THE GLOBAL FOTO PROJECT - jak se inspirovat a stále tvořit vlastní fotografie

the-global-foto-project-walter-plotnick-odcloneno-fotografie-fotografovani-inspirace.jpg

Před několika týdny mě oslovil umělec, fotograf a profesor fotografie z Philadelphie, Walter Plotnick, s nímž jsem měl již možnost spolupracovat na THE BEST FOTO "THING" projektu, s nabídkou nahlédnout do stylu a filozofie jeho výuky fotografování na Saint Joseph's University. Nabídku jsem s radostí přijal a dnes v rámci čtvrtečních foto-tipů bych vám ji rád, společně s několika fotografiemi jeho studentů, představil...

Kdokoliv se dnes díky internetu může naučit ovládat i ten nejkomplikovanější fotoaparát na světě během několika minut, když ne sekund. Tvorba technicky perfektní fotografie již není pouze výsadou zkušených profesionálních fotografů. Avšak, jak jsem se na odcloněno.com již několikrát zmíníl; tvorba zajímavé a originální fotografie jdoucí do hloubky umělcovy duše, fotografie, ze které je lidem už při prvním pohledu je zřejmé, že je vaše, to chce ruku mistra a v mnoha případech těch 10000 hodin, o nichž mluví Malcolm Gladwell. A právě proto Walter vede své studenty k úvaze.

Vede je k úvaze nad jejich pohledem na svět i sama sebe, učí je podívat se hluboko do vlastních duší a tvořit fotografie s podstatou pramenící z jejich osoby, neboť právě tak budou tvořit tak, jak nikdo jiný nedokáže, a díky čemuž jsem dnes schopen podělit se s vámi o fotografie jeho šesti studentů, které jsou duchaplné, zajímavé a i přesto, že byly tvořeny velmi osobní metodou, mnohé chytnou za mysl nebo za srdce. Vlastnosti, které většinou nenacházíme ve velkých počtech v online portfoliích začínajících fotografů.

Pojďme se nejprve podívat na každou fotografii zvlášť:

© Emily Heitzman

© Emily Heitzman

Fotografie studentky Emily Heitzman mě vzala na cestu do ženského světa. Světa plného krásy, něhy a svůdných vůní. Světa, kde někdy jenom trochu je víc než dost a kde jemným parfémem zvýrazněná přirozenost, oproti názoru a pohledu současné společnosti, je mnohem atraktivnější než touha po dokonale umělém vzhledu. Každá lahvička podobně vypadajících vůní mi připomíná, jak si jsou ženy podobné, avšak každá z nich v sobě skrývá něco jiného.

© Rachel Veronis

© Rachel Veronis

Jídlo nás nejen udržuje při životě, ale také nás přivádí k k sobě blíže. Posaďte se ke stolu s lidmi, které jste nikdy předtím neviděli, povečeřte s nimi a odejdete s přáteli na celý život. Rachel Veronis velmi dobře pomocí jídla, lidí, přírody a barev vyvážila svou fotografii, jíž z mého pohledu řekla právě to. A jako správná fotografie o jídle: nejen, že těší mé oko, ale také mi při pohledu na ní začíná kručet v břiše a připomíná mi, abych dnes zavolal několika přátelům a pozval je na večeři.

© Emily Smedely

© Emily Smedely

Čím více se na fotografii Emily Smedely dívám, tím více v ní vidím tématiku času. Času dobře stráveného. Času naplněného dobrými lidmi, uměním, přírodou, radostí a světlem. Jak kdybych se oknem díval na právě uplynulé a dobře prožité léto mladé ženy. Léto naplněné optimismem. Určitě souhlasíte, že jeden pohled na tuto fotografii nestačí a také v ní objevujete pokaždé něco nového.

© Channimuth Miller

© Channimuth Miller

Přítomnost mobilního telefonu na pracovním stole mladé návrhářky mě trochu vytrhává z momentu, který Channimuth Miller na své fotografii zachytila. Má mysl pokaždé uniká jinam. Musím však uznat, že zvolená perspektiva mě následně do snímku vrací. Trochu si připadám jako jeden z rodičů dívky na fotografii a s radostí pozoruji její vytrvalost, se kterou láskyplně a kreativně tvoří a šije a tvoří a šije.

© Shaun Scholl

© Shaun Scholl

Být součástí jednoho týmu není vždy snadné. V jednu chvíli se zdá, že mladá žena v černé čepici a bílých ponožkách maká, zatímco zbytek týmu na první pohled jen tak běhá kolem. Z několik minut však všichni jako první proplouvají cílovou páskou. Mnoho věcí není tak, jak se na první pohled zdá, a třebaže tento snímek možná začal jako záběr přípravy na veslařský trénink, Shaun Scholl z něj udělal mnohem více. Nebo ne?

© Sarah Greenberg

© Sarah Greenberg

Zavři oči a tvoř umění; jedna z nejlepších rad, kterou jsem kdy dostal a Sarah Greenberg vytvořila fotografii, která alespoň v mých očích, říká právě to. Každý prvek je tam, kde má být a volba vzhledu negativu byla absolutně perfektní pro zvýraznění umělcovy tvořivé duše na této fotografii.

Fotografie, které mají co říct. Fotografie, na něž se člověk podívá a vidí příběhy. Jak to Walter Plotnick dělá? A jak takové fotografie můžete dělat i vy?

Během jednoho semestru mladí a talentovaní: Rachel Veronis, Channimuth Miller, Sarah Greenberg, Shaun Scholl, Emily Smedely, and Emily Heitzman, studenti fotografování pod vedením Waltera Plotnicka, objevovali a zkoumali fotografickou tvorbu svých kolegů na uměleckých institutech a univerzitách v Asii, Evropě, Africe a Střední a Jižní Americe včetně mezinárodních Jesuitských institucí vyššího vzdělání. Vybrali si fotografie, které je po stránce vizuální, estetické, duševní i tématické hovořily a následně vytvořili své fotografie inspirované svým výběrem. Jednoduché a přitom briliantní... co myslíte?

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

A few weeks ago an artist, photographer and photography professor from Philadelphia, Walter Plotnick, with whom I've already had the honor to collaborate on THE BEST FOTO "THING" project, contacted me with an wonderful offer to look into his philosophy and way of teaching photography at the Saint Joseph's University. Of course I accepted with joy as well as interest and today I would love to introduce you to his method and share six of his students' photographs, they created based on his teaching, with you...

Anyone can learn how to operate the most complicated camera in the world in a matter of minutes if not seconds on the internet. Taking a technically perfect photograph is not something only a trained professional photographer can do anymore. Making an interesting, original and deep photograph, a photograph at which one looks and can say it's one of yours, however and usually takes mastery, the 10000 hours Malcolm Gladwell talks about. And that is one of the reasons Walter makes his students think.

He teaches them to look deep into their souls and create work based on who they are; that's the work no one else can make and the reason why all six photographs I am fortunate to present to you today, are soulful, interesting and, even though based on an very personal point of view, amazingly relatable. Something we usually don't find in high numbers in portfolios of beginning photographers on the internet.

Let's look at each of their photos separately:

© Emily Heitzman

© Emily Heitzman

Emily Heitzman's photograph takes me on a journey into the world of women. Full of beauty, tenderness and seductive perfumes. A world where sometimes just a little is enough and where being natural is superior by far even though the notion of today's society seems to suggest otherwise. Each bottle of similarly looking scents reminds me of how similar yet unique women are and how men tend to forget about it.

© Rachel Veronis

© Rachel Veronis

Food not only keeps us alive but also brings us closer together. Sit down with people you have never met before, have dinner with them and you'll walk away with friends. Rachel Veronis's well balanced photograph combining food, people and nature not only pleases my eye and makes me hungry but also reminds me to call my friends and have them over for dinner tonight.

© Emily Smedely

© Emily Smedely

The more I look at the photograph by Emily Smedely, all I can thing about is time. Time well spent. Time filled with people, art, nature, joy and light. It's like looking through a window into a summer of a young woman. The optimism shines through Emily's photograph which is something I truly love and why I spent more than a second looking at her image.

© Channimuth Miller

© Channimuth Miller

The presence of a cell phone next to the young designer takes me out of the moment of creation Channimuth Miller captured in this photograph. Every time I look at it my mind wanders away. With that said I have to admit I like the perspective and even though it makes me feel like one of her parents I can also appreciate all the work she puts into her creations.

© Shaun Scholl

© Shaun Scholl

Being a team is not always easy. One minute the young woman in the black cap and white socks seems to do all the work while the rest of her team runs around only to find themselves passing first through the finish line the second. No many things are what they appear to be. Even though this might have been just a photograph of a rowing team practice Shaun Scholl made it much more. Or did he?

© Sarah Greenberg

© Sarah Greenberg

Close your eyes and make art; one of the best pieces of advice I've been given. And Sarah Greenberg made a photograph saying just that. At least in my eyes. Everything is where it's supposed to be and using the look of a negative brilliantly complements what Sarah decided to say.

How does Walter helps his students to create photographs full of stories? How does he guide them to create such relatable yet personal work?

Over a period of one semester the young and talented photographers Rachel Veronis, Channimuth Miller, Sarah Greenberg, Shaun Scholl, Emily Smedely, and Emily Heitzman, photography students of Walter Plotnick's, explored and researched the photographic artwork of fellow students from Art Academies and Universities across Asia, Europe, Africa, Central & South America, including International Jesuit Institutions of Higher Education. Through this process they selected specific images that spoke to them on visual, aesthetic, spiritual, and or thematic topics, and then made their own photographs inspired by these selections. Brilliant, isn't it?