INTERVIEW: fotografka Brett Loie Sullivan - "Je to něco, co jsem vždycky chtěla dělat, ale styděla se začít."

brett-loie-sullivan-photographer-fotografka-interview-fashion-beauty-fotografie-01.jpeg

Přeji vám krásné pondělí a vítám vás u dalšího rozhovoru s talentovanou fotografkou na odcloněno.com. Dnešní fotografka se specializuje na fotografování lidí, konkrétně fashion a beauty a její cesta vedla přes temnou komporu, překonání strachu až dosažení jejích snů...

BRETT LOIE SULLIVAN je talentovaná fashion a beauty fotografka z metropolitního Detroitu ve státě Michigan, USA. Její fotografie jsou poctivé, upřímné, dobře nasvícené a focené na film. Obdivuji její žízeň a hlad po znalostech, zkušenostech a touhu sdílet její svět s ostatními prostřednictvím jejích fotografií.

Vítej na odcloněno.com, Brett. Jakmile jsem viděl tvé fotografie, věděl jsem, že tě budu muset vyzpovídat.

Děkuji, také mě těší.

OK, pojďme tedy rovnou k věci a od začátku, jak jsi se dostala k fotografování?

Můj zájem o focení byl zažehnut přibližně před třemi lety, jakmile jsem se přihlásila na fotografický kurz v temné komoře... a od té doby fotografování miluji.

Kdo nebo jaké prvky bys řekla, že jako fotografku resp. umělkyni ovlivňují?

Světlo, linie a silný příběh/emoce hlavně přispívají do mého stylu. Významně mě ovlivňuje také teorie barvy, kinematografie a město Detroit, Michigan.

brett-loie-sullivan-photographer-fotografka-interview-fashion-beauty-fotografie-02.jpeg

To je skvělý seznam. A co fotografové, ke kterým vzhlížíš?

Respektuji a obdivuji tvorbu fotografů jako je Richard Avedon, Arnold Newman, Michael Kenna, Annie Leibovitz a Kristian Schuller.

Děláš pravidelně něco, aby ses jako fotografka neustále zlepšovala?

Ano, snažím se pohltit tolik znalostí, kolik se dá o tomto řemesle, čtením mnoha knih, navštěvováním různých kurzů a procvičováním si, co jsem se naučila, jak často to jde. Alespoň jednou týdně se snažím fotografovat a pokaždé použít nový styl svícení, pózování či vyprávění.

To zní skvěle a je také výbornou inspirací a radou pro druhé. Živíš se v současnosti jako fotografka?

Kéž by! Toto dobrodružství do světa fashion a beauty fotografie je pro mě relativně nové. Nyní se snažím vybudovat kvalitní portfolio pro prezentaci potenciálním klientům.

brett-loie-sullivan-photographer-fotografka-interview-fashion-beauty-fotografie-03.jpeg

Proč sis vlastně zvolila fotografování lidí?

Je to něco, co jsem vždycky chtěla dělat, ale styděla se začít. Přes minulé léto jsem si však našla práci fotografování párů a rodin, a třebaže mě takové focení úplně nebavilo, inspirovalo mě to k vydání se do světa portrétní fotografie a prozkoumat jej o něco lépe. 

Jaká byla tvá cesta od portrétů rodin a zamilovaných parů k modelkám a fashion fotografii?

Na společenských sítích jsem začala jsem hledat modelky a naštěstí jsem našla několik, které se mnou chtěli spolupracovat. Navíc jsem už byla poměrně otrávená tím konstantním strachem z dělání něčeho, co jsem vždy chtěla. Jsem šťastná, že se mi to konečně povedlo!

Fotografové lidí tvrdí, že člověk prvně musí lidi mít rád, aby byl schopen tvořit dobré fotografie, souhlasíš s tímto tvrzením?

Ano. Když tě něco nezajímá, tvé fotografie ti to ukážou.

Jo, jo, zpět ale k portrétům a fotografiím lidí. Je mi jasné, že oči a atmosféra jsou klíčové prvky v mnohých kvalitních fotografiích. Na co by si fotograf nebo fotografka ještě měli dát pozor?

Na kompozici! I když se jedná o portrét, jsem přesvědčena, že by si fotografové a fotografky měli dát pozor na linie a úhly.

brett-loie-sullivan-photographer-fotografka-interview-fashion-beauty-fotografie-04.jpeg

Předpokládám, že při focení netvoříš pouze jeden snímek, ale že klikneš spouští svého fotoaparátu vícekrát, abys získala dostatečnou variaci. Podle čeho nakonec vybíráš tu nejlepší fotografii?

To je ta nejtěžší část! Nakonec to je o té nejlepší kombinaci kompozice a výrazu. Pokud jeden z těchto prvků je mimo, takový snímek je pro mě nepoužitelný.

A jakmile vybereš ty správné fotografie a jdeš je upravovat, co tě vede k tomu, abys nějaký ponechala v barvě a jiný převedla do B&W?

Normálně to vím dopředu a plánuji styling celého focení podle svého rozhodnutí. Někdy se mi ale stane, že mě něco rozhodí, jako třeba když přijde modelka s červenými vlasy... to si přímo vyžaduje barevné focení!

Mile mě potěšilo, když jsem slyšel, že fotografuješ na film. Proč jsi se rozhodla vydat do světa analogové fotografie?

Prvně jsem se naučila fotografovat na film a až poté digitálně. Kurz práce v temné komoře jsem si zvolila jenom tak... a navíc jsem si říkala, že to zní cool.

brett-loie-sullivan-photographer-fotografka-interview-fashion-beauty-fotografie-05.jpeg

To jo, není však v dnešní době focení na film příliš komplikované ve srovnání s digitální technikou?

Digitální fotografování zaměstnává můj mozek mnohem více, než se filmu kdy podaří. Když pracuješ s vadným vybavením nebo když něčemu nerozumíš či zkoušíš nové možnosti svícení, jimiž si nejsi jistý, tak focení na film může být bolestivé. A myslím, že mnozí fotografové jsou jen zvyklí na okamžitou gratifikaci, avšak temná komora je pro mě mnohem záživnější. Preferuji upřímnost a um, kterých je třeba pro filmových fotografií. 

Není focení na film vcelku drahé?

Ani ne. Film je mnohem levnější než cigarety a dobré filmové fotoaparáty jsou k dispozici skutečně levně. Hlavní trik je v tom, abys předešel tomu, aby se ti rozpadly. Dvě z mých nejoblíbenějších jsou právě rozbité...

To mě mrzí. Jaké výhody bys řekla, že ti focení na film přináší?

Zrno! Miluji filmové zrno. Mám také pocit, že používání filmu mě dovedlo k větší rozhodnosti z hlediska kompozice a jsem i více cílevědomá, a tak dostanu, co potřebuji během méně snímků.

brett-loie-sullivan-photographer-fotografka-interview-fashion-beauty-fotografie-06.jpeg

Co bys řekla, že s dobré fotky dělá skvělou fotografii hodnou více než jednoho pohledu?

Kompozice a použití světla. Miluji pozorování myšlenkových pochodů jiného fotografa, když si prohlížím jeho fotografii. 

Nakonec mám možná nejednoduchou, ale přitom, alespoň v mých očích, důležitou otázku: proč fotografuješ?

Protože to mám ráda a baví mě to.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní fotografky? Více najdete na:brettloie.comjejí flickr a facebook.

© Copyright Brett Loie Sullivan 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

BRETT LOIE SULLIVAN is a talented fashion and beauty photographer and not a boy from the Metro area of Detroit, Michigan. Her photographs of women are insightful, honest, well lit and shot on film. Personally I love her everlasting thirst for knowledge, experience and sharing her world with others through this beautiful art of photography.

Welcome here at odcloněno.com, Brett. The first time I saw your images, I just knew I had to interview you. Thank you for doing this.

Thank you the compliments and the interest in my work.

Of course, let’s start from the beginning, how did you get into photography?

My interest in photography sparked when I took my first darkroom photography course about three years ago.  I've been madly in love ever since.

Who or what elements would you say influenced you as an artist?

Light, lines, and a strong story line/emotion are my main contributors to my style. I also am heavily influenced by color theory, cinema, and the city of Detroit, Michigan.  

That’s a great list. Who are the photographers you look up to?

I respect and admire the work of Richard Avedon, Arnold Newman, Michael Kenna, Annie Leibovitz, and Kristian Schuller.

Do you regularly do something to make yourself a better photographer?

Yes, I make an effort to be as knowledgable about this craft as possible by reading many books, taking several classes, and practicing as much as possible. I try to shoot at least once a week and always attempt to employ either a new lighting set-up, posing style, or narrative every time I shoot.

That’s great and is also a really good advice and inspiration for other photographers. Do you make a living as a photographer?

I wish!  This venture into the world of fashion and beauty photography is relatively new to me.  My main objective right now is in building a strong portfolio to present to potential clients.

Why did you choose to do people photography, by the way?

It is something I've always wanted to do, but was always shy about starting up.  Over this past summer, I took a job doing portraits for couples and families.  Although I did not particularly enjoy that job, it still inspired me to pursue portrait photography further.  

How did you manage to change the course of your photography and start making fashion photographs?

I began looking for models through social media sites and was lucky enough to find several that were willing to work with me.  It was almost as though I was fed up with myself for constantly being too afraid to pursue what I've always wanted to try. I am so happy I finally did!

People photographers say that one has to love people and be genuinely interested in them in order to make great images, would you agree with that?

Yes.  If you are not interested in something, it will show in your work.

Yes and yes, let’s go back to the portraits and people photographs in general. I understand the eyes and atmosphere are two of the key elements in people photography, what else should a photographer be aware of to make a successful image?

Composition!!  Even though it is a portrait, I still believe a photographer should pay close attention to lines and angles.  

I am sure you take more than one photograph of each subject to get variation and stuff, how do you decide which photo is the best one when you are editing your work afterwards?

That is the hardest part!  It comes down to the best combination of composition and expression.  If either of those elements is off, the image is unusable to me.

OK. Once you choose the best of the best and go into post-processing, how do you decide when a photo works better in B&W and when in Color?

I normally know ahead of time and plan the styling of my shoot accordingly. There are a couple of times when I am thrown off though, like when a model has red hair or some other feature that begs to be shot in color.

Why did you choose to explore the world of film photography?

I learned film before I learned digital.  I signed up for a darkroom course on a whim.  I honestly just thought it sounded cool.

It does. Isn't it too much trouble to shoot on film these days?

Digital photography sometimes makes my head spin far more than film ever will.  Film photography can be a pain when you are working with faulty equipment, something you do not understand, or a new lighting scenario you are unsure of.  I think a lot of photographers are just used to the instant gratification, but the darkroom is far more enjoyable to me.  I sometimes prefer the honesty and crafting that goes into making film photos.

What about the costs? Isn’t film film photography expensive?

It's really not.  Rolls of film are cheaper than packs of cigarettes, and you can find good film cameras for dirt cheap.  The trick is in preventing your film cameras from falling apart.  Two of my favorite ones are broken right now.

I’m sorry to hear that. What benefits film gives you?

Grain.  I love grain.  I also feel using film has made me more decisive about composition and more focused on getting what I want out of a photo session with less frames.

What in your mind makes a photograph worth looking at more than once?

Composition and use of light.  I love seeing another photographer's thought process when I look at image.  

And my last, maybe a bit loaded, but in my eyes important, question: why do you make photographs?

I just like to. It's fun.

 

For more information about Brett and more of her lovely photographs please visit: brettloie.comher flickr and facebook page.

© Copyright Brett Loie Sullivan 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.