Má být naším cílem fotografování, nebo fotografie?

Viděli jste skvělý kurz newyorkského fotografa jménem Jay Maisel, který vytvořil v Paříži na téma street photography ve spolupráci s KelbyTraining.com? Pokud ne, nevadí, třebaže vám jej mohu jen doporučit a to nejen pro jeho informační a názornou kvalitu, ale také proto, že v něm jasně můžeme vidět dva velmi odlišné přístupy k fotografování.

  • Maisel je fotograf/umělec pravidly a technickou stránkou fotografování neomezený, zatímco průvodce kurzem a fotograf Scott Kelby představuje člověka, který je technicky velmi zručený a žije z bodu A do bodu B.


  • Maisel si vytváří svá pravidla, Kelby se jimi řídí.


  • Kelby vyráží fotografovat s určitým plánem, Maisel se plánům a očekáváním vyhýbá.


Vlastnosti obou fotografů jsou patrné i z jejich tvorby, čímž se dotýkáme i osobních fotografických stylů a odkud pramení. Nejvíce mě ale zaujal rozhovor v jedné z pařížských kaváren nedaleko Notre Dame, kde Jay poznamenal, že Scott jde ven, aby vytvořil fotografii do svého portfolia, zatímco on jde do ulic, aby fotografoval.

Někteří z nás prahnou po fotografiích, když se vrátí domu bez snímku, jsou zklamáni, a proto se snaží vytvořit alespoň něco. Přijít domů s prázdnou je pro ně nepředstavitelné.

Na druhou stranu pro druhé je cílem samotné fotografování, fotí pouze když k tomu mají opravdový důvod a jejich uzávěrka sice zažila méně spouští, avšak filmové políčko či senzor jejich fotoaparátu viděly procentuálně vyšší zastoupení skvělých fotografií a jejich autoři strávili méně času u světelného stolu či počítače prodíráním se z nouze ctností.

Osobně si nejsem jistý, jestli naším cílem má být pouze fotografování, nebo jenom fotografie, avšak za posledních několik měsíců, co jsem se přestal hnát za svou další fotografií a užival si samotný akt tvorby fotografií, o které mám vážný zájem, mě osobní focení mnohem více začalo bavit, naplňovat a při práci s klientem je má mysl čistá, odpočatá a připravená.

Nerad bych vás nutil k jednomu či druhému přístupu, rád bych vás však na oba upozornil resp. získal váš názor na tuto milou problematiku.