INTERVIEW: fotografka Aleksandra Kuzyk - "Fotografuji psychologický portrét žen."

aleksandra-kuzyk-fotografie-zen-portret-rozhovor-odcloneno-interview-foto-01-.jpg

Kreslení, malování i fotografování ženské krásy věnovalo život nespočet umělců a umělkyň. Každý z jiné perspektivy, někteří více tradičně, jiný více experimentálně. Dnešní mladá a talentovaná fotografka se specializuje na psychologickou portrét žen...

aleksandra-kuzyk-fotografie-zen-portret-rozhovor-odcloneno-interview-foto-p.jpg

ALEKSANDRA KUZYK je profesionální fotografka z Ruska, jejíž specializací je tvorba psychologického portrétu žen, za přítomnosti krásy, módy a samotné ženskosti jejích subjektů. Fotografování ji okouzlilo již jako malou dívku, avšak až rokem 2010 se rozhodla věnovat focení vážně a naplno. Od té doby fotografuje a neplánuje svou lásku opouštět.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Můj dědeček byl fotografem a já s ním ráda chodila fotit, vyvolávat film i produkovat výsledné fotografie. Vše probíhalo u nás doma v naší temné komoře, kde se děly záhadné a přitom kouzelné věci mého dětství. Jako malá jsem se chtěla stát kouzelnicí, začala jsem fotografovat.

aleksandra-kuzyk-fotografie-zen-portret-rozhovor-odcloneno-interview-foto-02.jpg

Proč fotografuješ nyní?

Protože ráda tvořím hezké fotografie.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Fotografování je mé jediné kreativní zaměstnání, jeden by mohl říct, že je to práce, kterou jsem si vybrala na celý život.

aleksandra-kuzyk-fotografie-zen-portret-rozhovor-odcloneno-interview-foto-03.jpg

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Ano, mou specializací je psychologický portrét žen, jinými slovy; žánr, který mám nejraději.

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Své fotografie sdílím prostřednictvím internetu; na mých osobních webových stránkách a profilech mnoha společenských sítí. Nicméně také svoje fotky posílám přátelům ze zahraničí jako pohlednice.

aleksandra-kuzyk-fotografie-zen-portret-rozhovor-odcloneno-interview-foto-04.jpg

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Jednoho dne jsme společně s mými kamarády, také fotografy, šli fotit skály. Tentokrát jsem já byla modelkou. Bylo třeba, abych se převlékla do šatů. Nemohla jsem. Byla taková zima a takový vítr, že to prostě nešlo. To byla má doposud nejnáročnější zkušenost s fotografováním.

aleksandra-kuzyk-fotografie-zen-portret-rozhovor-odcloneno-interview-foto-05.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Ano, fotografování mi vydělává. Mám vlastní studio a solidní poptávku po mých službách a pracuji také pro místní časopis, pro který také fotím.

aleksandra-kuzyk-fotografie-zen-portret-rozhovor-odcloneno-interview-foto-06.jpg

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Dnes mám již dobré vybavení a žádné takové pocity nezažívám. Když jsem ale začínala a tvořila s mým starým fotoaparátem, tebou popisované pocity se dostavily téměř pokaždé, když jsem musela pracovat s nedostatečnou intenzitou světla.

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Pro konečnou realizaci svých nápadů často musím dělat mnoho věcí, které s fotografováním tak úplně nesouvisí; jako třeba šití šatů. A mnohdy, protože žiji ve velkém městě, také narážím na problémy s fotografováním oblohy resp. s jejím využitím jako pozadí mých fotek. Neboť hledám vždy místa s nadčasovou hodnotou, jejich hledání lokací zabírá velkou část mého času. A většinou musím jet daleko za hranice svého města, abych měla čistý a nezašpiněný výhled.

aleksandra-kuzyk-fotografie-zen-portret-rozhovor-odcloneno-interview-foto-07.jpg

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Žádný konkrétní cíl v hlavě nemám. Já prostě ráda fotografuji.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní fotografky? Více najdete na: photoak.ru

© Copyright Aleksandra Kuzyk 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

ALEKSANDRA KUZYK is a russian professional photographer specializing in photographing women and creating their psychological portrait accompanied by the beauty, fashion style and the femininity of her subjects. She's been interested in photography since she was a little girl, however in the year of 2010 she decided to take it seriously and has not stopped since.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

My grandfather was a photographer and I liked to go to shoot, then develop film and print pictures with him. He did all this in our home darkroom. It was a mystery and magic of my childhood. I wanted to become a magician so I started to take photographs.

Why do you make photographs now?

Because I like to make pretty pictures.

Is photography your sole creative outlet?

Photography is my only creative occupation and one could say it is work I chose for life.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

I do and specialize in psychological portrait of women. That's the genre I like the most.

How and where do you share your photographs with the world?

I show my work through the Internet. I have my personal website and profiles many social networks. I also send my photos as postcards to my friends from other countries.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

One day I and some of my friends, also photographers, went to shoot the rocks. This time I was the model and had to change into a gown but because it was very cold and windy, I couldn't. This was the most difficult experience I had with photography yet.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

Yes, I do make money on the pictures. I have my own studio and a nice demand for my services. I also work for a local magazine and make photographs for them.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Nowadays I have good enough equipment and no such feelings, but when I was starting out and was working with my old camera the feelings you described appeared almost always when it was necessary to shoot in low light.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

For the final execution of my ideas I need to do a lot of things not related to the pictures such as sewing a dress. Often I also come into problems with shooting when using the sky as a background. Since I live in a large city I have to go far beyond its boarders to get an opportunity to photograph pure and clear sky. As places conveying timelessness is what I'm after, scouting for such locations takes quite a lot of time.

What are your long term goals regarding photography?

I do not have any specific goal in mind, I just like to make photographs.

 

For more information about Mark and his amazing photographs please visit: photoak.ru

© Copyright Aleksandra Kuzyk 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.