INTERVIEW: fotografka Truc Karma - "Jakmile dostanu nápad, okamžitě hledám modelku a místo k focení."

truc-karma-fotograf-vietnam-odcloneno-interview-rozhovor-fotografie-01.jpg

Obecný pohled na život umělce je z velké části ovlivněn nemalým počtem omylů. Mnozím rodiče tvrdí, že se neuživí. Mnozí nemají odvahu jít s kůží na trh. Nemalý počet čeká na rozcestí a čeká a čeká... než jim příležitost uteče. Dnešní talentovaná fotografka se zmíněnému rozcestí přibližuje, její tvorba je na její věk vyspělá a já s nadšením pozoruji její pokrok...

truc-karma-fotograf-vietnam-odcloneno-interview-rozhovor-fotografie-p.jpg

TRUC KARMA je studentkou posledního ročníku střední školy, nejistá si svou budoucností. Fotografování je její vášeň, její láska a také, jak říká, cestou k méně nudnému životu. Fotografie, jež tvoří, jsou ztělesněním autorčiny fantazie, imaginace i z velké části romantického pohledu na svět. Saigon, Vietnam, je jejím domovem.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Dlouho jsem se o fotografování zajímala, a tak jakmile se mi konečně podařilo pořídit si fotoaparát, začala jsem focení ze všech stran objevovat i tvořit stále více a více fotografií.

Proč fotografuješ nyní?

Protože jsem se do fotografování jednoduše zamilovala.

truc-karma-fotograf-vietnam-odcloneno-interview-rozhovor-fotografie-02.jpg

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Přesně tak.

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Pociťuji. V současnosti není nouze o talentované fotografy a fotografky s vlastním a mnohdy ohromujícím fotografickým rukopisem. A když se člověk soustředí na specifický žánr nebo kategorii, může se také snadněni vyjádřit a ukázat více ze sebe, svého stylu i duše.

truc-karma-fotograf-vietnam-odcloneno-interview-rozhovor-fotografie-03.jpg

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Sdílet fotografie se světem? To zní možná až moc významně... :D Svou tvorbu sdílím prostřednictvím Facebooku a Flickru, kde lidé mé fotografie nacházejí a kde je mohou i blíže poznat.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Tou by bylo nalézání modelek a lokací k fotografování.

truc-karma-fotograf-vietnam-odcloneno-interview-rozhovor-fotografie-04.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Nyní si fotografování nevydělávám. Je to pouze moje hobby.

truc-karma-fotograf-vietnam-odcloneno-interview-rozhovor-fotografie-06.jpg

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Mnohokrát! Můj foťák je z poloprofesionální řady, a tak kvalita fotografií, které produkuje není taková, jak bych si představovala. Neustále sním o lepším vybavení.

truc-karma-fotograf-vietnam-odcloneno-interview-rozhovor-fotografie-07.jpg

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Jakmile dostanu nápad, okamžitě hledám modelku a místo k focení. Modelky většinou nacházím mezi svými kamarádkami a samozřejmě některé z nich vždy nechtějí být před objektivem a váhají, jestli s focením svolit. Nakonec, a protože to jsou dobré kamarádky, to ale vždy dobře dopadne.

truc-karma-fotograf-vietnam-odcloneno-interview-rozhovor-fotografie-08.jpg

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Ráda bych, aby má tvorba byla povědomá stále více a více lidem, neboť čím více lidí zná a má rádo mé fotografie, tím více jsem šťastná, nadšená a o to více se i snažím zlepšovat a přibližovat se kariéře profesionální fotografky.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní fotografky? Více najdete na:flickr.com/97519094@N08

© Copyright Truc Karma 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

TRUC KARMA is a high-school senior living in Saigon, Vietnam, confused about her future. Photography is her love and passion and also, as she says, a way to make her life less boring. The photographs she creates are full of her imagination, fantasy as well as romantic view of life.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I'd been interested in photography for long time. Then I finally managed to get my own camera, started exploring the field and consequently taking more and more photographs.

Why do you make photographs now?

Because I'm in love with it.

Is photography your sole creative outlet?

Yes, it is.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

I do. Nowadays you can find many talented photographers with their own and very impressive styles. And if you concentrate on a specific genre or category, you also can show more of yourself, your style, personality, and soul.

How and where do you share your photographs with the world?

Sharing my photographs with the world? That might be too much. :D I just share my work on Facebook and Flickr. And there people find my photographs and are getting to know them a little better...

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

That would be choosing models and finding locations to take photographs.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

No, I ‘m not taking photographs for money, it’s just my hobby._

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

So many times! My camera is just a semiprofessional piece of equipment and therefore the quality of my files is not as good as I would like it to be. I dream about better equipment non-stop.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

When I get a new idea, I immediately look for models and places to make the photographs. Most of my models are my friends and of course some of them feel uncomfortable and are a bit reluctant to be in front of the camera, but it’s ok because they’re all my good friends and it tends to work out in the end.

What are your long term goals regarding photography?

I would like my work to be known by more and more people. The more they know and love my photographs, the more happy and excited I feel and also the more effort I tend to make to follow my path to become a professional photographer.

 

For more information about Truc and her amazing photographs please visit: flickr.com/97519094@N08

© Copyright Truc Karma 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.