INTERVIEW: fotograf Kavan Cardoza - "Každý týden se snažím posouvat svou představivost za její meze a překonávat se."

kavan-cardoza-fotograf-reziser-odcloneno-rozhovor-interview-foto-fotografie-01.jpg

Přeji vám krásné předvánoční, radostí, pohodou a sváteční atmosférou naplněné, pondělí. Jako v letech minulých i tento rok se vám budu snažit přinášet rozhovory, odpovědi, foto mise a jiné články i v průběhu těchto Vánoc a oslav konce a začátku nového roku. Dnes mám pro vás mladého fotografa z Kalifornie, který fotografuje ani ne půl roku...

kavan-cardoza-fotograf-reziser-odcloneno-rozhovor-interview-foto-fotografie-p.jpg

KAVAN CARDOZA se narodil v Boise, hlavním městě amerického státu Idaho, který se za dosavadních pětadvacet let svého života stal profesionálním režisérem hudebních videí v Los Angeles, California. Před 4 a půl měsíci se pustil do fotografování a říká, že to je ta nejnávykovější věc, kterou kdy ve svém životě dělal.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začal tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Kombinace nudy, deprese a pocitů kreativní vymřelosti. Potřeboval jsem projekt, který by mému životu dal význam, a tak jsem se pustil do 365 projektu. Našel jsem vyústění mé kreativity, jenž jsem vážně potřeboval. I když, než jsem začal fotit, jsem natočil přes 100 hudebních videí s hip-hopovými umělci... Tak jsem začal asi tam.

kavan-cardoza-fotograf-reziser-odcloneno-rozhovor-interview-foto-fotografie-02.jpg

Proč fotografuješ nyní?

Je pro mě důležité se vyjadřovat. Nerad bych strávil život jako někdo, kdo není schopen říct lidem okolo sebe, jak se cítí nebo co má v hlavě.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Ne. Můj život je neustálá tvorba. Kreslím. Píši. Maluji. Umění prostě miluji.

kavan-cardoza-fotograf-reziser-odcloneno-rozhovor-interview-foto-fotografie-03.jpg

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Myslím, že jakmile se zavřeš do krabice, omezuješ své kreativní nadání. Z mého pohledu by ses měl vyjadřovat jakkoliv se cítíš a pokud se z toho stane nějaký žánr, pak předpokládám, že se v něm specializuješ. Cítím však potřebu se specializovat? Ne.

kavan-cardoza-fotograf-reziser-odcloneno-rozhovor-interview-foto-fotografie-04.jpg

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Na mé Facebook stránce a Flickru. Až svůj projekt dokončím, chci ze svých oblíbených fotografií udělat knihu. Ještě mi ale chybí 231 fotografií od toho, abych o tom vůbec začal uvažovat.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musel překonat, nebo stále překonáváš?

Sám sebe. Mezi námi je tolik skvělých fotografů... Na dlouhé hodiny jsem schopen se ponořit do tvorby lidí jako je Alex Stoddard nebo Brooke Shaden. Je tak těžké být opravdu unikátní a expresivní. Navíc mnozí fotografové jsou talentovanější, než jsem já... Každý týden se snažím posouvat svou představivost za její meze a překonávat se. Je to náročný a bolestivý proces, jímž se musím protlačovat. Musím ale říct, že stojí za to.

kavan-cardoza-fotograf-reziser-odcloneno-rozhovor-interview-foto-fotografie-05.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Byl jsem najat na fashion a hudební focení, nicméně se spíš snažím zaměřit sám na sebe a svůj vývoj jako umělce.

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažil jsi někdy tento pocit?

Nikdy. Vlastním Canon 7D, avšak používám t3i (600D) pro tento projekt, protože mít vyklápěcí displej se při autoportrétech neskutečně hodí. Navíc fotím s absolutně směšnými DIY světly. Vybavení umělce nedělá. Jeho/její kreativní vize ano.

kavan-cardoza-fotograf-reziser-odcloneno-rozhovor-interview-foto-fotografie-06.jpg

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Protože fotografuji každý den, mé nápady nemají šanci zapadnout, nicméně kdykoliv mě něco napadne, poznamenám si to do poznámek v mém telefonu.

kavan-cardoza-fotograf-reziser-odcloneno-rozhovor-interview-foto-fotografie-07.jpg

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Kromě toho, že se chci stát lepším fotografem si dlouhodobé cíle nedělám. Fotografování jsem, jako svou vášeň, objevil teprve nedávno a navíc je to první věc, jejíž prostřednictvím jsem doopravdy schopen ukázat, kdo jsem. A to chci, aby tak i zůstalo.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: kavanthekid.tumblr.com

© Copyright Kavan Cardoza 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

KAVAN CARDOZA is a 25-year-old professional music video director born in Boise, Idaho correctly based in Los Angeles, California who got into photography only about 4 and a half months ago and as he says; finds it to be the most addicting thing he has ever done in his life.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

A mix of boredom and depression and feeling creatively dead. I needed a project that gave my life meaning so I started my 365 project. It was an outlet much needed... I mean I have shot over 100 hip-hop music videos before I started photography. So I guess I actually started there.

Why do you make photographs now?

It's important for me to express myself. I don't want to go through life being someone who can't show others how I feel or what is in my head.

Is photography your sole creative outlet?

No. My life is nonstop creation. I draw, I write, I paint… I just love art.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

I think if you put yourself in a box you are limiting your creative talents. I think you should just express yourself however you feel and if that creates a specific genre then I guess you specialize in one. But do I feel a need to? No.

How and where do you share your photographs with the world?

My Facebook page and Flickr. When I've finished my project I want to hand make books with my favorite images. But I'm 231 photographs away from even thinking about that.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

Myself. There's so many great photographers, I can get lost in Alex Stoddard and Brooke Shaden images for hours. It's hard to be truly unique and expressive. There are so many photographers more talented than myself. I push my imagination to it's ends and defeat myself weekly. It's a hard and painful process that I have to push through but it is incredibly rewarding.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

I have been hired for fashion and music shoots, but I'm mostly trying to focus on developing myself as an artist.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Never. I own a Canon 7D and use a t3i for this project because the flip out screen is useful in self portraiture. I have used the most ridiculous DIY lighting set ups. Gear doesn't make the artist. The creative vision does.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

Well shooting photos everyday makes it easy for my ideas not to fade away but anytime I have an idea come to me I write it down in the notepad on my phone.

What are your long term goals regarding photography?

I don't really make long term goals. I mean besides just becoming a better photographer. Photography is a newly discovered passion for me and the first one where I have felt I can truly be able to show who I am and I want it to stay that way.

 

For more information about Kavan and his amazing photographs please visit: kavanthekid.tumblr.com

© Copyright Kavan Cardoza 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.