INTERVIEW: fotograf Agron Beqiri - "...rád bych fotografoval na Blízkém východě..."

© Agron Beqiri

© Agron Beqiri

V dnešním interview mám tu čest představit vám fotografa z Kosova, jehož specializací je kromě jiného i dokumentární a žurnalistická fotografie, jeho perspektiva na věci jiná, než jsme zvyklí vídat a slýchat (válka v Kosovu skončila vcelku nedávno), a tak věřím, že i jeho odpovědi na mé otázky shledáte zajímavé...

AGRON BEQIRI je dvacetiletý profesionální fotograf a student narozen ve městě Mitrovica, jehož specializací je žurnalistika a dokumentární fotografie. Poté, co úspěšně dokončil střední zdravotní školu Dr. Xheladina Deda v jeho rodné Mitrovici, letos na podzim nastoupil na Uviverzitu Hasan Pristina, kde v současnosti na fakultě filologie studuje žurnalistiku. Agron se považuje za aktivistu s láskou pro opravdové zprávy, tedy ty, jichž se nedotkla manipulace velkých mediálních společností. Samo sebou preferuje reportážní styl a považuje se za žurnalistu s fotoaparátem. Během svého studia fotografuje události v Kosovu a živí se také jako svatební fotograf. Jednou by si však přál riskovat svůj život v konfliktní zóně Blízkého východu a odtud podávat zprávy a ovlivňovat mysl nezúčastněných.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začal tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Vlastně, abych k tobě byl upřímný, si ani nepamatuji nějaký konkrétní moment, kdy bych se chopil fotoaparátu a začal fotografovat. Pravdou je, že již od svého dětství jsem byl typem člověka, který je raději za fotoaparátem, než před objektivem a zachytává momenty své rodiny. V posledních letech jsem se však o focení začal zajímat vážněji, hlavně protože jsem chtěl být tím člověkem, který "zachytí část života druhého člověka" a to je i hlavní důvod, proč jsem fotografovat začal.

© Agron Beqiri

© Agron Beqiri

Proč fotografuješ nyní?

Nyní fotografuji z různých důvodů; živím se jako svatební fotograf, licencuji své snímky prostřednictvím agentury Getty Images a také pracuji jako fotožurnalista na volné noze pro britský web Demotix.com, pro nějž dokumentuji různé příběhy a události z Kosova. Nezapomeňme však, že také fotografuji pro radost, navštěvuji různá místa a vesničky, kde jsem zatím pokaždé našel jedny z mých nejlepších fotografií.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Psaní reportáží a fotografování považuji za hlavní ventil své kreativity. Fotografuji a pak píšu příběhy stojící za mými fotografiemi; právě tak se dotýkám lidských pocitů. Píšu o lidech bez domova, obětích války a o jiných sociálních problémech, jež nás v dnešním zrychleném světě obklopují.

© Agron Beqiri

© Agron Beqiri

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Ano. Rád bych se specializoval na žurnalistiku. Rád bych se zúčastnil workshopů zaměřených na fotografování ve válkou zasažených oblastech, které by mi pomohly dosáhnout jednoho z mých cílů; odjet na Blízký východ a odtud posílat zprávy. Myslím, že hlavním cílem žurnalisty je mluvit za ty, kteří mluvit nemohou.

© Agron Beqiri

© Agron Beqiri

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Musím říct, že tohle je pro mě vcelku těžká otázka, protože si myslím, že své fotografie sdílím úplně všude. Nikdy jsem nesouhlasil se slavnými fotografy, kteří si nechávají své fotografie jen pro sebe. Někteří, přestože vyrostli s fotoaparátem v ruce, nemají ani pořádnou profilovou fotku na facebooku. Samozřejmě mi nejde hlavně o to, ale v dnešní době milionu příležitostí, proč je nevyužít? Proč lidem nedát najevo, že fotoaparát je dalším orgánem jejich těla, mají jej neustále v ruce a rádi fotografují. Proč nedají lidem možnost vychutnat si jejich talent? Své fotografie publikuji na sítích jako Flickr, Getty Images, 500px.com, Facebook Profile a Fanpage, Tumblr, Instagram, CNN iReport, Deviant Art, Google+, National Geographic - my shot, JPEG Magazine a v národních novinách a magazínech.

© Agron Beqiri

© Agron Beqiri

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musel překonat, nebo stále překonáváš?

To je dobrá otázka. Nech mě se chvíli zamyslet... Abych byl upřímný, musím říct, že tou největší překážkou, kterou jsem musel překonat, abych vytvořil dobrou fotografii, byl Photoshop. Na Photoshop jako aplikace, ale způsob, jakým jsem upravoval své fotografie. Po nějaké době jsem si ale uvědomil, že i když bych měl své fotografie upravovat, mělo by to být uděláno tak, aby mé snímky reprezentovaly skutečný vzhled místa, nebo subjektu, které jsem fotografoval. Protože až se lidé budou v budoucnu dívat na mé fotografie, nebude je zajímat můj styl práce ve Photoshopu. Mé snímky by měly odrážet barvy, atmosféru a to, jaké věci byly a jak jsem je viděl v hledáčku mého fotoaparátu. Nakonec jsem se přes to naštěstí přenesl a dnes upravuji pouze kontrast, has a téměř se svými fotografiemi nemanipuluji.

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Ano, ale nejsem moc spokojený s tím, kolik vydělávám. Jak víš, žiji v Kosovu, kde teprve před 13lety skončila válka. Naše země se nechází v přechodném období. Lidé mají na mysli úplně jiné věci a fotografii nepovažují za něco nějak důležitého. I přesto, že můj foto-business roste každý den, musím se hodně otáčet, abych si jej udržel. Často vymýšlím nové techniky a nápady, jak udržet krok s dobou.

© Agron Beqiri

© Agron Beqiri

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažil jsi někdy tento pocit?

Toto je něco, s čím úplně tak nesouhlasím. "Velcí fotografové" říkají, že abys mohl tvořit dobré umění, nepotřebuješ dobré vybavení. Myslím, že je to pro ně jenom takový povrchní citát. Je pravda, že z počátku, když se učíš fotografovat, měl bys začít s levnějším vybavením. Jak se říká; "tvých prvních 100000 fotografií je tvých nejhorších", a tak bys měl zpočátku fotit a experimentovat co nejvíce, čímž své věci samozřejmě rychleji zničíš. Ale v určitém bodu začneš potřebovat lepší vybavení, které ti umožní zachytit širší úhel a pracovat v omezeném světle. To je alespoň můj názor.

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Aby mé nápady nikdy nezapadly, je třeba z nich udělat digitální fotografie a pak je vytisknout, protože to ti udělá vskutku dobře, až je uvidíš vytištěné. Snažím se tedy každý svůj nápad, který mě napadne, přetvořit, skrz můj objektiv v realitu.

© Agron Beqiri

© Agron Beqiri

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Myslím, že budu pokračovat v "zastavování času", ale rád bych pracoval na jiných příbězích. Příbězích, které budou vést lidi k zamyšlení, když je budou číst a až je uvidí na mých fotografiích. Myslím, že to je hlavní cíl fotožurnalistiky - přivádět lidi k úvahám nad lidskými rozhodnutími, politikou a mocnými strukturami současného světa.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: flickr.com/photos/64287185@N02

© Copyright 2013 Agron Beqiri Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

AGRON BEQIRI is a 20-year-old professional photographer and student born in Mitrovica who specializes in journalism and documentary photography. After graduating from the Dr. Xheladin Deda high school of Medicine in Mitrovica he enrolled at the Hasan Prishtina State University in Pristina this autumn, where he currently studies Journalism at the Faculty of Philology. Agron considers himself an activist with love for the real news, not manipulated by large media corporations. He prefers reportage and sees himself as an author with a camera. Currently he documents the event of postwar Kosovo and works as a wedding photographer. His desires however to face the challenge and to risk his life in combat so he can influence the minds of other people by covering the Middle East.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

Well, actually and to be honest with you I do not remember any exact moment in my life when I would took the camera and started making pictures. The truth is that since I was a child I was the kind of person who prefers to stay behind the camera and capture the moments of his family. The last few years though I took photography more seriously because I wanted to be the kind of person who “captures a part of someone’s life" and this is the main reason why I take photographs.

Why do you make photographs now?

Now I make photographs for different reasons; I work as a wedding photographer, I am a contributor at Getty Images, and I also work as a freelance photojournalist for British site Demotix.com covering various stories and events from Kosovo. Last but not least I take pictures just for fun as well, visit different places and villages where I've always found some of my best shots.

Is photography your sole creative outlet?

Writing news and photography is my sole creative outlet. I take pictures and write stories behind them, because this way they touch feelings of other people. I write stories about the homeless, war victims, and about other social problems surrounding us in today's speed-up world.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

Yes. I would like to specialize in journalism, especially to attend some ‘war zone photography’ training which would help me to reach one of my goals; to go to the Middle East and report from there. The main goal of journalism, in my opinion, is to be the voice of those without one.

How and where do you share your photographs with the world?

Well, this is a bit hard question for me because I do share my photographs everywhere, I think. I have never agreed with some famous photographers who keep their photos just for themselves. I recall some of them, who basically grew up and lived most of their lives with a camera in their hand, don’t even have a good profile picture on Facebook. Not that it is my main point but why, in today's world of million opportunities, not to use their photographs? Why don't they tell people the camera is like another organ of their body. Why don't they let others to appreciate their work and talent? Most of the social networks I share my photographs at are : Flickr, Getty Images, 500px.com, Facebook Profile & Fanpage, Tumblr, Instagram, CNN iReport, Deviant Art, Google +, National Geographic - my shot, JPEG Magazine and in my country newspapers and magazines.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

This is a great question. Let me think for a bit... Well, to be honest the most difficult obstacle I had to overcome to make a good photograph was Photoshop. Not the main idea of the application but the way I was editing my pictures. After some time I finally realized that even though I should edit my pictures, it should be done in a way to convey how the place or the subject really was. Because in the future when people will look at my images, I'm sure they won't be interested in the way I edited them in Photoshop. My photographs should be a testament of colors, atmosphere and the way things were and they way I saw it all through my lens. In the end I overcame the bad editing phase and today I just increase the contrast, brightness and do not manipulate them a lot.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

Yes I am but I am not very happy with what I earn. I live in Kosovo, right? It has only been 13 years since the war ended over here and the country is in a transitional period. People think about other things than photography, it is not as important for them. So even though my photo business is growing every day, I have to try hard to make it last. I often develop new ideas and new techniques in order to stay current.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Well this something I sometimes I do not agree with; "big photographers" saying: "To make good art you don’t need good equipment". I think it is just a one of their airy quotes. In your early days of photography, I believe you should start with a cheaper equipment. Like the famous quote says: "Your first 100000 photographs are your worst" so you should use your camera, take a lot of pictures, experiment and of course that way you'll destroy it faster. But there will come a time when you learn enough that to advance you'll need to have better equipment to allow you to shoot in low light conditions, a wider angle and a basic lighting, I think.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

In order to make my ideas last forever I make them into digital images first and then print them. Because it gives you a special pleasure seeing your shots printed out. Therefore I convert every single idea of mine through my lens into reality.

What are your long term goals regarding photography?

I think I will continue ‘freezing moments’. But I'd like to work more on different stories. Stories which make people reflect while they read them and see them in my photographs. I think that is the main goal of journalism pictures, to make people reflect on their decisions, politics and other powerful structures of our world.

 

For more information about Agron and his amazing photographs please visit: flickr.com/photos/64287185@N02

© Copyright Agron Beqiri 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.