Chiara Goia - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

To, že poslední článek roku 2013 vyšel na THE BEST FOTO "THING" projekt mi dělá nemalou radost. Když se nad tím člověk zamyslí, možná by se dalo říct, že je to až poetické, nemyslíte? Než odbije půlnoc dovolte mi ještě jednu otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" Teď ale již k věci: minulý týden se s námi o svou odpověď podělila výtečná umělecká fotografka SILVIA OTTE a dnes bych vám rád představil další skvělou fotografku, jejíž jméno je Chiara Goia:

CHIARA GOIA je profesionální fotografka, která se narodila a vyrostla v Itálii. Na Univerzitě v Miláně vystudovala Komunikaci a politologii, čímž bezpochyby ovlivnila i subjekt své fotografické vášně, kterou objevila právě během svého vysokoškolského studia.

Po promoci Chiara odjela za oceán do New York City, kde rok strávila studiem fotografování na Mezinárodním centru fotografie (ICP) a roku 2008 byla vybrána pro Reflections Masterclass - mezinárodní workshop zaměřený na zkoumání vizuálního jazyka skrz fotografie a pořádaný fotografkou Giorgia Fiorio a fotografem jménem Gabriel Bauret. Díky RM Chiara objevila místa, o kterých předtím netušila a na základě své usilovné práce si vybudovala i nové portfolio.

Z jejích projektů se mi asi nejvíce líbí Fading Away projekt, jenž mi připomíná, jak čas plyne pořád stejně rychle a bez zastavení a jak významné fotografie skutečně jsou.

© Chiara Goia

© Chiara Goia

V dnešní době fotografka Chiara Goia cestuje po celé planetě, právě teď se nalézá v Indii, a její fotografie z Mumbaie, Malediv, Číny, Japonska etc. je vysoce ceněná společnostmi jako je Sony, Canon, PDN, ale i galeriemi napříč Spojenými Státy, Evropou a Asií. Mezi jejími klienty nalezneme the National Geographic, The New Yorker, Vanity Fair, The New York Times, Le Figaro Magazine a mnoho dalších.

Její odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" zní:

Něco jako "stát se lepším fotografem" neexistuje. Jedná se o neustálý růst, osobní zkoumání a konstantní objevování. Nemyslím, že člověk může udělat pouze jednu věc a stát se dobrým fotografem. Sama se snažím být v kontaktu s uměním, kdykoliv to jen jde. Chodím na výstavy, do muzeí, čtu a prohlížím si knihy s a o umění, chodím do divadla, do opery, dívám se na filmy. Jakákoliv forma umění je možná. Dělej yógu, tancuj. Také se dívám na tvorbu druhých fotografů, zůstávám s nimi v kontaktu a dělím se o nápady. Kdybych měla odpovědět jen párem slov: "buď otevřený".

Pro více informací o dnešní fotografce a více jejích fotografií navštivte: chiaragoia.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

"What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" It is almost poetic to end the year with such a question, don't you think? I'm so excited to introduce another wonderful photographer to you and share her amazing answer with everyone. Last week a fine art photographer SILVIA OTTE shared her wisdom through THE BEST FOTO "THING" project with us and today I'm honored to welcome another great photographer, her name is Chiara Goia:

CHIARA GOIA is a professional photographer born and raised in Italy with an education in Communication and Political Science from the University of Milan which undoubtedly and directly influences her photography till this day.

She developed her passion for making photographs during her studies at the university. After graduation Chiara left for New York to study at the ICP for a year and then in 2008 got selected for Reflections Masterclass, an international workshop aimed at exploring the visual language of photography, held by Giorgia Fiorio and Gabriel Bauret, leading Chiara into exploration of new avenues and development of new body of work.

I truly love her Fading Away project reminding us of the time we spend is passing by without stopping and why photography has its place in the world.

© Chiara Goia

© Chiara Goia

Nowadays she travels around the world, currently she's in India, and her work from Mumbai, Maldives, China, Japan etc. is highly praised by Sony, Canon, PDN as well as by galleries across the USA, Europe and Asia. Her clients include the National Geographic, The New Yorker, Vanity Fair, The New York Times, Le Figaro Magazine, and many more.

Her answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

There is no such thing as “becoming a better photographer”. It is a constant growth, a constant personal research, a constant discover. I don’t think there is one only thing to be done to become a good photographer. What I try to do as often as possible is to look at a lot of art. Going to exhibitions, museums, looking at art books, going to the theatre, watch movies, operas. Any form of art. Do yoga, dance. Also looking at a lot of other photographers’ work, stay connected with them and share ideas. In a couple of words “be open”.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of her photographs please visit chiaragoia.com.