Ngoc Minh Ngo - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Pokaždé, když se s vámi mohu podělit o odpověď na mou jednu otázku, kterou jsem v rámci THE BEST FOTO "THING" projektu obdržel od fotografů a fotografek, jejichž tvorba je předmětem obdivu nemalé části světa, mám skutečnou radost a vážím si, že jsem zatím nenarazil na zeď a že v tomto projektu mohu pokračovat. Minule se u nás objevil výtečný český fotograf MICHAL KAMARÝT a dnes mám potěšení vám představit fotografku z NYC jménem Ngoc Minh Ngo:

NGOC MINH NGO se narodila ve Vietnamu, dnes žije v New York City a již přes deset let se živí jako profesionální fotografka, jejíž specializací je fotografování interiérů, zátiší, zahrad a jídla.

© Ngoc Minh Ngo

© Ngoc Minh Ngo

Když jí bylo 12, přestěhovala se z Vietnamu do Kalifornie, studovala ekonomii na UC Berkeley, na place při spolupráci na tvorbě černobílého filmu se zamilovala do B&W fotografie a umění jejího vyvolávání, dále studovala v Paříži na Sorboně a na Instituto dell' Arte ve Florencii.

Dívat se na fotografie Minh Ngo je jak čtení poezie. Třebaže jsou její fotografie v barvě, každá z nich je postavena na romantice světla a stínu černobíle fotografie. Divákovo oko je již pak jen provázeno jejím každým koutem zatímco mysl má prostor mysl se toulal a srdce milovat.

V současnosti fotografka Ngoc Minh Ngo tvoří fotografie pro magazíny jako Martha Stuart Living, Elle Decor Italy, Elle Decoration UK, Architectural Digest, French AD a minulý rok jí také vyšla kniha Bringing Nature Home.

A její odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" zní:

Nejlepší věc, jakou jsem udělala, abych se stala lepší fotografkou, je udržení si zvídavosti směrem k mému okolí. Jinými slovy řečeno, nikdy se nepřestávám na věci dívat hluboce, k čemuž je zapotřebí; jak uvažovat o tom, co vidím, tak se na to fyzicky dívat. Fotograf Robert Frank jednou citoval větu z Exupéryho Malého Prince, která říká, že člověk může doopravdy vidět jen skrz své srdce. Tvorba některých fotografů, jako je například Robert Polidori, vyžaduje pohled naší mysli. Pokaždé se snažím o obojí a aby se mi to dařilo, musím mít vždy srdce i mysl otevřené, což je jinými slovy vyjadřuje, že se snažím být angažovaná ve světě kolem mě.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: ngocminhngo.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Every time a photographer whose work is appreciated by a considerable amount of people gives me their permission to share their answer to my one question "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?", which isthe essence of THE BEST FOTO "THING" I'm humbled as well as happy. And I truly and deeply appreciate I haven't hit the wall yet and that I can continue to bring you such wisdom. For example last week a wondeful Czech photographer MICHAL KAMARÝT shared his piece of advice with us and today I'm honored to introduce you to another great photographer, Ngoc Minh Ngo:

NGOC MINH NGO is a Vietnam-born, New York City-based professional photographer with over 10 years of experience in the photography industry who specializes in interior, still life, garden and food photography.

© Ngoc Minh Ngo

© Ngoc Minh Ngo

At the age of 12 she moved from Vietnam to California, studied Economics at the UC Berkeley, on a black and white film set fell in love with photography and the art of printing, studied in Paris at Sorbone and also at Instituto dell' Arte in Florence.

Looking at Minh Ngo's photographs is like reading a great poetry. Even though her work is mostly in color each image is build on the tonality of a romantic B&W photograph which guides the viewer's eye throughout the whole photograph leaving enough space for the mind to wonder around and the heart to fall in love.

Nowadays her beautiful photographs are being featured in magazines such as Martha Stuart Living, Elle Decor Italy, Elle Decoration UK, Architectural Digest, French AD and also in her book Bringing Nature Home.

© Ngoc Minh Ngo

© Ngoc Minh Ngo

And her answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best "thing" I have done to make me a better photographer is to maintain my curiosity about the world around me. In other words, I never cease looking deeply at things, which require thinking about what I see as much as looking at them with my eyes. The photographer Robert Frank once quoted a line in The Little Prince by St Exupéry that says that one can only see properly with one's heart. Other photographers's works, like Robert Polidori, for example, demands that we look at them with our minds. I always try to do both, and in order to do so, I have to keep my heart and mind open always, which is also another way of saying that I try to remain engaged with the world around me.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of her photographs please visit ngocminhngo.com.