired you as an artist, what else got you into people portrait photography?

I got inspired by a few photographers doing people portrait photography or 100 strangers project. I mixed their styles into the style I got now.

People photographers say that one has to love people first in order to make great images, would you agree with that?

I really agree with the statement that you have to love people in order to photograph them well. It is some sort of synergy that come into existence which I like very much. By the way that is not always the case...

I understand the eyes and atmosphere are two of the key elements in portrait photography, what else do you consider to be important to make a successful image?

Eyes and atmosphere are important indeed, the background is getting more important ( colour) but the light is of course also very important. Sometimes there are only clouds, but the light is always coming from a certain direction which one has to pay attention to it. I always make the background blurry and set the focus sharp on the eyes, together with a large aperture as of 1.4 thru 2.8, then the person will pop-out on the photo. You can emphasize this in photoshop ...

I am sure you click the shutter more than once with each subject, how do you decide which of the photos is the best one when you are editing your work afterwards?

I take 3-5 photo's of 1 person. Sometimes more if the person likes modelling in front of the camera, that’s a lot of fun. The interaction between total strangers makes me smile. You always have a nice conversation. You get to know something in a few minutes about a person which I think is great! The photo I tend to choose as the best is a mix of sharpness, composition and facial expression of the person I photograph.

What do you do to make your street portraits, what's your process and how do you get people to open up to you?

Most of the time I walk straight up to a person whom I would like to photograph. I tell them what I do and why I chose them in particular. I always say something nice about their appearance and I always mean it, otherwise I wouldn't choose them and 99 out of 100 times they are willing to cooperate. That 1 in a 100 is in a hurry... So you never have to fear that everyone says no.

What in your mind makes every photograph worth looking at more than once?

I think that the way people look into the camera, makes it worthwhile to look more than one time... they all have a story which reflects a bit in their eyes..

Your amazing photographs and answers have opened my eyes a little more and I would like to thank you for your time as well as your willingness to share your wisdom with me. Let me ask one more question though: why do you make photographs?

Why do I makes photographs... everybody has images in his mind, most images you forget, but sometimes you would like to see a moment for several times. With photography one can secure these moments, and that goes of course for all kind of photography. A picture says more than 1000 words....

 

For more information about today's photographer and his work please visit flickr.com/photos/33093090@N02.

© Copyright Paul Somers 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.