Fotografování, nejsložitější prostředek pro vyjadřování osobní vize

Po nějaké době jsem se opět rozhodl oprášit si své znalosti historie fotografování, a tak jsem začal vyhledávat knížky a filmy a online články na toto téma. Takový pohled do minulosti a připomenutí si, že mnohé už bylo dávno objeveno, člověku pomahá být pokorný, nebýt neznalý základních věcí a nestávat se pouhou kopií jednoho ze svých předchůdců. Nechci vám zde však dnes vyprávět o významu studia historii fotografování, ale raději bych se chtěl podělit o výrok jednoho ze současných umělců, jenž se mi na této cestě vryl do paměti.

Mnozí jeho jméno, fotografie a hlavně obrazy určitě znáte, nicméně dnes to není o jeho obrazech, ani fotografiích. Alespoň ne přímo.

Chuck Close v sérii dokumentárních filmů natočených pro BBC, The Genius of Photography, zmínil, a teď parafrázuji:

Fotografování je tím nejjednodušším médiem, které člověk může ovládnout technicky, ale zárověn je tím nejsložitějším prostředkem pro vyjadřování osobní vize. Fotografie se ve srovnání s malovaným obrazem mnohem hůře personalizuje.

Upřímně musím říct, že jsem takto o fotografování ve srovnání s akademickým malířstvím či jinými disciplínami dříve vůbec nepřemýšlel a vždy jsem někdy, někde na pozadí své mysli měl pocit, že malíř je mistr umělec více, než fotograf. Dnes to však naštěstí již vnímám jinak, fotografování nepodceňuji. A doufám, že vy také ne.

Stále se vám to nezdá?

Představte si situaci, kdy na jeden stativ budeme postupně nasazovat tisíc fotoaparátů se technickými parametry se stejnou, uměle vytvořenou, scénou v hledáčku, je logické, že získáme technicky identické fotografie. Naproti tomu když na stejné místo postupně postavíme tisíc akademických malířů, každý tuto scénu přirozeně namaluje jinak. Přesto však fotografové našli způsob, jak otisknout své vlastní já do tak technické disciplíny, jakou fotografování může být.

Podivme se například na tvorbu fotografů Henri Cartier-Bressona a William Klein. Oba jsou dnes považování za mistry fotografie, ova fotili lidi na ulici a Klein a Bresson dokonce tvořili s tím samým fotoaparátem, ponevadž Klein od Bressona jeho Leicu koupil. Přesto jsou jejich fotografie úplně jiné a každá nese rozeznatelný otisk svého autora.

© Henri Cartier-Bresson (magnumphotos.com) | © William Klein (New York)

Co teď?