Elena Zhukova - THE BEST FOTO "THING"

Minulý týden jeden z nejlepších fotografů a umělců barevné fotografie ARTHUR MEYERSON odpověděl na naši jednu otázku o fotografování "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" a dnes mám pro vás další skvělou fotografku a umělkyni, která tvoří fotografie, díky nimž člověk často zírá do světa fantazie a napadají ho věci, jeho myslí dříve nepoznané. Její jméno je Elena Zhukova:

ELENA ZHUKOVA je vědkyně se specializací na analytickou chemii, která se před lety znovu narodila jako profesionální fotografka a umělkyně v současnosti žijící v San Franciscu, California, kde pro úžasné klienty jako je UCLA, Accel Partners, Stanford University a mnoho dalších tvoří fotografie, jenž nenechají divákovu mysl spát.

Již v průběhu svého dětství, které strávila na ruské Sibiři, se Elena zajímala o vizuální umění. Nakonec se však z praktických důvodů rozhodla pro studium a kariéru vědkyně, přestěhovala se do Spojených Států a vystudovala Physical Science program na California State University v Haywardu, kde získala svůj bakalářský titul a nedlouho poté nastoupila do jedné z předních vědeckých firem Gilead Sciences do pozice analytické chemičky.

© Elena Zhukova

© Elena Zhukova

Její umělecká duše však strádala, svět faktů a vědění pro ni nebyl dostačující, a proto zanedlouho nastoupila do studijního programu Master of Fine Arts na Academy of Art University v San Franciscu, kde vystudovala fotografování z důrazem na konceptuální fotografii.

V současnosti spolupracuje s úžasnými umělci a klienty na tvorbě uměleckých a k zamyšlení vedoucích fotografií a její odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělala a která z vás učinila lepší fotografku?" zní:

Kolaborace. Nic není více vzrušující, inovativní a technicky vyzývající než tvorba s ostatními umělci a spolupráce s talentovanými lidmi generující nápady. Taková fúze tvořivosti a spolupráce často vede k úžasným výsledkům, které mnohdy překonávají tvorbu vznikající v rukou jedince, jelikož otevírá nové způsoby komunikace a umožňuje nepřekonanou demostraci kolektivního talentu.

Pro více informací o dnešní skvělé fotografce a pro více jejích povedených fotografií navštivte elenazhukova.com a její vlastní článek na téma Kolaborace.


Last week an amazing artist and one of the best color photographers in the world ARTHUR MEYERSON kindly shared his answer to our one and only photography question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" And today I'm honored to introduce you to another great photographer and artist whose photographs keep on inviting one's mind into places never known to his own consciousness, her name is Elena Zhukova:

ELENA ZHUKOVA is an analytical chemist reborn as a professional photographer and artist based in San Francisco, California who specializes in making thought-provoking photographs and working with amazing clients such as UCLA, Accel Partners, Stanford University and many more.

Growing up in Siberia, Russia, Elena's always been inclined to visual art yet she decided to pursue a career of a scientist instead. After getting her B.S. from Physical Science at the California State University in Hayward and working at a research company Gilead Sciences she decided her artistic soul demands more than just the world of science and she enrolled at the Master of Fine Arts program at the Academy of Art University in San Francisco, where she studied conceptual photography.

© Elena Zhukova

© Elena Zhukova

Nowadays she works with amazing clients, makes thought-provoking and inspiring photographs and her answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

“Collaboration”. There is nothing more exciting, innovative, and technically challenging, than working with other artists and collaborating with idea generating talents. Such fusion of creativity and collaboration often yields incredible results that often surpasses quality of work done by an individual because it opens new channels of communication and allows for an unsurpassed display of collective talent.

For more information about today's wonderful photographer and her amazing photographs please visit elenazhukova.com and be sure to check Elena's inspiring post on Collaboration.