Katarina Premfors - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Otázka je pokaždé stejná. Odpověď vždy unikátní. Některé jsou delší, jiné kratší. Některé jsou psané, jiné mluvené a nahrané na video. Odpovídají jen ti nejlepší fotografové a fotografky současného světa.Název projektu? THE BEST FOTO "THING".  Minulý týden se s námi podělila o svou radu jak se stát lepším fotografem výtečná NYC fotografka MELANIE DUNEA a dnes mám pro vás další skvělou ženu a fotografku jménem Katarina Premfors:

KATARINA PREMFORS je profesionální oceněná fotografka s více než 25 lety praxe v oboru, která se narodila ve Švédsku, vyrosla v Pákistánu, Turecku a severní Americe a dnes žije v Dubaii.

Jednoho dne, když Katarině bylo dvanáct let, ocitla se uprostřed frekventovaného trhu v pákistánské Rawalpindi, když poprvé ve svém životě byla ohromena světem, jenž kolem sebe pozorovala, a potřebou podělit o to, co viděla s ostatními. Jakmile se vrátila domů, půjčila si bratrův Olympus a příště, když šla ven, již byla připravena.

© Katarina Premfors

© Katarina Premfors

Fotografováním v prostředí sahající od Pákistánu po Times Square v New Yorku, Parliament Square v Londýně, pouště Arábie, uličky Addis Ababa, Muscat, Dhaka, Kabul a Rio de Janeiro nejen získala bohaté, diverzifikované a krásné portfolio, ale také se stala nejen jednou z nejzkušenějších fotografek a fotografků dnešního světa.

Od devadesátých let minulého století tvoří fotografie pro kampaně pro široké spektrum klientů ze soukromého i veřejného sektoru jako Saatchi & Saatchi, Grey Worldwide, Ogilvy & Mather, Futurebrand, Landor Associates, CISCO, Emirates Airlines and Etihad Airways, Jumeirah International, Microsoft, Condé Nast, Forbes, vlády Spojených Arabských Emirátů, Ománů, Jordánska a Afghanistánu a mnoho dalších.

Strávením značné části svého života v rozmanitých koutech světa i bezprostřední přítomnost lidem žijích v nejrůznějších životních podmínkách, Katarina také zasvětila svůj život i spolupráci s organizacemi jako UNICEF, Červený kříž, Organizace spojených národů, Photographers for Hope etc., kterým pomáhá zvyšovat povědomí společnosti vyspělých zemí k sociální problémům žen a dětí v Afghánistánu, obětem AIDS a heroinu v Arabském zálivu Rohu Afriky.

© Katarina Premfors

© Katarina Premfors

Roku 2002 ji UNICEF pověřil organizací "Back to School" výstavy pro ministerstvo školství v Afghánistánu v Kábulu nedlouho po 9/11, čímž pomohla rozšířit masivní celostátní kampaň pro miliony afghánských dětí a přimět děti vyloučené z Talibanu k opětovnému návratu do škol. A od roku 2009 se Katarina podílí na iniciativě a hnutí Photographers for Hope, globální sítí talentovaných a podobně-uvažujících fotografů zformované toho roku v Kašmíru, kteří produkují významné foto-dokumentární kampaně chudobou vyprahlých komunit po celém světě, které byly sponzorovány Organizací spojených národů, Nike a vystavovaných v sídle OSN v Ženevě, Olympic muzeu v Lausanne a na rikšách v hlavním městě Bangladéše, Dhaka.

© Katarina Premfors

© Katarina Premfors

Dnes se Katarina Premfors stará o své dvě krásné děti i nadále pomáhá svým komerčním a neziskovým klientům pozitivně dokumentovat všechny aspekty jejich současných i budoucích operací a stále se zaměřuje na vyváženou tvorbu mezi komerční reklamou a humanitární pomocí. Její odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" zní:

Naslouchání a Čas;

Naslouchání

Když jsem začala používat fotoaparát, byla jsem stydlivá, extrémně mladá, nemluvila jsem žádným jazykem zemí, do kterých jsem směřovala. Byl to však, jak se podílet na čemkoliv, co se kolem mě dělo, aniž bych měla divné pocity, nebo se cítila jako vetřelec. Pokaždé, v průběhu těch let, jsem se cítila, jako bych nepatřila, a také jsem ovládla umění naslouchat (i v případech, neznalosti jazyka). Člověk pozná, když je někdo v jeho přítomnosti rozzlobený, uvolněný, znepokojený, mrzutý, nebo klidný a s trochou intuice se tak vyhneš potížím a na oplátku získáš respekt druhých. Myslím, že čím jsem starší, tím lepší a trpelivější jsem v naslouchání.

Čas

Věřím v nespěchání. Dávám si načas při sledování, jak stíny a mraky mění vzhled budovy, nebo při čekání než ti správní lidé vkročí do mého snímku. Ráda vyčkávám, abych viděla, jak lidé ručně vyrábějí věci od začátku až do konce. Ráda věnuji čas pochopení, co lidé dělají, aby se uživili a přežili. Ráda investuji svůj čas, abych mohla být jejich součástí, i kdyby na týden, nebo jen na několik hodin. Studuji a trávím čas čtením o tom do čeho se hodlám pustit. Pro některé projekty stále používám svůj Leica M6 fotoaparát, kdy mi trvá měsíce, než dostanu svůj film zpátky a mohu začít skenovat a editovat. Právě dlouhý a zdravý proces je to, co mi vyhovuje.

Pro více informací o dnešní fotografce a více jejích fotografií navštivte: katarinapremfors.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

THE BEST FOTO "THING" project: the question is always the same. The answers are always unique. Some are shorter, some longer, some written, some voice/video recorded. No matter the lenght or form I am always humbled by the wisdom and kindness some of the world's best photographers are willing to share. For example last week a wonderful NYC photographer MELANIE DUNEA shared her piece of advice with us and today I'm honored to introduce another great photographer to you. Her name is Katarina Premfors:

KATARINA PREMFORS is a Sweden born, Pakistan, Turkey and North America raised, Dubai, UAE, based award-winning professional photographer with more than 25 years of experience in the photography industry.

One day, when Katarina was twelve years old she was standing in the middle of a busy market in Rawalpindi in Pakistan, when for the first time in her life she was overwhelmed by the world around her and she felt a need to share what she could see with others. So after she got home she borrowed her brother's Olympus camera and the next time she went out, Katarina was prepared.

© Katarina Premfors

© Katarina Premfors

Making photographs in environments ranging from Pakistan to the Times Square in New York City to the Parliament Square in London to the deserts of Arabia and backstreets of Addis Ababa, Muscat, Dhaka, Kabul, and Rio de Janeiro not only gave her a rich, diverse and beautiful portfolio, but also made her one of the most experienced photographers in today's world. 

Since the 1990s, she has delivered campaigns for a broad spectrum of world-leading private and public sector enterprises such as Saatchi & Saatchi, Grey Worldwide, Ogilvy & Mather, Futurebrand, Landor Associates, CISCO, Emirates Airlines and Etihad Airways, Jumeirah International, Microsoft, Condé Nast, Forbes, the governments of the United Arab Emirates, Oman, Jordan and Afghanistan, and many many more.

Growing up in various places around the world and seeing people living in various conditions she also devoted a large part of her time time organizations such a UNICEF, Red Cross, United Nations, Photographers for Hope etc. drawing attention to the social issues of many women and children in Afghanistan, AIDS victims and heroin addicts in the Arabian Gulf and Horn of Africa.

© Katarina Premfors

© Katarina Premfors

In 2002 UNICEF commissioned her to organise the "Back to School" exhibition for the Ministry of Education in Afghanistan in post-9/11 Kabul, thereby helping spearhead the massive, country-wide campaign that saw millions of Afghan children return to school after the ousting of the Taliban. And since 2009 Katarina has been part of the Photographers for Hope initiative, a global network of talented, likeminded photographers formed in Kashmir, producing impactful photo-documentary campaigns in impoverished communities worldwide which as been sponsored by Nike and the UN and exhibited in UNHQ in Geneva, Olympic Museum in Lausanne and on the back of Rickshaws in Dhaka.

© Katarina Premfors

© Katarina Premfors

Nowadays Katarina Premfors has two beautiful children lives in UAE and helps her commercial as well as not-for-profit clients positively document all aspects of their current and prospective operations and to help define their corporate culture with the power of her images. She aims to continue to share her professional focus between the bizarrely differing worlds of corporate advertising and humanitarian relief and her answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

Listening and Time;

Listening

When I started using a camera I was shy, extremely young, not speaking any of the languages in the countries I was carted around to. It became a way for me to partake in whatever was happening without feeling awkward or like an intruder. Throughout the years I have always felt I don't belong and I have become very good at listening (even if I don't speak the language). You can tell if someone is angry, relaxed, agitated, annoyed or at ease at your presence and with a bit of intuition it helps you stay out of trouble and in turn gain peoples' respect. I think the older I get the better and more patient I am at listening.

Time

I believe in taking my time. Taking my time to watch shadows and clouds change the way a building look or taking my time to wait for the right people to walk into a shot. I like taking my time to see people manufacture and make goods to completion. I like taking time to understand processes, what other people do for a livelihood or to survive. I like taking time to be a part if only for a week or for a few hours. I do research and spend time reading about what I am about to embark on. I still use my Leica M6 for some personal projects. It takes me months to get the film back and then to scan and edit. It’s a long and healthy process that works for me.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of her photographs please visit katarinapremfors.com.