INTERVIEW: fotograf Dimitry Roulland - "...zvláště rád fotografuji gymnasty a tanečnice..."

dimitry-roulland-fotograf-francie-tanecnice-dancers-fotografie-foto-odcloneno-01.jpg

Poslední interview roku 2013 patří mladému fotografu z Francie, jehož talent i názory mě inspirují a to nejen k tvorbě samotné...

dimitry-roulland-fotograf-francie-tanecnice-dancers-fotografie-foto-odcloneno-p.jpeg

DIMITRY ROULLAND je mladý fotograf, jemuž je teprve dvacet dva let, který se narodil v Bordeaux, dnes žije v Marquay ve Francii a jeho vášeň je zachytávání emocí a jejich transformace ve fotografie. Neustále na sobě pracuje, neustále se zlepšuje a jeho fotografie hladí oko i divákovu duši.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začal tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Poprvé se mi dostal fotoaparát do ruky, když jsem byl nešťastně zamilovaný. Potřeboval jsem tehdy nějak vyjádřit věci, které jsem nevěděl, jak říct. Zprvu jsem tedy tvořil spíše temné fotografie, ale protože jsem u focení vytrval, časem přišly na řadu i pozitivní emoce.

dimitry-roulland-fotograf-francie-tanecnice-dancers-fotografie-foto-odcloneno-07.jpg

Proč fotografuješ nyní?

Už dva roky fotografuji profesionálně, ale i tak tvorba fotografií zůstává mojí vášní a je v mém životě velmi důležitá.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Převážně ano, fotografování je pro mě nejdůležitější, i když ne to jediné... Občas hraji na klavír a skládám hudbu. Klavír miluji, je to nástroj, který mi pomáhá relaxovat.

dimitry-roulland-fotograf-francie-tanecnice-dancers-fotografie-foto-odcloneno-04.jpg

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Před několika měsíci bych na takovou otázku nebyl schopný odpovědět. Nyní však mohu konstatovat, že zvláště rád pracuji s gymnastkami a tanečnicemi, jež mi stojí modelem.

dimitry-roulland-fotograf-francie-tanecnice-dancers-fotografie-foto-odcloneno-02.jpg

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Používám 500px, Flickr a Facebook, bez kterých bych se neobešel a čas od času aktualizuji i svou osobní webovou stránku.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musel překonat, nebo stále překonáváš?

Nejsem si jistý, jestli se jedná o překážku, ale řekl bych, že pro mě to je rostoucí množství fotografů. Stále více a rychleji přibývají, zvláště mlaďoši, a je vcelku náročné se odlišovat a najít svou vlastní cestu. Člověk se ale má neustále zlepšovat, a tak se to snažím nebrat jako překážku, ale spíše jako motivaci.

dimitry-roulland-fotograf-francie-tanecnice-dancers-fotografie-foto-odcloneno-06.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Ano, vydělávám si fotografováním svateb, rodinných fotek a tvorbou portrétů. Neustále ale také pracuji na osobních projektech, neboť jsem zastáncem toho, že máš fotografovat, co miluješ.

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažil jsi někdy tento pocit?

Ne, tak jsem se nikdy necítil. Myslím, že se zlepšuji v podobném rytmu, jako mé vybavení - pomalu, ale jistě. Být dobrým fotografem, znamená trávit mnoho času praxí. A tak, i když je vybavení důležité, nemyslím, že by mělo být překážkou.

dimitry-roulland-fotograf-francie-tanecnice-dancers-fotografie-foto-odcloneno-05.jpg

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Inspirace ke mně přichází ve chvíli, kdy je třeba tvořit. Před focením v podstatě nemám ani ponětí, co budu dělat. Někdy se mi ale v mém každodenním životě přihodí, že mě něco napadne. Svůj nápad pak udržuji naživu v mé mysli do doby, než najdu správnou modelku, udělám si čas a uskutečním jej.

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Rád bych se fotografováním živil. Nemyslím, že existuje lepší způsob, jak se živit, než svou vášní.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: photographies-dym.com

© Copyright Dimitry Roulland 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

DIMITRY ROULLAND is a 22 year old professional photographer born in Bordeaux, currently living in Marquay, France. He discovered photography at the age of 16 and hasn't stopped making photographs since. He is fascinated by the ability to capture any emotion and share it with other people through his work and is always working on improving ability to do that.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

The first time I had a camera in my hands, I was in a sad place because of an unhappy love affair. And I needed to communicate all the things I couldn't say. My first pictures were very dark, but I took my time, and with that I discovered all sorts of positive emotions.

Why do you make photographs now?

On one hand, photography has been my job for over two years now. And on the other... it has remained my passion! Making photographs is really important in my life.

Is photography your sole creative outlet?

It’s by far the most important, but not the only one. Sometimes, I play the piano and I also compose music. I love the instrument, as it helps me to relax.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

A few months ago, I wouldn't be able to answer this question, but now, I can say that I especially love working with gymnasts and dancers as models.

How and where do you share your photographs with the world?

I use 500px, Flickr and Facebook. I couldn’t do without any of them. I also have a website I update from time to time.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

I don’t really know if it’s an obstacle, but I would say for me it is the multitude of talented photographers. They are more and more numerous and more and more young! So it’s very hard to be special, to differentiate yourself and to find your own way. You always need to improve, I try to take this as a motivation, rather than an obstacle though.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

Yes, I’m making money through weddings, family pictures, and some portraits. But I’m always doing personal projects, as I think it’s very important to do what you like the most in photography.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

No, I’ve never felt this way. I think I’m improving in the same rhythm as my equipment is - slowly but surely. Being a good photographer means to spend lots of time with practice. So, even if the equipment were important, I don’t think it should be an obstacle.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

The inspiration comes to me in the moment. I almost don’t have any idea before a photo shoot. But sometimes, in my daily life, a few ideas come into me so I keep them in my mind until I find the time and the right model to realize them.

What are your long term goals regarding photography?

I would like to make my living with my photography. I think there’s no better way to make a living than through and thanks to one's passion!

 

For more information about Dimitry and his amazing photographs please visit: dimitryroulland.wix.com

© Copyright Dimitry Roulland 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.