INTERVIEW: fotograf Eduardo Acierno - "Mám pocit, že jsem žijícím důkazem toho, že fotoaparát nedělá fotografa fotografem..."

eduardo-acierno-fotograf-fashion-moda-mlady-odcloneno-fotografie-foto-01.jpg

Je mladší, než si mnozí při pohledu na jeho tvobu myslí, jeho fotoaparát vcelku obyčejný, jeho talent vskutku nemalý. Moc si vážím, že souhlasil s dnešním interview...

eduardo-acierno-fotograf-fashion-moda-mlady-odcloneno-fotografie-foto-p.jpg

EDUARDO ACIERNO je profesionální fotograf z Veracruz v Mexiku, jehož láska pro lidi, módu a fotografování jej provází jeho dosavadním životem. Třebaže je mu teprve 19 let, jeho fotografie se již objevily v online i tištěných magazínech napříč naším světem.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začal tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Tvoba umění je mojí potřebou již od mého dětství. Když mi bylo 6 let, kreslil jsem postavičky z kreslených filmů. Když mi bylo 14, přestěhoval jsem se na několik let do Kanady. Měl jsem s sebou malý fotoaparát a právě díky konstantní potřebě zachycovat veškerou krásu, která mě tam na malém ostrůvku, kde jsem žil, obklopovala, jsem se i zamiloval do fotografování. Všechno bylo úplně jiné; stromy, počasí, ... myslel jsem si, že když budu vše fotografovat, budu schopen si své vzpomínky udržet navždy.

eduardo-acierno-fotograf-fashion-moda-mlady-odcloneno-fotografie-foto-02.JPG

Proč fotografuješ nyní?

Fotografuji z lásky, pro zábavu a někdy i pro peníze.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

V současnosti ano, neboť investuji nemálo času do rozvoje nových technik, neustále pracuji na mém osobním rukopisu i prosazení se ve světě fotografování. Jak jsem ale zmínil před chvilkou, hodně jsem kreslil/maloval a dodnes bez přestávky načrtávám nápady/koncepty pro svá focení.

eduardo-acierno-fotograf-fashion-moda-mlady-odcloneno-fotografie-foto-03.JPG

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Ano. Začal jsem s fotografováním sebe sama. Protože jsem se učil základům, práce na 365 projektu mi velmi pomohla v růstu nejen jako fotografovi, ale také jako člověku. Jakmile jsem svůj projekt dokončil, zjistil jsem však, že mi to jde lépe za fotoaparátem, a tak jsem se pustil do focení módy/editoriálů. Uvědomil jsem si tehdy, že právě to chci dělat a být známý pro své fashion fotografie.

eduardo-acierno-fotograf-fashion-moda-mlady-odcloneno-fotografie-foto-04.JPG

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Flickr byl vždy mou hlavní společenskou sítí. Umožňoval mi poznat nové lidi a mezi nimi i skvělé přátele a učit se od talentovaných fotografů. Nikdy jej nepřestanu používat, i když nedávno jsem si vytvořil osobní webové stránky, kde sdílím většinu své tvorby, fashion story a jim podobné. Nyní je to má hlavní priorita, třebaže mám i fb stránku právě pro své fashion story.

eduardo-acierno-fotograf-fashion-moda-mlady-odcloneno-fotografie-foto-05.JPG

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musel překonat, nebo stále překonáváš?

Práce fashion fotografa má své výhody a nevýhody, čímž myslím, že musíš pracovat s velkým týmem kreativců zahrnující styling, vlasový styling, vizážistky, kreativní ředitele apod., a proto realizace přesně toho, co sis představoval může být někdy náročná. Kromě toho jsem se musel ještě přenést přes počasí, špatné světlo a jiné méně významné faktory, které můžu snadno napravit ve Photoshopu. :)

eduardo-acierno-fotograf-fashion-moda-mlady-odcloneno-fotografie-foto-06.JPG

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Ano, vydělávám. Pracuji s mnoha obchody, fotím pro ně kampaně, look-booky, editorály, ... jsem vděčný za každý cent, který jsem obdržel od lidí, kterým se líbí, co dělám. Obvykle 95% toho, co vydělám, si ukládám. Snažím se to všechno neutratit, protože moc rád cestuji a poznávám nové lidi(včetně mých flickr přátel), což financuji právě svým fotografováním.

eduardo-acierno-fotograf-fashion-moda-mlady-odcloneno-fotografie-foto-07.JPG

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažil jsi někdy tento pocit?

Ne. Mám pocit, že jsem žijícím důkazem toho, že fotoaparát nedělá fotografa fotografem, neboť 80% mých fotografií na flickru byly vytvořený s obyčejným kompaktem za $90, který jsem si koupil na výlet. Byl to skvělý aparát a pomohl mi v tvorbě některých úžasných kousků, a třebaže mám dnes foťák lepší, jediný rozdíl je v tom, že se s ním tvoří jednodušeji, hlavně když přijde řeč na post-processing - mé fotografie už nemusí být tolik upravované. :) Věřím však ve rčení, že dobrý foťák nedělá dobrého fotografa.

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Načrtávám své nápady, pokouším se poznamenávat si své koncepty a vytvářím tzv. mood boards (soubory fotografií vyjadřující náladu a atmosféru focení -pozn.red.) z fotek, které nacházím online. Neustále se snážím inspirovat tvorbou druhých, to hodně pomáhá.

eduardo-acierno-fotograf-fashion-moda-mlady-odcloneno-fotografie-foto-09.JPG

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Chci cestovat kolem světa, potkávat mé flickr přátele, poznávat nové lidi, pracovat pro high-fasion magazíny a dělat, co mám rád.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: eduardoacierno.com

© Copyright Eduardo Acierno 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

EDUARDO ACIERNO is professional photographer based in Veracruz, Mexico whose love for people, fashion and photography guides his life. Even though he's only 19 years old, his work has already appeared in printed and online magazines around the world.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

Making art has been a necessity of mine ever since I was 6 years old, I used to draw a lot when I was a child, you know, cartoons and stuff... When I was 14 years old I moved to Canada for a few years and I had a small camera with me, my love for photography developed from the constant need of capturing all the beauty that surrounded me in that tiny island where I lived, everything was so different, the trees, the weather, I had this idea that If I kept photographing everything around me, I'd somehow be able to hold on to those memories forever.

Why do you make photographs now?

I take photos for love, fun and sometimes money.

Is photography your sole creative outlet?

It is right now, since I've invested so much time in developing new techniques, creating my style, working hard to get my name out there, however, as I mentioned before, I used to draw/paint a lot, I'm constantly doodling or sketching ideas/concepts for photo shoots.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

Yes, I started out taking pictures of myself, since I was just learning the basics and making a 365 project helped me grow as a photographer / person, after finishing my project I realized that I worked better behind the camera, that's how I started shooting fashion / editorials and I realized that's what I want to do, I want to be known for my fashion work.

How and where do you share your photographs with the world?

Flickr's always been my main social network, it allowed me to meet new people, make some amazing friends, learn from talented photographers and I'll never stop using it, however, I've recently created a website where I share most of my work, fashion stories and such, so right now, my website's my top priority. I also have a fb page where I upload my fashion stories.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

Well, working as a fashion photographer has its pros and cons, I mean, you have to work with a huge team of creatives to produce a fashion story, from hair stylists, to make up artists, styling, creative directors and such, so gathering a whole team of creatives to help you produce something you have in mind can be a little challenging. Other than that I'd say weather conditions, bad lighting, and some other not so important factors that can be easily fixed with photoshop haha.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

Yes I am, I've been working a lot with stores, shooting campaigns, look books, editorials, client work, I'm so grateful for every single cent I've received from people who love what I do. I usually save 95% of the money I make, I try not to spend it all since I love traveling and meeting new people and photography's helped me pay for all those "casual trips" to meet my flickr friends.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

No, I feel like I'm the living proof that "the camera doesn't make the photographer" since about 80% of the photos from my flickr stream were taken with this crappy $90 point and shoot that I bought for a trip, it was great and it helped me produce some amazing pieces of work, I own a better camera now, the only difference is that this camera makes my work easier when it comes to post production since my photos don't have to be edited that much :) but I'm a firm believer that a good camera doesn't make a good photographer.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

I sketch my ideas, I try to write down concepts, make mood boards with photos I found around online, I'm always trying to stay inspired by other peoples work, that helps a lot.

What are your long term goals regarding photography?

I want to travel around the world, meet some of my flickr friends, meet new people, work with some high fashion magazines, and just keep doing what I love.

 

For more information about Eduardo and his amazing photographs please visit: eduardoacierno.com

© Copyright Eduardo Acierno 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.