INTERVEW: fotograf Luca Bottazzi - "Většinou je chyba v uvažování fotografa, ne v jeho fotoaparátu."

luca-bottazzi-fotograf-interview-odcloneno-street-photography-fotografie-foto-01.jpg

Přeji vám krásné pondělí a vítám vás v novém týdnu s novým rozhovorem. Dnes mám pro vás odpovědi a fotografie pětadvacetiletého street fotografa z Itálie, jehož názor na fotografování i fotografie určitě stojí za naši pozornost, posuďte sami...

luca-bottazzi-fotograf-interview-odcloneno-street-photography-fotografie-foto-p.jpg

LUCA BOTTAZZI je mladý street fotograf z pít alpského města Bologna, narozen roku 1988, jehož fotografie jsou studií vztahu lidí k jejich městskému prostředí. Luca svými fotografiemi zachycuje lidská gesta i všední chvíle života lidí na ulici, které nechává své diváky interpretovat..

Co tě inspirovalo k tomu, abys začal tvořit umění pomocí svého fotoaparátu?

Fotografování bylo vždycky v mém životě. Můj děda neustále fotografoval a vyvolával černobílé fotografie ve své temné komoře, nicméně já jsem se dostal k fotografování jaksi náhodou. Hledal jsem aktivitu na nadcházející léto, a tak jsem si na radu svého strýce, amatérského fotografa, koupil fotoaparát...

luca-bottazzi-fotograf-interview-odcloneno-street-photography-fotografie-foto-02.jpg

Proč fotografuješ nyní?

Pokud je tvá vášeň pro fotografování silná, roste s tebou, den co den. Když jsi na ulici, neustále tvoříš fotografie jen tak očima i bez fotoaparátu, a je ti líto, že jsi jej nechal doma; fotografování se pro mě stalo nezbytností. Nazývám jej krásnou obsesí, kdy se rozhoduji jakou chvíli zastavit a navždy zarámovat. Vše spojené s fotografováním mě uvolňuje a je mi odměnou.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Vždycky jsem miloval a dodnes miluji hudbu. Už léta hraji na saxofon, jak blues, tak jazzové skladby. Ale také jsem již pracoval jako DJ v několika klubech, což mě také moc bavilo.

luca-bottazzi-fotograf-interview-odcloneno-street-photography-fotografie-foto-03.jpg

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Když jsem začínal, nevěděl jsem, co mě bude bavit, a tak jsem fotografoval v podstatě cokoliv. Pak jsem si však uvědomil, že jsem vždycky tíhl k lidem. Dal jsem se tedy na tvorbu portrétů a street fotografií. Myslím, že je důležité zaměřit se na určitý žánr a usilovně se snažit být nejlepším fotografem, jakým můžeš být, vždy následovat svou vlastní vizi a fotografovat, co si myslíš, že ji naplňuje. Můj názor je, že děláním všeho nebudeš dobrý v ničem, třebaže a jako vždy i zde existují výjimky.

luca-bottazzi-fotograf-interview-odcloneno-street-photography-fotografie-foto-04.jpg

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Myslím, že internet je skutečně skvělý pro sdílení fotografií, navazování kontaktů s fotografy a udržování kontaktu s lidmi na druhé straně planety. Své fotografie sdílím na Flickru, 500px, 1X, PhotoVogue Italy a UPSP neboli Urban Picnic Street Photography.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musel překonat, nebo stále překonáváš?

Mé překážky vždy byly a dodnes jsou v množném čísle. Jakmile dosáhneš bodu, kdy uvažuješ nad tím, jak se posunout za hranice technicky korektní a dobrě zkomponované fotografie, jak něco svou fotografií říct, konstantně na tom, den co den, pracuješ...

luca-bottazzi-fotograf-interview-odcloneno-street-photography-fotografie-foto-05.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

V průběhu tohoto roku jsem vyhrál několik soutěží a získal nějaké peníze, což mě velmi potěšilo, nicméně kromě toho z focení finance nemám. Dříve jsem uvažoval nad kariérou profesionálního fotografa, avšak to by mě nutilo si vydělávat na živobytí fotografováním, a to je idea, která se mi moc nelíbí. Fotografuji hlavně sám pro sebe, baví mě to a dělá mi to radost. Kdybych se v budoucnu však ocitl v situaci, kdy bych si fotografováním vydělával, dělal bych to rád jako fotožurnalista.

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažil jsi někdy tento pocit?

Rozhodně ne. V fotografických časopisech i na společenských sítích jsem viděl mizerné fotografie vytvořené s Leica Summilux a nejlepšími full frame fotoaparátu i úžasnou tvorbu z kompaktu. Většinou je chyba v uvažování fotografa a ne v jeho fotoaparátu. Pokud si myslíš, že musíš fotografovat pouze s nejdražším vybavením a pouze pak budou tvé fotografie skvělé, pravděpodobně se nedosáhneš moc vysoko. Dobrý foťák s rychlým autofocusem a kvalitním objektivem rozhodně není na škodu, avšak určitě negarantuje úspěch. V současnosti fotím s full frame Nikonem, Fujifilm X-aparátem a filmovou Minoltou, nicméně dnes, více než kdykoliv jindy, si uvědomuji jak moc záleží na tom, kdo fotografuje a ne čím fotografuje. Lepší je investovat do fotoknih, než vyhazovat peníze za věci, které vlastně ani nepotřebuješ.

luca-bottazzi-fotograf-interview-odcloneno-street-photography-fotografie-foto-06.jpg

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Pracuji na ulici, kde se vše odehrává živě a nikdo na mě nečeká. Fotografuji, co vidím před sebou. Mé nápady pocházejí z procházení se městem, dívání se kolem sebe a uvědomování si kudy procházím. Město vidím jako velké divadlo, kde se stále něco děje a já fotografuji každodenní životy lidí i jejich gesta, jejichž intepretace, ať už ironická, nebo přímá, je jen na divákovi samotném. Realizování mých nápadů tedy záleží jen na tom, jak rychle jsem schopen "vidět" a stisknout spoušť.

luca-bottazzi-fotograf-interview-odcloneno-street-photography-fotografie-foto-07.jpg

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

V budoucnu bych rád fotografoval tolik, jako fotím dnes. I nadále se učil o mistrů, studoval jejich fotografie z knih, které publikovali, a také se učil praktikováním této krásné disciplíny, která otevírá mé oči impozantním způsobem.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešního mladého fotografa? Více najdete na: flickr.com/photos/lucabottazzi

© Copyright Luca Bottazzi 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

LUCA BOTTAZZI is a young street photographer born in 1988, currently based in Bologna, Italy. He loves to explore the connection between people and their urban environment, which is always at the center of his attention. It's all about trying to catch small gestures of everyday moments and the rest is on the viewer to decide...

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

There has always been photography present in my house, in fact my grandfather has always taken pictures and personally developed his black and white work in his darkroom. For me, it all came about by accident, four years ago, when I bought a camera on the advice of my uncle, a hobby photographer, because I wanted to take pictures during the summer and nothing more...

Why do you make photographs now?

If your passion for photography is strong, it grows with you, day after day. When you're on the street, you are constantly taking pictures just with your eyes, without a camera, and you are sorry to have left it at home; photographing has become almost a necessity for me now. I call it a beautiful obsession, deciding which moment I want to stop and frame it forever. Everything about photography relaxes me and is personally rewarding.

Is photography your sole creative outlet?

I've always had a strong passion for music, I have played the saxophone for years, playing jazz and blues music. I've also worked as a DJ in clubs, which I really enjoyed it a lot as well!

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

When I started shooting, I did not know what I wanted photograph, so I did a bit of everything. Then I realized I've always had an inclination for people, so I started making many portraits and street photographs. I think it's very important to focus on a specific genre, to devote yourself to be the best you can be at it, always following your own vision and photographing what you believe it is. By doing everything, you may not be good at anything, in my opinion. And there are always exceptions, of course.

How and where do you share your photographs with the world?

I think the internet is really great for sharing photos, getting to know other photographers and to keep in touch with people on the other side of the planet; I share my photos on platforms such as Flickr500px, 1X, PhotoVogue Italy and UPSP i.e. Urban Picnic Street Photography.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

There were and still are more than one. After you reach a certain point, you wonder how to go beyond the simple, technically correct and well composed photo and how to communicate, say something with your work. I am constantly working on that, day after day.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

During this year I won a few photo contests with prize-money, and of course I was really pleased with that. But other than that, I don't make any money with my pictures. I used to think about becoming a professional photographer, however that would force me to make a living taking pictures which is something I don't like to do now. I take photographs mainly for myself; it amuses me and makes me feel good. In the future, if an opportunity presented itself and I started to earn my living through photography, I'd like to do it as a photojournalist.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Absolutely not. I’ve seen poor work made with Leica summilux and the best full frame bodies as well as very interesting photos taken with a point and shoot on various social networks and in a few photography magazines. Most of the time there is a mental block standing in your way, not your camera. Thinking you're only going to be able to take good photos with expensive cameras doesn't necessarily have to lead to success. Certainly a good camera with fast autofocus, good lens etc. helps but does not guarantee a good photograph. Currently I am shooting with a full frame Nikon, a compact Fujifilm X series and a Minolta film camera, but now more than ever I am convinced that what matters is who uses the camera, not the gear itself. It's better to buy photo books and learn from them instead of throwing your money into equipment you don't really need!

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

Working in the streets, capturing moments of everyday life, my ideas come from walking, looking around and being aware of my surroundings. I see my city, or any other places I visit, as a big theatre, where things are happening and I love to envision unique and rare gestures of everyday life, which depending on the viewer are interpreted ironically or just as they are. Making my ideas happen is as easy or as hard as being fast enough to click the shutter in time.

What are your long term goals regarding photography?

In the future I’d like to continue taking photographs as much as I do right now and continue learning from the great masters, studying my favorite photography books they published and continue to learn by practicing this beautiful discipline, which opens eyes in an impressive way.

 

For more information about Luca and his amazing photographs please visit: flickr.com/photos/lucabottazzi

© Copyright Luca Bottazzi 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.